Eräinä oletetusti vähemmin käytettyinä näkyminä ovat sellaiset kuten "item moving", "importing" ja "writing list".

Kuva 1. Importing -näkymässä on mahdollista tuoda kirjoitusten kokoelmia sisältävää JSON-rakenteista dataa uusiksi kirjoituksiksi tehtäväksi ja kuvia kuvakatalogeihin lisättäväksi. Tämä näkymä sisältää kolme raahaus-aluetta (drag zone) tiedostojen sisääntuomiseksi. Kuvia voi tuoda yksittäin tai useamman kerrallaan. Ulkoisten kuvalähteiden käyttö sinällään on jo mahdollistettu, mutta sitä ei ole toimintona otettu käyttöön, vaikka näyttää sellaiselle paikkansa kuvassa olevankin.
Kuva 2. Item moving -näkymässä voi siirrellä kirjoituksia kirjoitusten kokoelmasta toiseen (projektin rajoissa), sekä kuvia katalogin säilöistä (container) toiseen sellaiseen. Kirjoituksia voi tarkastella eräänlaisena raakaversiona.
Kuva 3. Writing list -näkymässä voi tehdä useisiin kirjoituksiin kerralla kohdistuvia muutoksia, sekä vaihtaa yksittäisten kirjoitusten aikaleimoja (saatavuuspäivä ja päivitysaika). Massatoimintoja ovat valmiusasteen (readyness) ja kirjoituksien lisäosien näkyvyyden esiasetuksen vaihtaminen, sekä kirjoituksien hienosäätöasetuksien (writing adjustments "solution writing editing" -näkymässä) nollaus.
Kuva 4. Search writings -näkymässä voi hakea esille omia kirjoituksiaan hakusanalla, jota verrataan kirjoituksien sisältöihin ja nimiin.