Kuten vasemmanpuoleisesta kuvasta huomaa, risteykset eivät tyypillisesti erkane kymmeniin eri suuntiin, vaan vain kolmeen eli jos on yhdestä suunnasta tulossa ja toinen vaihtoehtoisista suunnista on jollain tapaa ärsyttämällä pilattu, on täten jäljellä vain yksi vaihtoehto.