Keiden asenne riittäisi systemaattisen häirintään?

Erilaisilla koulusurmaajilla on ollut se yhteinen tapa, että he ovat harjoitelleet ampumista tietokonepelien muodossa ja/tai he ovat tehneet sitä jossakin syrjemmällä ulkosalla harjoitellen. Tällainen ei vielä tee ketään surmaajaksi, mutta jos häntä lisäksi häiritty pitkäaikaisesti sellaisella ehdollistavalla tavalla kuin on kuvailtu tekstissä otsikoituna "Tietokoneen poikkeavaan toimintaan ehdollistamisesta", häneen on voinut kertyä paljon halua päästä purkamaan ärtymystään. Suomalaisella medialla, eikä ulkomaisellakaan ole ollut kanttia esittää tällaista näkemystä.

Voisiko olla, että ehkä jopa kaikki seuraavissa paikoissa tapahtuneet massasurmat ovat johtuneet kenties suuressa määrin ja erityisesti pitkään jatkuneesta ehdollistamisesta: Myyrmanni, Virginia Tech, Kauhajoki ja Jokela?

Mediassahan näistä tapahtumista esiintyy usein ristiriitaisuuksia, kuten esim. Jokelan tapauksessa, jossa median mukaan ampuja sekä oli hiljainen ja syrjäänvetäytyvä, että hän ei ollut hiljainen ja syrjäänvetäytyvä.

Pidän mahdollisuuksien rajoissa, että surmatyön tekijöiden elämää on saatettu muutenkin rajoittuu sillä tapaa, ettei heille jätetä riittävästi mielekkäiltä tuntuvia vaihtoehtoja. Eräs keino tällaisen toteuttamiseksi liittyy sähköpostiliikenteen kontrollointiin, missä kohteen annetaan luulla, että hänen sähköpostiliikenteensä kulkee aivan normaalisti, mutta todellisuudessa joko vastaanottavassa päässä tai välittäjänä toimivassa palvelussa on yksi tai useampi, joka kontrolloi sähköpostiviestiliikenteen kulkua esim. estämällä viestin pääsyn varsinaisella vastaanottajalle siirtämällä sen roskapostien joukkoon (vastaanottava pää) tai muokkaa roskapostintunnistusalgoritmia (välittäjä).

Tässä kohdin kannattaa palauttaa mieleen, että Suomi on se maa, jossa asuvat ihmiset ovat osallistuneet mm. muilutukseen. Nykyaikaa ajatellen, on paljon pienempi kynnys tehdä jotain pientä sähköpostiviestille kuin osallistua muilutukseen, joka on siis yhdistettyä sieppausta ja pahoinpitelyä. Olennaista tässä asenteiden eron ymmärtäminen, eikä niinkään se, oliko tässä käytetty erityisen onnistunutta vertausta. Jos ihmiset laajassa määrin ovat valmiita esim. muilutukseen, niin eikö tällöin olisi perusteltua ounastella heidän kykenevän myös suunnitelmalliseen häirintään, jonka tarkoituksena on saada aikaan esim. lakimuutos, jos rajoittaa kansalaisten oikeutta. Ei ihmisen evoluution ehdi alle sadassa vuodessa paljonkaan muutoksia tapahtumaan. Asiat liittyvät usein suurempiin konteksteihin kuin mitä ensi alkuun ymmärtääkään.

Seuraavien verkko-osoitteiden kautta löytyy paljon tietoa Seung-Hui Chosta (Virginia Techin tapaus), joiden perusteella on nähtävissä viitteitä siitä, miksi juuri hän olisi lähes ideaalinen kandidaatti häirinnän kohteeksi:

Ampumisharjoittelun ja häirinnän yhteysvaikutusta voinee ymmärtää paremmin, kun vertaa sitä eri aistikanavien kautta tapahtuvaan oppimiseen. Asiathan jäävät tehokkaammin mieleen, kun niitä tuodaan esille usein eri tavoin, eri konteksteissa ja eri aistien kautta. Häirintä lisää mukaan myös tunnekomponentin. Saattaa hypoteesina olla hiukan yksioikoinen, mutta jos negatiivisille tuntemuksille ei ole hyvää vastapainoa, joka tyynnyttäisi ja "parantaisi" mieltä, häirintä voi tehota "pirullisen hyvin". Silti media ja asiantuntijat tulisivat väittämään, että tekijä teki kaiken itse ja kenenkään ”avustamana”.

Ylimääräiset motiivilisät tarinoihin

Mielenkiintoista on myös se, kuinka massasurmaajien motiiveihin vaikuttaa päätyvän ylimääräisiä lisäyksiä – useimmiten kuitenkin lähinnä keskustelufoorumeilla – mutta voitaisiin myös spekuloida mahdollisuudella, että joku muu kuin Cho itse olisi jättänyt opiskelijan soluhuoneeseensa viestin, jossa hän syytti "rikkaita lapsia". ainakaan mm. The Baltimore Sunin mukaan sellaisesta ei poliisilla olisi ollut tietoa:

"There was no evidence that Cho left behind a suicide note, Col. W. Steven Flaherty, superintendent of the Virginia State Police, said at a news conference yesterday."

Tähän spekulaation liittyy Chon lähettämässä paketissa ollut videoviesti, jossa hän sanoo muun muassa: "You had a hundred billion chances and ways to have avoided today". Jos olisi niin, että hän olisi kohdannut runsaasti erilaista häirintää, niin eikö voisi olettaa, että nämä samaiset tekijät kykenisivät myös siihen, että tarinaan lisättäisiin ylimääräisenä aineksena jokin pitkä, selittävä, mutta vääristelevä teksti?

Tapahtuneesta on jo useita vuosia, eikä sitä tässä yhteydessä käydä palauttamaan tarkemmin mieleen, joten tämä ylimääräisen motiivin lisäämisen idea on käyttökelpoinen lähinnä yleistettynä mahdollisuutena. Voi olla, että Chon lähettämäksi väitetyssä paketissa oli samankaltainen teksti (ilmeisesti ainakin jokin 1800-sivuinen teksti), mutta siitä ei kai ole julkaistu kuin hyvin vähäinen määrä katkelmia? Median kautta on monesti vaikea päästä käsitykseen siitä, mitä todella tapahtui. Erään lähteen mukaan huonetoveri ("3 rooms, 2 students in each, common bath room and other common area") oli nähnyt Chon käyttävän tietokonettaan lähinnä Wordilla kirjoitteluun, mutta toisten lähteiden mukaan Cho pelasi runsaasti Counter Strikeä.

Jossain muistan mainitun, että Chon kerrotaan "seurailleen" kampuksen tyttöjä, mikä antoi aihetta suhtautua asiaan siten kuten suomenkielisiltä foorumeilta hyvin ilmi käy: "Eli läheisyyden ja pillun puute oli motiivina, joka sai miehellä naksahtamaan."