Ihmiset ovat ainakin jollain tasolla tietoisia minkälaisten uhkien toteutumisesta he itse eivät pitäisi, mutta tiettyä hankaluutta voi esiintyä muodostettaessa varmuutta siitä, pitääkö mahdollisena, että Suomen kattava internetinseurantajärjestelmä on jo olemassa ja päivittäisessä käytössä. Jopa Euroopan parlamentti (2001) on pitänyt "hämmästyttävänä ja jopa huolestuttavana" sitä, että "monet kuulluista yhteisön vastuuhenkilöistä, etenkin komission jäsenet, ovat ilmoittaneet, etteivät he olleet tietoisia tietyntyyppisen järjestelmän (yksityistä ja talouselämän viestintää sieppaavan maailmanlaajuisen Echelon sieppausjärjestelmän) olemassaolosta. [1]

pitää käytettävissä olevien viitteiden ja hyvin erilaisilta tahoilta, myös yhdysvaltalaisista lähteistä, saatujen samansuuntaisten lausuntojen perusteella oletettavana, että järjestelmästä tai sen osista on ainakin jonkin aikaa käytetty Echelon peitenimeä

Euroopan parlamentti ei kuitenkaan arkaillut esittää ounasteluja muiden mahdollisten sieppausjärjestelmien mahdollisuudesta: ottaa huomioon, että viestinnän sieppaaminen on tiedustelupalvelujen yleisesti käyttämä vakoilukeino ja myös muut valtiot voisivat pitää yllä vastaavanlaista järjestelmää, jos niillä on siihen riittävät taloudelliset ja maantieteelliset mahdollisuudet; katsoo Ranskan olevan ainoa EU:n jäsenvaltio, joka merentakaisten alueidensa ansiosta pystyisi maantieteellisesti ja teknisesti käyttämään itsenäisesti maailmanlaajuista sieppausjärjestelmää, ja lisäksi sillä on tähän tarvittava tekninen ja organisatorinen infrastruktuuri; ottaa myös huomioon runsaat todisteet siitä, että Venäjä todennäköisesti pitää yllä vastaavaa järjestelmää,

Suomessa esiintyi vuonna 2004 Soneran ohjelmointivirheeksi kutsuma ongelma, joka ilmeni Kalevan [2] mukaan siten, että TeliaSonera Finlandin sähköpostiasiakkaat saivat viime viikon lopulla erikoisia virheilmoituksia. Epäonnistuneen sähköpostilähetyksen yhteydessä saadussa virheilmoituksessa on ollut osoite echelon@sonera.inet.fi, mikä nimensä puolesta viittaa Yhdysvaltojen Echelon vakoilujärjestelmään.

Erään yksityishenkilön kooste hänen omista mielipiteistään tähän Soneran Echelon aiheiseen toimintaan löytyy verkosta:http://www.helsinki.fi/~vmkari/sonera echelon/Jos Suomessa haluttaisiin ottaa vaivihkaa käyttöön sellainen teleliikenteen seurantajärjestelmä,että se kattaisi edes sähköpostiliikenteen osittaisen seurannan (esim. jossain runkoverkon solmukohdassa) tai tiettyjen palveluntarjoajien sähköpostipalvelimilla sijaitsevien asiakassähköpostien luennan ja jopa poistamisen ja muokkaamisen vaadittaisiin siinä varmaankin monien ihmisten keskinäistä "ollaan hiljaa tästä" sopimusta, jottei järjestelmä paljastuisi. Tällaista mahdollisuutta ei liene perusteltua sulkea poiskaan? Sähköposti on viestintävälineenä siitä erikoinen, että vaikka lähetetyn sähköpostin tavataan ajatella olevan perillä samantien lähettämisen jälkeen, voidaan silti pitää aivan normaalina, että "joskus sähköpostilla vain kestää vähän pidempään se matka".Jos jollakulla taholla olisi edes sellainen vaikeasti todistettava tilaisuus käytössään, että hän voisi vaikkapa vain viivyttää jonkin tärkeän sähköpostin saapumista vastaanottajan tiedostettavaksi, voisi tällä viivytyksellä aiheuttaa merkittävää haittaa erilaisissa kriittisissä tilanteissa. Esim. kansanedustaja ei saisi ajoissa tietoonsa jotain asiakirjaa henkilöltä, jonka kanssa ei olisi aiemmin ollut tekemisissä, mutta lähettäjä olettaa, että sähköposti "meni perille". Tai jonkun IT alalle töihin hakeutuvan työhakemus katoaa mystisesti sähköisellä matkallaan.