Huolimatta siitä kuinka voimakkaasti mediatalot viestintäkanavineen yksilön maailmankuvaan vaikuttavat, eivät monien instituutioituneiden tai strategisen nimivalinnan tehneiden rekisteröityneiden yhdistysten ja liittojen perusmerkitykset huuhtoudu pois ihmisten mielestä minkään määräisen uutisvirran jälkeen.

Arvaukset siitä mitä esim. Keliakialiitto todennäköisesti tekee tai mihin aiheeseen Uniliitto saattanee keskittyä, osuisivat melko hyvin kohdilleen. Tehnevät merkittävää työtä, mutta pitäisikö suomenkielen kannalta erityisen oleellisten sanojen valitsijoita velvoittaa kantamaan vastuuta siitä, että

a) käsitykset heidän oletetusta kapabiliteetistaan (kyvykkyys, pystyvyys) olisivat linjassa heidän todellisen kapabiliteettinsa kanssa,b) kukaan ei jättäisi perustamatta toista samantapaisesti nimettyä yhdistystä sen vuoksi, että uskoo jo olemassa olevan "hoitavan hommat" parhaalla mahdollisella tavallac) kukaan ei jättäisi ottamatta huomioon ihmistä, joka väittää jonkin tietyn aiheen kaipaavan lisähuomiota, vain sen vuoksi, että sen nimisesti on jo nimetty joku yhdistys?

Ehtiikö tai pystyykö esim. Syöpäliitto tai Muistiliitto keskittymään ja edistämään kaikkea kyseiseen laajoihin aiheisiin liittyvää toimintaa? Monen yhdistyksen toiminta on itseasiassa suuressa määrin sitä, että ne kyllä vertaisuuden hengessä yhdistävät jäseniään, sekä ovat mukana aiheisiin liittyvillä messuilla tiedoitteiden jakelijoineen, mutta onko heistä edunvalvojina siihen, että pystyisivät laajassa määrin vaikuttamaan esim. Suomessa tapahtuvaan "syöpätutkimukseen" tai "muistitutkimukseen".

Yhdistykset eivät mitenkään itsestään selvästi ole täysimääräisesti edistämässä sitä, mitä he ilmoittavat edistävänsä tai tukevansa, vaan erottuvuutensa vuoksi ne ovat päätyneet osaksi jotain suurempaa peliä. Voisi sinänsä olla mielenkiintoista koettaa muodostaa käsitystä ihmisen persoonasta sen perusteella minkä liittojen taustalla tai hallituksissa hän vaikuttaa. Samoja henkilöitä toimii tai on toiminut esim. Piraattiliiton, Effin ja Transhumanistiliiton taustalla.

Noista viimeksi mainittu on yksi liitoista, joka on pitkään tehnyt ei juuri mitään, jos ei lasketa sitä, että aiemmilla saavutuksillaan se tekee osaltaan transhumanistien maapallonlaajuista kattojärjestöä merkittävämmäksi. Transhumanistiliiton kanssa samoja aiheita jossain määrin sivuaa Tulevaisuuden tutkimuksen seura, jolla sentään vaikuttaa olevan jotain toimintaa, mutta silti se ei vaikuta "näkyvän tai vaikuttavan" kovinkaan paljolti.

Vasemmistoliitto on hyvä esimerkki nimestä, jonka voi ajatella palauttavan mieleen jonkin "alkuperäisen" merkityksen, vaikka sitä kuinka huljuttelisi eri uutisvirroissa. Verrattuna esim. Muistiliittoon sillä ei ole samanlaista nimestä johtuvaa painetta jatkuvaan toimintansa kehitykseen tieteellisen tutkimustyön vanavesiä seuraillen, vaan se voi uudistua paljon vapaammin ja verkkaisemmin.

Piraattiliitto on uudempi tulokas kuin Vasemmistoliitto. Se on hyvä esimerkki siitä, kuinka erottuvuus sanaan liittyvien konnotaatioiden avulla toimii kantavana rakenteena liiton pyrkimyksien eteenpäinviemisessä. Lainaliitto olisi ollut vähän "lässy" nimivalinnaksi ja erottuvuuskin joutuisi heti koetukselle.

Useinkin ilmenee jotain sellaista, jonka voisi ajatella kuuluvan jonkin tietyn (nimisen) yhdistyksen tai liiton kantaaottamisen piiriin, mutta jostain syystä tuo yhdistys ei sitten esitäkään mitään kannanottoa tai ilmennä itseään millään muullakaan tavalla. Terveysaiheissa pysytellen, voisi kysyä kuinka moni yhdistys on millään tavoin edes yrittänyt vaikuttaa vuonna 2013 julkaistavaksi aiottuun "psykiatrian raamatun" Diagnostics and Statistics Manual of Mental Disordersiin (DSM) uudistettavaan versioon, joka tulee pienellä viiveellä vaikuttamaan erittäin merkittävästi myös suomalaisiin hoitokäytöntöihin kymmenien vuosien ajaksi? Verkkosivujensa sisällön perusteella ei kantoja ole ainakaan julkistettavaksi asti tuotu.

Kertoo sinänsä paljonkin suomalaisesta yhteiskunnasta ja median vaikutuksesta että esim. Rayn avustuksen hakijoina ei ole yhtään bioteknologiaa puoltavaa paikallisyhdistystä, tietyn geeniryhmän säilyttämistä ajavaa tahoa, otsalohkojen suojelemiseksi pehmustettuja ovikarmeja vaativaa ryhmää, lisää endokrinologian koulutusta halajavia tai mikroravinne ja ravintolisätietämyksen lisäämistä peruskoulussa vaativaa kansallista liikettä. Sen sijaan esim. Uusi Suomi verkkojulkaisusta on voitu lukea, kuinka viharyhmäläiset eivät ole enää "propellipäitä", vaan järjestäytyneitä toimijoita, joilla on jokin agenda.