Runsaan verkkosanakirjojen selailun jälkeen on päädytty nimittämään kirjoituksiin liitettävissä olevia kuvia, videoita, tweettejä, kuvakollaaseja ym. "tietynlaisiksi", joka juontuu englanninkielisestä sanasta particulars. Kuvat ovat näistä ainoita, joita voi sisällyttää kuvakatalogeihin useissa eri kirjoituksissa käytettäväksi. Työnkulkujen kannalta tietynlaisten ottaminen käyttöön kirjoituksessa vaatii sekä oheistamaan (eng. attach) niitä sellaiseen ("text editing"-näkymä) ja sijoittamaan niitä paikoilleen (eng. verbi place, "solution writing editing"-näkymä). Kaikkia oheistettuja tietynlaisia ei välttämättä tule edes käytetyksi, vaan vain ne, jotka varsinaisesti paikoilleen sijoitetaan. Tietynlaisiin voidaan viitata tekstissä sijoittamalla tekstiin sellaiseen kohdistuva ref-merkki.

Kuva 1. Particular editing -näkymä on tarkoitettu vain niille tietynlaisille, jotka sijaitsevat kuvina kuvakatalogeissa. Toimintoina kuvan poistaminen, katalogien sisällään pitämien säilöjen (containers) luominen ja poistaminen, sekä kuvan tietojen (description, source) muokkaaminen.
Kuva 2. Kuva-tyyppistä tietynlaista voi käyttää kirjoituksessa, pictureshowssa ja adequatessa. Käytettyihin kohteisiin on suoralinkit kuvien alapuolella, mikä tekee kuvien käytön hallinnasta paljon helpompaa, vaikka siitä olisi jo pidempi aika, kun viimeksi jonkinlaisia muokkailuja teki.
Kuva 3. Valittavissa olevat kuvakatalogin (sen yksittäisen säilön, eng. container) kuvat näytetään nykyisellään allekkain (modaali-ikkunassa ja muuallakin), mutta voisivathan ne toki toisinkin olla esitettyinä. Liitettyjen kuvien järjestystä voi vaihtaa, mutta tämä on tarkoitettu vain kirjoitushetkiseksi mukavuustekijäksi.
Kuva 4. Kuvakatalogin kuvia, joita on liitetty yksittäiseen kirjoitukseen. Kuvateksti näkyy kirjoitukseen liitetyn kuvan yhteydessä, ollen eri asia kuin tietynlaisen description-teksti, joka näkyy enimmälti kuvalistoissa.
Kuva 5. Eräitä muita liitettävissä olevia tietynlaisia. Videoiden (YouTube tai Vimeo) ja tweettien lisäksi voidaan lisätä myös SoundCloud-musiikkia, koodailuesimerkkejä, podcasteja ym.
Kuva 6. Kuvakollaasi (bunch of images) on work-in-progress -tietynlainen, joka voidaan esittää kirjoituksessa muutamalla vaihtoehtoisella tavalla (säädetään "solution writing"-näkymässä).
Kuva 7. Kuvakollaasin kuvien valintaa toimintona voi toki jatkokehittää, mutta tällaisenaan mahdollistuu kuvien valinta, järjestyksen vaihtelu ja myöhempi valintojen muokkailu, sekä toisessa näkymässä tehtävä kuvakollaasin olemuksen ja toiminnallisuuden valinta.
Kuva 8. Etteikö pictureshow'ssa voisi jokaisella kuvalla olla erillinen kuvatekstinsä? Joku mennyt väittämään moista toisen kuvan selitteessä.
Kuva 9. Importing-näkymässä saa esille cropping-työkalun, jolla palveluun siirrettäviä kuvia voi muokata paikallisesti rajaamalla niistä ylimääräiset osuudet pois. Rykelmä painikkeita rajaus-alueen koon säätimiseen. Työkalun saa esille kun upload-dropzoneen kuvia siirtäessään pitää Ctrl-näppäintä pohjassa. Toiveen highres-versioiden tallettamisesta voi esittää painamalla samassa yhteydessä myös Shift-näppäintä.
Kuva 10. Uusia tai päivitettäviä kuvia siirtäessä voi Shift-näppäintä siirron alussa painamalla ilmaista, että toiveena on skaalata alkuperäisista kuvista myös highres-versiot eli 1600 pikseliä leveät (jos alkuperäinen kuva on vähintään sen levyinen).
Kuva 11. Kuvasta ollessa tallettuneena ja käytettävissä olevana myös highres-versio, siitä on eri yhteyksissä nähtävissä visuaalinen indikaattori. Joissakin yhteyksissä käyttäjä tuo indikaattorin itse esille ja joissain se on jatkuvasti näkyvissä.
Kuva 12. Karttojen käyttäminen kirjoituksissa on näyttävä keino selventää sijaintiin liittyvää asiaa.
Kuva 13. Karttojen näyttämiseen hyödynnetään kolmannen osapuolen ohjelmistokomponentteja, joiden ensikokeilut ovat tämän verkkopalvelun toteuttamisen mielessä aiheuttaneet monenlaisia ideoita siitä, millä tavoin käyttäjän voisi antaa karttoja hyödyntää. Mahdollisuuksinahan olisivat mm. tyylillisesti erilaisten karttapalasten käyttö, kartan päälle lisättävät elementit ja reittiohjeet. Tässä lähinnä kokeiltu erilaisten ohjelmistokomponenttien toimivuutta.
Kuva 14. On suunnitelmallinen valinta tehdä niin, että tietynlaiset näkyvät muokattavassa tekstissä niitä symboloivien elementtien muodossa kuten tässä kuvaa symboloivat kuvan id-numero ja kuvan leveys. Tietynlaisten "placeholder"-elementtien sijaintia voidaan vaihtaa joko klikkaamalla se valituksi ja siirtämällä sitä Ctrl-näppäin painettuna, nuolipainikkein (tekstikappaleittain tai kirjainmerkki kerrallaan) tai ehkä helpommin, asettamalla kursori siihen kohtaan, mihin se halutaan ja klikaten sitten "placeholder"-elementtiä Ctrl-näppäin painettuna.
Kuva 15. Pikainen esikatseluversio on tarjolla kaikista tietynlaisista viemällä osoitin "placeholder"-elementin ylle.