1 mitä on ihmisen maine?2 onko se jotain joka leijailee ilmassa ihmisten ja rakennusten välissä?3 onko maine jotain, joka alkusysäyksen saatuaan, laajenee itsestään kattamaan aina vain laajempia alueita?4 voiko olla mainevapaita alueita?5 saavuttaako maine sellaisiakin alueita, kuin sysimetsän, tutkimattomat luolat ja lukitut huoneet?6 onko maine tietoinen olio?7 onko maine tietoisuutta vailla oleva virus, joka levittää itseään jonkin säännönmukaisen algoritmin mukaan?8 miten maine käytännössä saa aikaan muutoksen ihmisessä, johon saa kosketuksen?9 voiko maineen vaikutukselta suojautua esim. suojaamalla ihonsa vaatteilla tai suihkuttamalla iholleen jotain ainetta, kuten hyttysiltä suojauduttaessa?10 voiko samasta ihmisestä olla liikkeellä useita eri maineita?11 onko maine jatkuvassa kosketuksessa ihmisiin, kuten meitä ympäröivä ilma vai onko kyse pikemminkin rokotteenantamisen tapaisesta kerta annoksesta?12 miten maineessa tapahtuvat muutokset tavoittavat ihmiset?13 muuttuuko koko maineen kattama alue kerralla, vai hitaammin, esim. spiraalimaisesti laajeten?14 missä kohtaa maineen kattamaa aluetta on se kohta, josta muutos saa alkunsa?15 onko tuo muutoskohta aina sama kohta?16 tavoittavatko muutokset maineessa aina kaikki maineen aiemmankin version kattamat alueet, vai jääkö jokin alue muuttumatta?17 voiko maineen kattamassa alueessa syntyä useita eri muutoskohtia, jotka alkavat laajeta yhtäaikaa?18 mitä sitten tapahtuu, kun kaksi maineen uutta versiota kohtaavat samassa maineen solussa?