Seuraavissa esimerkeissä viitataan mm. plasma- ja LCD TV:n (hinnoiltaan 499 USD - 2599 USD) virtalähteiden ympäristöönsä emittoiman elektromagneettisen säteilyn tunnistamiseen, missä signaali korreloi suuresti sen suhteen, mikä elokuva juuri sillä hetkellä on näytillä TV:n ruudulla; mustavalkokuvan rekonstruoimiseen lähes 50 metrin päästä, pelkästään emittoitunutta elektromagneettisuutta tarkkaillen, kohdemonitorin sijaitessa eri talossa; vieraillun verkkosivun tunnistamiseen virtalähteen virranvaihteluista muodostuvan kaavan perusteella.

Seuraavassa listassa ensin mainitussa raportissa (julkaistu 2011) kerrotaan, että vaikka elektroniikkalaitteiden sähkömagneettista yhteensopivuutta on säännöksin rajoitettu, jotta eri laitteet eivät häiritsisi toisiaan, eivät säädökset ota huomioon informaation vuotamisen näkökulmaa. Samassa raportissa kerrotaan myös, kuinka signaali propagoituu joka puolen esim. asuintaloa ilman, että monitoroitavissa oleva signaali, joka siis monitorin ruudulla näkyvän kuvan kanssa korreloi, suuremmin heikentyisi. Tämä on siitä huomionarvoista, että tämä voi mahdollistaa signaalin helpomman "langattoman" siirron ulos koko talosta esim. huonosti suojatun johdon kohdalta. BBC:n uutissivuilta ja YouTubesta löytyy esimerkkiä siitä, kuinka huonosti suojatut johdot mahdollistavat niissä kulkevan signaalin lukemisen suoraan tai toiseen johtoon siirtyneenä (esim. näppäimistön johdosta).

Televisions, Video Privacy, and Powerline Electromagnetic InterferenceMuun muassa Panasonicin TV:iden virtalähteiden emittoimaa säteilyä kymmenisen minuuttia tarkkailemalla saavutettiin n. 80 % osumatarkkuus siitä, mitä elokuvan kohtaa oltiin katsomassa.http://homes.cs.washington.edu/~yoshi/papers/ccs2011 emi.pdf

Identifying Webpages by Tapping the Electrical OutletOn luonnollista ajatella, että verkkosivu, joka näyttää lukuisia videoita kerrallaan aiheuttaa suuremman virrankulutuksen kuin pelkkä lyhyt tekstipohjainen sivu, mutta olennaistakin onkin tunnistaa "identifiable patterns of power consumption via their different use of computing resources", koskien siis hakkuriteholähteitä.http://sharps.org/wp content/uploads/CLARK TECH PAPER.pdf

Realistic Eavesdropping Attacks on Computer Displays with Low Cost and Mobile Receiver SystemTässä ei kerrottu tarkemmin, mikä oli kaukaa tarkkaillun monitorin heikoin kohta, vaan siinä vain rekonstruoitiin 46 metrin etäisyydeltä, halvalla laitteistolla, se mitä luki eri kirjasinkooilla kirjoitettuna kohdemonitorin ruudulla etäisyyden lyhentyessä saatettiin lukea täysin selvästi 9pt kokoisella kirjasimella kirjoitettua tekstiä; erikoisuutena tässä oli sekin, että käytettiin ohjelmallisia algoritmeja kalliiden laitteistojen sijaan, mikä teki monitorointilaitteiston liikuteltavuudesta helpompaa.http://www.eurasip.org/Proceedings/Eusipco/Eusipco2012/Conference/papers/1569583239.pdf