Yksittäisien kirjoituksien tuotantoon ja muokkaukseen on kolme pääasiallista näkymää: "text editing", "solution writing editing" ja "special section editing". Erikoisosiot eli englanniksi "special sections" ovat niitä, jotka sisältölistaus-asetuksella "plain structure" sijoittuvat osioiden (parts) ja lukujen (chapters) ennen ja jälkeen. Muina vaihtoehtoina sisältölistaukselle ovat nimellisesti mm. "blog-like" ja "presentation page". Työnkulkujen kannalta "text editing" on aina ennen "solution writing editing"-vaihetta, sillä kirjoitukset luodaan ensin mainitussa näkymässä ja siinä näkymässä niihin liitetään myös valikoitu joukko kuvia ja muita "tiettyjä" (eng. particulars) kuten videoita, tweettejä ym. Varsinainen tiettyjen sijoittelu tapahtuu "solution writing editing"-näkymässä, jossa myös kirjoituksien olemuksen hienosäätöä tapahtuu.

Kuva 1. Text editing -näkymässä aloitetaan kirjoituksien tuottaminen ja liitetään mukaan tietynlaiset (eng. particulars). Kirjoitukset ovat tyypiltään: optionaalisia tekstikenttiä kuten ingress, references ym. sisältäviä tai "area text"-tyyppisiä, joita ei ole tarkoitettu itsenäisiksi kirjoituksiksi, vaan sellaisiin ympättäväksi (käytännössä kirjoituksen loppuun tai oheen).
Kuva 2. Solution writing editing -näkymässä tehdään kirjoituksiin liittyvä hienosäätö, erityisesti ulkoasuun vaikuttava sellainen.
Kuva 3. Special section editing -näkymässä voi lisäillä teokseen osioita kuten glossary tai preface, joiden nimeämisellä tai sisällöllä ei ole erityisempiä rajoitteita. Erikoisosioihin voi sisällyttää kaikkia niitä kuvia, joita projektiin kytketyistä kuvakatalogeista löytyy.