Se mikä voi tuntua suunnitelmalliselta salaliitolta siinä mielessä, että intuitiivisesti arvioiden ei voi tapahtua niin suurta määrää yhtäaikaisia ja toisiinsa viittaavia tapahtumia kuin on voitavissa laskea ja mihin on vaikuttanut ottaneen osaa suuri joukko nimikkeitä yrityksiä ja muita tahoja, ei välttämättä ole salaliitto sanan varsinaisessa merkityksessä, vaan kyse voi olla ennakkotietojen moninkertaisesta kantautumisesta alkulähdettä kauemmas. Tällainen ennakkotieto voi olla peräisin esim. jonkin tanskalaisen tehtaan tuotantoryhmään kuuluvalta, jonka ystäväpiiriin voi kuulua mm. yksi projektijohtaja Siemensiltä ja 5 muuta. Siemensillä ja muidenkin vastaanottajien päissä pyöriteltäisiin ennakkotiedon käytettävyyttä aivoriihissä, mukaan tullen kaikenlaista ulkopuolista suunnittelijaa ja muuta.

Sattuisi kuitenkin niin, että sekä alkuperäinen ennakkotieto, että Siemensin aikomukset pääsisivät luiskahtamaan näistä aivoriihistä jonnekin aivan muuanne. Ongelmia alkaa muodostua siitä, jos nämä molemmat ennakkotiedot pääsevät liian pian ns. katutasolle asti, koska sillä tasolla ei varsinaisesti olla kenellekään vastuussa siitä, miten näitä ennakkotietoja käytetään.

Jos se mitä jokin tehdas on aikeissa julkistaa, olisi "hienoa", "upeeta" ja "wau", voisivat nämä katutason tyypit aiheuttaa ennakkoon suhtautumisen muutoksen jossakin tietyssä ihmisessä saattamalla hänet ajattelemaan, että jokin tietynlainen asia - joka olisi paljolti samankaltainen kuin julkistamista odottava asia - olisi jotain ärsyttävää, ikävää ja kenties jopa tyhmää. Tällöin, kun tuo jokin tuote varsinaisesti julkistettaisiin, tällä tietyllä henkilöllä olisi jokin tietty suhtautuminen, ellei jopa asenne tätä julkistettua tuotetta kohtaan: hänen olisi vaikea ajatella sitä ilman, että se toisi assosiaatioiden ja emootioiden kautta mieleen jotain, mitä hänen mieleensä haluttiinkin tulevan. Tämä toimii sitä tehokkaammin, mitä uudemmasta ja erilaisemmasta asiasta on kyse (kuin mistä on aiemmin kokemusta). Vaikutus ei ole lopullinen, mutta mahdollisesti pitkäkestoinen.