Monesta yrityksestä saa vaikutelman, että heillä on kyllä visio siitä, minkälaiseksi yritystä halutaan kehittää, mutta vision saavuttamiseen kuluvaa matkaa pyritään tarkoituksella pitkittämään - kysehän on kuitenkin liiketoiminnasta, jonka ei ole tarkoitus päättyä kovinkaan pian. Kuluttajan ja lopputuotteiden käyttäjien kannalta ongelma voi pahentua, jos a) jo lähes monopoliaseman saavuttanut yritys valitsee taloudellisista syistä vertikaalisen integraation eli ottaa ohjaukseensa kaksi toisiinsa liittyvää arvoketjuprosessin tuotantovaihetta ja b) saman hidastavuuden idean ovat oivaltaneet myös muut samoilla aloilla toimijat - tällöin ei edes varsinainen sopimuspohjainen kartelli ole tarpeen.

Googlen johtohahmoihin kuuluva kertoi taannoin, että Googlekin on siinä tilanteessa, että yrityksen monenkirjavista palveluista, erilaisista pyrkimyksistä ja yleensä yrityksen koosta johtuen, sen ei ole helppo tehdä hyviä "hitaita päätöksiä", pitkän tähtäimen päätöksiin viitaten. Ihan kaikilla johtajilla ei liene kompetenssia kyseenalaistaa tai edes arvioida tätä väitettä. Se mikä erottaa Googlen monista muista yrityksistä, on mainittu erikseen Google yritysfilosofiasta kertovassa tekstissäkin: "Mielestämme se, että on hyvä jossakin, on alkupiste, ei päämäärä." Tässä mieleessä olisi hyvin mielenkiintoista lukea erilaisten pienyritysten liiketoimintasuunnitelmista mm. ne rivit, jotka on kirjoitettu alaotsikoiden Yrittämisen motiivit, Tapa toimia ja Tarve/hyöty asiakkaalle kohdalle, sekä SWOT-kaavion muotoon kirjatut yhteenvetoanalyysit yrityksestä suhteessa toimintaympäristöönsä.

Vasta visioidensa tavoittelun alkumatkaa taivaltavat yritykset, mitä voi joissakin tapauksissa jatkua useamman vuodenkin, ovat eri tavoin herkkiä heidän liiketoimintamalliaan potentiaalisesti uhkaaville tekijöille kuin ne yritykset, joiden toimintaan on jo tullut tiettyä, valitettavaa, jähmeyttä. Ensimmäiset vuodet voivat olla niille yritystoiminnan oppimisen aikaa ja tulevan liikevaihdon arviointitaidot vielä ns. hakusessa, mistä johtuen aloittelevassa yrityksessä ei välttämättä olla kovin mieltyneitä siitä, että joku toinen taho osoittaa, kuinka jonkin heidän tekemänsä asian voi suurelta osin tai kokonaisuudessaan tehdä helpommin, halvemmalla ja aikaisemmin. Laajasta ja monipuolisesta ICT-alasta voi ajatella löytyvän paljonkin tällaisia tilanteita, sillä erilaisia tapoja tehdä samankaltaisia asioita on valtavasti. Riippuu markkina-alueesta (esim. Suomi), ovatko asiakkaat miten valveutuneita sen suhteen, mitä he ovat hankkimassa ja mitä heille voidaan myydä, vaikka ohjelmistoteknisesti tai muuten olisi parempaakin tarjolla - jossain toisaalla.

Voi myös muodostua ammattiylpeyttä kolhivaksi tai ammatti identiteettien uniikkiuden illuusiota rapauttavaksi, jos joku vähemmän koulutettu saisi esim. data-analyysin näyttämään helpolta ihmisten mielestä yleensä, mikä voi käytännössä johtaa siihen, että data-analyytikko joutuu jatkokouluttamaan itseään voidakseen tarjota parempaa palvelua, vaikkei vielä ole ehtinyt rahastaa edes aiemmalla koulutuksellaan. Näin kuitenkin jossain vaiheessa käy, ainakin joillekin ja jollakin ICT-alan osa-alueella, sillä ainakin toistaiseksi on aina ollut erilaisia voimia, joiden vaikutuksesta esim. yleinen ohjelmistotekninen taso kehittyy. Kuka esim. enää muistaa mikä oli WAP?

Asiakkaiden valveutuneisuuden aste eri asioiden suhteen riippuu omatoimisen tiedonhankinnan ja median lisäksi myös instituutioiksi muodostuneista koulutusjärjestelmistä. Voisi nimittäin olla niinkin, että ihmiset oppisivat vuosikurssitasolla (eri oppilaitoksissa) monenlaisia asioita varhaisemmin kuin ennen (esim. filosofiaa ja innovaatiotoimintaa), mikä voisi heijastua siihen minkälaiseksi he itse haluaisivat maailman rakentaa ja minkälaista yritystoimintaa tukea.

Lisäksi, sekä tulevan ohjelmistokehittäjän, että muidenkin opiskelijoiden opintojen kulkuun ja sisältöön voi vaikuttaa ratkaisevastikin se, minkälaisia, kenties kymmenen vuotta käytössä olevia, lisensseillä hankittuja tietokoneohjelmia heidän käytettävissään on. Ohjelmiston toteuttanut taho tietenkin hyötyy siitä, että ohjelmisto pysyy käytössä ja lisenssimaksuja kertyy, mutta opiskelijoiden kannalta se ei välttämättä ole ideaalista, vaikka tuotepäivityksiä ajoittain tehtäisiinkin.