Introduction

"Ensin sitä tehtiin omalla tahollaan muutamien kesken. Sitten tiedostettiin ne, jotka tekivät samankaltaista toisaalla muutamien muiden kesken. Tutustuttiin. Löydettiin toisensa. Oltiin itsenänsä, mutta silti yhtä. Pahiksina."

Luvussa "VERKOSTOT, JÄRJESTÄYTYMINEN JA YKSINTOIMIMINEN" olevat kirjoitukset ovat omia erillisiä teoksiaan, joita yhdistävänä teemana on "verkostot, järjestäytyminen ja yksintoimiminen". Tämä luku luo omalta osaltaan pohjaa luvulle "Osaamisten yhdistämisestä", keskittyen vaikutelmien luomiseen mm. siitä, miksi ihmiset kokevat sosiaaliset verkostot hyödylliseksi tavoitteiden saavuttamisten kannalta. Tämä luku kertoo myös jonkin verran ryhmittymisestä ja siitä, miksi yksittäiset monisuuntautujat voivat olla verkostomaiselle toiminnalle jopa uhka. Tietoverkkojakin tässä luvussa hivenen sivutaan, mutta niistä on kerrottu enemmän luvussa "Ohjelmistot, laitteistot ja valvonta". Siitä miten viestintä vaikuttaa ihmisiin, kerrotaan luvussa "Viestintä, kielenkäyttö ja dokumentit".

Luvussa "VIESTINTÄ, KIELENKÄYTTÖ JA DOKUMENTIT" olevat kirjoitukset ovat omia erillisiä teoksiaan, joita yhdistävänä teemana on "viestintä, kielenkäyttö ja dokumentit". Tämä luku rikastaa monia muita lukuja ja luo pohjaa mm. sen ymmärtämiselle, miksi viesti ei välttämättä mene ns. perille (ymmärrykseen asti) ja mikä on tiettyjen toimijoiden rooli ihmisiin kielellä vaikuttamisessa. Luvussa "Psykologia ja neurotieteet" käsitellään lisää kielen ja symbolien hienovaikutteisuutta. Viestintää ohjelmistoteknisessä ja viestiliikenteellisessä mielessä käsitellään enemmän luvussa "Ohjelmistot, laitteistot ja valvonta".

Luvussa "OHJELMISTOT, LAITTEISTOT JA VALVONTA" olevat kirjoitukset ovat omia erillisiä teoksiaan, joita yhdistävänä teemana on "ohjelmistot, laitteistot ja valvonta". Muut luvut ovat teemansa ja monien yksittäisissä kirjoituksissaan käsiteltyjen asioiden osalta riippuvaisia tässä luvussa esiteltyjen ohjelmistojen, laitteistojen ja tekniikoiden väärinkäytön mahdollisuuksista. Tähän lukuun sopivaa kerrottavaa olisi käytännössä rajaton määrä. Luvussa "Osaamisten yhdistämisestä" käsitellään jonkin verran tähän aihealueeseen sopivia asioita, joita ei käydä erikseen läpi tässä luvussa.

Luvussa "PSYKOLOGIA JA NEUROTIETEET" olevat kirjoitukset ovat omia erillisiä teoksiaan, joita yhdistävänä teemana on "psykologia ja neurotieteet". Eri lukuihin jaetuista aihealueista tämä on ehkä kaikista haastavin lukijan kannalta, sillä monien tämän luvun kirjoituksien ymmärtämisen tukena olisi hyödyllistä olla sellaista esitietoa, jonkalaista ei tyypillisesti käsitellä kovinkaan kattavasti tai tuoda edes esille ennen kuin siinä vaiheessa, kun on tullut päätyneeksi tietynlaisten yliopisto-opintojen suorittajaksi.

Luvussa "OSAAMISTEN YHDISTÄMISESTÄ" olevat kirjoitukset ovat omia erillisiä teoksiaan, joita yhdistävänä teemana on "osaamisten yhdistämisestä". Luvussa "Verkostot, järjestäytyminen ja yksintoimiminen" tuotiin esille sekä alustavasti, että erikseen joitakin vaihtoehtoisia skenaarioita, joita keskenään eri tavoin verkostoituneiden ihmisten toiminta mahdollistaa. Tässä luvussa korostetaan erityisesti sitä, mihin erilaisten osaamisten yhdistämiselle voidaan pyrkiä ja mitä sillä voidaan saavuttaa. Kuviteltavissa olevia pyrkimyksiä, visioita, projekteja ja suunnitelmia voitaisiin kuvitella lukuisia erilaisia, joten näissä kirjoituksissa on tuotu esille vain valikoituja maistiaisia. Eräs pyrkimys, mikä tulee osoitetuksi näissä(kin) kirjoituksissa, vastaten sitä minkälainen tosimaailma nykyään monin paikoin on, liittyy muiden ihmisten (useiden tai vain tiettyjen) aseman, liikkumahdollisuuksien ja vaihtoehtojen yleensä, rajoittamiseen. Ts. on ihmisiä, jotka haluavat olla suhteessa muihin ihmisiin eräänlaisia tamagotchien käyttäjiä (komennellaan, ohjaillaan ja monitoroidaan niiden tilaa erilaisten indikaattoreiden avulla). Jos pääsee mukaan sellaiseen (invite-only) verkostoon, joka tekee tällaisen toiminnan mahdolliseksi (tai mahdollisemmaksi), voi siitä muodostua erittäin koukuttava kokemus, joka voi konvertoida mukaan päässeen uuden ohjailijan elämäntarkoituksen tyystin toisenlaiseksi.