Lauritsalan iltalukion rehtori tuli pitkän matematiikan opiskelujeni aikana käytännössä pakottaneeksi (vuonna 2008) minut menemään suorittamaan pitkän matematiikan kurssin iältään ja olemukseltaan erittäin nuorien poikien kanssa. Perusteluna oli, että ei ollut ketään opettajaa, jonka olisi voitanut vapauttaa ohjaamaan minua kurssin suorittamisessa itsenäisesti, kuten olin suorittanut monia muita kursseja.

Ts. vaihtoehtona oli joko jättää pitkän matematiikan opiskelut väliin ties kuinka pitkäksi aikaa tai mennä toiseen oppilaitokseen, kaksoistutkintolaisten kanssa opiskelemaan pitkän matematiikan kurssia. Teinkin näin, vaikka minua hiukan epäilytti mitä se käytännössä tulisi tarkoittamaan, että opettaja siellä oli etäyhteyden päässä aivan toisessa kaupungissa eli sama opettaja veti kurssin sekä paikallisille oppilailla, että etänä.

Oli kaksi asiaa mitkä jäivät sekä kyseisen kurssin aikana, että sen jälkeen häiritsemään. Toinen oli se seikka, että sain vahvan vaikutelman siitä, että ko. koululaitoksen IT-hallinto oli antanut joillekin oppilailla mahdollisuuden etähallita sitä tietokonetta, jonka äärellä pitkän matematiikan tehtäviä tein. Tämän huomasi siitä hiiren pointterin liikkeistä ja ylimääräisistä klikkauksista. On teoriassa mahdollista, että hiiren pointteri lähtee toisinaan "valumaan", jos hiiren sisällä olevat sensorit tunnistavat virheellisesti liikettä, vaikkei hiirtä liikutettaisikaan, mutta se ei ole mahdollista, että hiiren pointteri tekisi tuolloin muuta yhteen suuntaan valuvaa liikettä. Eli esim. kaartuva liike on täysin mahdoton ja juuri sellaista esiintyi – samoihin aikoihin kuin takarivien poikia hiljaa nauratti.

Kurssin aikana etäopiskelijat ryhmittyivät toisinaan sellaisiin ryhmittymiin, jotka kiinnittivät merkittävästi huomiota videosyötettyä projektorin kautta heijastettuna katsoen. Eräs tällainen oli sellainen ryhmittyminen, joka sai tuntemaan, että opiskelee pelkästään ”tummaihoisten” kanssa, vaikka diversiteetti oli alun perin aivan toisella tavalla painottunut. En ole vieläkään päässyt irti sen todennäköisyyden mahdollisuudesta, että videosyöte, joka sisälsi minut – "vanhuksen" -  ja samassa luokkatilassa olleet nuoret opiskelijat, tuli tallennettua jonnekin ja sitä käytettiin myöhemmin erilaisten valheellisten väittämien tukemisessa.

En muistaakseni ole koskaan missään muussa yhteydessä ollut samalla tapaa "itseäni huomattavan paljon nuorempien joukossa", joten usein myöhemmin esiintyneet vihjailut väitetyistä taipumuksistani "nuorten poikien himoitsemiseen" voivat hyvinkin olla peräisin juuri videosyötteen tallentamisesta ja myöhemmin "sopivissa tilaisuuksissa" esittämisestä. Mikä herättäisi kysymyksen oliko minulle järjestetty eräänlainen ansa, jonka tarkoituksena oli luoda ihmisille väärää mielikuvaa minusta?