Tuolla jossain on paljon ajattelevia, mutta vertauskuvallisesti tai tosiasiallisesti hiljaisia suomalaisia nuoria miehiä/naisia, jotka, kenties toisistaan tietämättä, haluavat muuttaa maailmaa tai aluksi ainakin esim. suomalaista koulutusjärjestelmää tai jotain muuta instituutioistunutta. Voi käydä niin, ettet koskaan tule kuulemaan heistä, sillä heille on vastustajansa, joista he itse eivät ehkä koskaan tule suoranaisesti tietoiseksi.

  • "Voitto, joka on saavutettu jo ennen kuin tilanne on kristallinkirkas, on asia, jota tavallinen ihminen ei ymmärrä. Siksi sen suunnittelija ei saa mainetta teräväjärkisyydestään."
  • "Sotataidon huippu on vihollisen kukistaminen ilman taistelua."
  • "Jos pidät hallussasi kriittisiä pisteitä hänen strategisilla reiteillään, hän ei voi edetä."
  • "Sodassa suurinta etevyyttä on hyökätä vihollisen suunnitelmia vastaan."
  • "Viisaat ja hyveelliset voidaan houkutella pois vihollisen luota, jolloin hän jää ilman neuvonantajia."
  • "Vihollisen liikkeiden ohjaamisessa taitavat luovat tilanteen, johon hänen on pakko vastata, he houkuttelevat hänet jollakin, johon hän varmasti tarttuu, ja ilmeisen voiton syötit odottavat häntä voimat koossa."
  • "Kun vihollinen on levossa, säilytä kykysi väsyttää hänet."

Julkaistu alunperin teoksessa "Valtakunta ajoittaisesta mielenrauhasta".

Otteet ovat teoksesta “Sodankäynnin taito” (suomentanut Heikki Karkkolainen, WS Bookwell, Juva 2002, alkuteos Sun Tzu: The Art of War, toimittanut ja englannistuttanut Samuel B. Griffith, Oxford University Press, 1963).