Vallan ohjaksissa olevilla ihmisillä ja heidän toimintaansa tukevilla tahoilla on usein seuraavanlaisia tarpeita: a) heidän toimiaan tukevien ihmisten lisääminen (konversio) ja b) jonkin tapahtuneen asian merkkaaminen askeleeksi johonkin suuntaan ilman, että moista sanotaan ääneen. Lisäksi heillä on tarpeen osoittaa, miksi juuri heidän puolellaan kannattaa olla, mikä tapahtuu yksilö ja kunnallistason, sekä kansallisiin ja kansainvälisiin tapahtumiin vaikuttamisen kykenevyyden osoittamisella. Juuri tämä kontrollikykyisyyden osoittaminen valaa uskoa heidän toimiaan puoltaviin, varsinkin jos nämä puoltajat pääsevät itse vaikuttamaan siihen mihin suuntaan vallan ohjaksissa olevat ja heidän puoltajansa asioita kehittävät. Vallan ohjaksissa olevilla ei viitata tässä erityisesti poliitiikkoihin, sillä verratessa esim. Yhdysvaltoihin, huomataan, että tietyt IT-alan yritykset ja julkaisut pelaavat erinomaisen taitavasti yhteen.

Kun miettii missä skenaariossa yhdistyy mainitut vallan ohjaksissa olevien kehitystarpeet, kontrolloimisen osoittamisen mahdollisuudet ja puoltavuuden ylläpysymisenkin ehdot täyttyisivät, hoksaa aika pian, että tarvitaan jotain vastakohtaista tai ainakin siltä toistuvasti vaikuttavaa. Kun miettii vielä vähän lisää, hoksaa aika pian, että ei näitä vastakohtaisuuksia montaa tarvita. Pikemminkin yksi ainoa sellainen on parempi kuin monta, koska silloin kenenkään ei tarvitse erikseen pähkäillä ketä vastakohtaista milloinkin tarkoitetaan ja mihin erityisesti halutaan kiinnittää huomiota. Tässähän on kyse siis ääneen sanomattomista asioista ja lisäksi sellaisista vastakohtaisuuksista, joista ei myöskään puhuta missäänpäin julkisuutta.

Kontrolli ei viittaa tässä mihinkään pakottavaan kontrolliin, vaan sen voi ajatella perustuvan esim. "huiskis"-tekniikkaan eli sellaiseen, missä käytetään sanoja, symboleita ym. osoitettavissa ja rajattavissa olevaa, aktivoimaan kohteen mielessä sellaisia mielikuvia, ideoita ja mielteitä, joilla on suora ja läheinen assosiatiivinen yhteys tai jotka "koostuvat" osittain samoista asioista kuin ensinnä aktivoitu(*).

Huiskis-tekniikkaa esiintyy joka puolella, läheisimmin sitä muistuttavan, psykologian termistössä esiintyvän vastineen ollessa sana 'priming', joka tarkoittaa suunnilleen sitä, että jokin aiempi ärsyke vaikuttaa siihen, miten myöhemmät ärsykkeet vaikuttavat. Uuteen suosioon nousseet Gif-animaatiot ovat hyvä esimerkki erityisen selkeästä priming-efektin aiheuttajasta, joilla on myös erittäin pitkäaikainen vaikutus, niiden ollessa tavanomaisesti muutaman sekunnin mittaisia videoklippejä, joita näytetään ikuisessa loopissa, sellaisen täten aktivoidessa mieltä "samasta kohtaa" lukuisia kertoja.

Käytän priming-sanan sijaan mieluummin sanaa huiskis ja annan sille tietyn määritelmän, koska se miten vallan ohjaksissa olevien puoltajat kohteen mieltä aktivoimaan pyrkivät, tapahtuu usein tilanteissa, jotka eivät muistuta ns. laboratorio-olosuhteita, vaan niissä joudutaan toimimaan tilanteen ehdoilla, mikä voi tarkoittaa monenlaisten häiriötekijöiden hyväksymistä - paitsi jos tilanne itsessään on jollain tapaa kontrolloitavissa, mitä se ei todennäköisesti ole esim. "suurkaupungin vilinässä". Samassa mielessä on omat haasteensa ujuttaa esim. kertaluettavaan uutistekstiin jotain tietyllä tavalla aktivoivaa, jos lukija lukee lehteä pikaselaamalla ja bussin kyydissä kuoppaisella tiellä. Sanavalinnan (priming vai huiskis) osuvuus riippuu toki vähän siitäkin kenen kannalta asiaa ajatellaan. Ns. suunnittelupöydällähän kaikki on tietenkin täysin eksaktia ja todella selkeää.

Jos nyt ajatellaan, että vallan ohjaksissa olevat, joita voivat erilaisilla esim. maantieteellisillä rajauksilla ajatellen olla eri henkilöt, haluaisivat saada aikaan esim. voimakkaasti kääntyvää muuttoliikettä kasvukeskuksista poispäin, he voivat tehdä sen järkiperustein ja varsin avoimesti julkisuudessa aiheesta keskustellen. Sen sijaan, jos ajatellaan, että pyrkimys olisikin sorsia kaikkia yli 40-vuotiaita, joilla ei ole työelämässä hyödynnettävää koulutusta, eikä ole muutenkaan suurempaa toivoa olla muuta kuin "taakka muille veronmaksajille", kuten joku voisi argumentoida, ei tällaista voida julkisuudessa sanoa kovin vahvalla taustatuella.

Kun pyrkimyksenä on ajaa jotain "kovaa" asiaa eteenpäin, tulee tarpeelliseksi ottaa käyttöön vallan ohjaksissa olevien ideoiden kannalta vastakohtaisuuksia ilmentäviä ihmisiä ja kontrolloida heidän käytöstään siihen tapaan, että a) saadaan samalla kertaa osoitettua kuinka paljon asian suhteen on jo aiemmin pohjustettu ja b) saadaan kontrolloitava tekemään tiettyjä valintoja, varsin tarkalla ajoituksella ja huomattavan läheltä oletettua toimintajärjestystä. Neuro- ja käyttäytymistieteet ovat nykyisin jo varsin pitkälle kehittyneitä ja kun Suomi muutenkin on kehittymässä siihen suuntaan, että esim. kaikki valvontakamerat liitetään pian yhteen ja samaan järjestelmään, voidaan varsin helposti hyödyntää tietokoneiden apua käytöksen analysointiin ja sitä kautta tulevaisuuden ennustamiseen. Tarvitaan vain pieniä ohjaavia tekoja, jotta tietyn henkilön lähitulevaisuuden ennustukset saataisiin käymään toteen. Juuri tähän tarvitaan kuvailtua huiskis tekniikkaa. Sitä voi käyttää ihan kuka vain, eikä sen jonkun tarvitse olla edes Suomesta. Se voi olla vaikka Barak Obama, jolle hänen piilaaksolaiset kaverinsa ovat esittäneet jonkin herttaisen pikku pyynnön ja joilta itseltään asiaa tuli pyytäneeksi joku muu ja jolta asiaa tuli pyytäneeksi esim. joku Bonnierilta. Eihän siinä ole vielä edes pitkäkään ketju.

Koska tarkoituksena on siis myös se, että vallan ohjaksissa olevien puoltajien määrää tarvitsisi kasvattaa, asettuu sitä kautta tarve sille, että potentiaaliset uudet puoltajat tarvitsisi toistuvasti saada altistetuksi vertailulle, mikä saa heidät pitämään yhtä suuntaa hyvänä suuntana ja toista huonona. Jos oletetaan, että heitä ei heti alkuunsa voida laskea katselemaan valvontakameralähetyksiä tai kertomaan heille kenen tietokoneen portit on jätetty auki muulle maailmalle, pitää kohteena olevan vastakohtaisen itse saada tuomaan omin sanoin esiin asioita, joiden kautta hän tekee itse itsensä vastakohtaiseksi jollekin sellaiselle, johon vallan ohjaksissa olevat itse ovat suuntautuneet. Lisäksi hänet pitäisi saada tekemään tämä jokin sillä ajoituksella, että se tapahtuu vasta jonkin tietyn tapahtuman jälkeen (esim. jonkin yrityksen pressijulkaisu klo 11.00), mutta kuitenkin ennen iltauutisia, jolloin tietyltä kantilta ajateltuna vaikuttaisi, että hän on vain joku huomiota haluava tyrkky. Myös tietty uutuudentarpeen vaatimus asettuu sitä kautta, että jonkin tapahtuman uutuusarvon laskiessa sillä ei enää ole lukijan/kuulijan aivoihin samaa vaikutusta kuin aivan tuoreeltaan olisi.

Käytännössä vallan ohjaksissa olevien ja heidän toimintaansa puoltavien toimintaa tekee varsin helpoksi se, jos mikään ei ole estämässä esim. tietomurtoja tai livefeedin saamista kauppojen hi def videokameroista, mitä edesauttaa jos poliisi ja internetoperaattorit ovat heidän puolellaan (tai edes riittävän suuri osa näissä työskentelevistä). Tieteiden ja tekniikan puolelta löytyy myös kaikenlaista hyödynnettävissä olevaa (3D laser scanning näppäränä esimerkkinä). Heidän ei tarvitse varata kokoontumisiinsa mitään isoa kisahallia, sillä he eivät ole aikoneetkaan jakaa kaikkea kyvykkyyttään tai tietämystään ihan kaikille heidän toimintaansa puoltaville "edestäpäin kertoen", vaan he soittelevat ihan tavallisilla älypuhelimilla niille, joille on tarpeen soitella, jotta asiat saadaan tapahtumaan ja nämä soittelevat sitten edelleen niille, joita myös tarvitaan. Useimpien vallan ohjaksissa puoltajien osaksi jääkin usein toistuvien välinäytelmien seuraaminen ja sen ymmärtäminen, mihin sillä kaikella pyritään.