IEEE Xplore on verkossa käytettävissä oleva digitaalinen kirjasto, joka mahdollistaa pääsyn lukemaan useita miljoonia tieteellisiä ja teknisiä tutkimuksia, raportteja ja muita dokumentteja. Riippuen oppilaitoksestaan, käyttämästään kirjastosta tai työpaikastaan, voi näitä dokumentteja päästä lukemaan ilmaiseksi tai vaihtoehtoisesti voi käyttää DeepDyve-palvelua, jonka kautta pääsee lukemaan valitsemiaan dokumentteja pieniä kertakorvauksia vastaan. Seuraavassa on muutama poiminta valvontaan liittyvistä tutkimusraporteista, jotka on tarkoituksella valittu hieman aiemmalta ajanjaksolta kuin ihan viimeisimmiltä vuosilta antamaan ymmärtää, että näiden jälkeen kehitys on edennyt vielä pidemmälle. Jokaisesta näistä tutkimusraporteista on esitetty lyhyt kuvaava kommentti.

On the feasibility of using a cognitive model to filter surveillance data (2005)

Automaattisen valvonnan “Graalin malja" on tietojärjestelmä, joka voi monitoroida satoja kameroita samanaikaisesti ja vetää operaattoreiden huomion niihin muutamiin kameroihin, joissa rikos saattaa juuri parhaillaan olla käynnissä.

A Survey on Visual Surveillance of Object Motion and Behaviors (2004)

Ympäristöjen visuaalisen tarkkailun prosessointikehys sisältää seuraavat vaiheet: ympäristön mallintaminen, liikkeentunnistus, liikkuvien kohteiden luokittelu, seuranta, kohteiden käytöksen ymmärtäminen, ihmistunnistus ja useiden kameroiden tuottaman datan yhteensulauttaminen.

Visual Surveillance System for Monitoring of Passenger Flows at Public Transportation Junctions (2005)

Valvontajärjestelmän pilotti, automaattiseen matkustajavirtojen analysointiin. Pohjautuu tekoälyn ja visuaalisen, kameroista koostuvan hajautetun sensoriverkoston yhteistoimintaan, pyrkimyksenä kohteiden liikeratojen ymmärtäminen ja ennakointi (lähihetkellä ja pidemmän ajan kuluttua).

Performance Evaluation of a Real Time Video Surveillance System (2005)

Vartiointiliikkeiden vartijoiden työ laajoille valvonta alueilla kuten teollisuusalueilla, ostoskeskuksissa ja lentokentillä on hankalaa työtä, johtuen suuresta asennettujen kameroiden määrästä ja täten suuresta visuaalisen informaation esillä olemisesta. On väsyttävää, jopa ikävystyttävää, tarkailla videosyötteitä pitkiä aikoja kerrallaan.

Multi Sensor Technologies Augmenting Video Surveillance: Security and Data Fusion Aspects (2008)

Visuaaliseen tarkkailuun perustuvan järjestelmän "aistimistoiminnan" täydentäminen lisäämällä systeemiin erityyppisiä sensoreita (esim. auditiiviset ja infrapuna).

A Survey on Behavior Analysis in Video Surveillance for Homeland Security Applications (2008)

Kehittyneimmät käytöstä tai tapahtumaa analysoivat tietojärjestelmät ovat itseoppivia. Ne tallentavat ja määrittävät (oppivat) uusia käytöksien/tapahtumien malleja (eng. pattern).

A Detection System for Human Abnormal Behavior (2005)

Käytetty tunnistusalgoritmi kykenee tunnistamaan ihmisruuhkaisessa ympäristössä poikkeavan käytöksen kuten juoksemisen, alas kumartumisen, pitkulaisen esineen kantamisen, käden heiluttamisen, jne.

Prediction of Abnormal Behaviors for Intelligent Video Surveillance Systems (2007)

Haasteena on määrittää dynaamisia luokitteluja, jotka oppivat ja säätävät itseään sen mukaan, kuinka seurattujen kohteiden käytös muuttuu, ilman että tietojärjestelmän täytyisi käydä läpi harjoitteluvaiheita. Tyypillisesti valvonta kohdistuu turvallisuuden näkökulmasta epätavalliseen käytökseen (henkilö juoksee hotellin aulassa) ja epänormaaliin käytökseen (henkilö rikkoo rajoitettujen alueiden sääntöjä, kuten rautatien ylittäminen).