Yritysten työntekijöiden käytössä olevia oikeuksia ja mahdollisuuksia yhdistelemällä saadaan luotua sellaisia prosesseja, joilla ei ole muuta tekemistä kyseisten yritysten varsinaisen toiminnan kanssa kuin se, että eri yritysten työntekijät hyödyntävät näiden yrityksien mahdollistamia oikeuksia ja mahdollisuuksia omiin tarkoituksiinsa. Erinäisissä logistisissa vaiheissa tapahtuu ryhmien muodostumista jonkin tietyn logistisen vaiheen suorittamiseen koko työvuoron ajaksi, mikä mahdollistaa keskinään sovitut salailut esim. jonkin yksittäisen postin kulkeutumiseen liittyvän tekosen tekemiseksi. Jos tätä ylimääräistä tekoa helpottamaan on saatavissa mukaan sellainen henkilö, jolla on mahdollisuuksia muokata sähkö-, data- ja tietovirtoja oman roolinsa puitteissa, saadaan helpostikin kasvatettua sitä aikaikkunaa, jonka puitteissa jokin haluttu muutos voidaan toteuttaa, sekä mahdollisesti pyyhittyä kaikki jäljet tapahtuneesta.

Silloin kun tällaisen logistisen yrityksen työntekijät käyttävät yrityksen normaalista toiminnasta poikkeavia mahdollisuuksia jollekin tietylle ihmisille tarkoitetun postin kulkeutumisen ohjailuun tai lähetyksen tietojen hyödyntämiseen jollain tavoin, on kyse sosiaalisesta pelistä, jossa voidaan pyrkiä mm. siihen, että mitä ikinä asianomainen verkosta tilaakaan, saapuvan lähetyksen mielekkyys tuhotaan tai vähintäänkin pilataan, sekä liitetään saapumistapahtumaan sellaisia muistojen ituja, joita voidaan herätellä myöhemmin kohdeyksilön mielestä esiin, jolloin saadaan samalla teorian mukaan aktivoitua myös kaikkea muuta alkuperäisessä tilanteessa vallinnutta (vrt. mentaalinen aikamatka, mikä aktivoi samat hermoverkot kuin mitä joskus aiemminkin oli aktiivisena).

Kyse ei välttämättä ole siitä, että kohdeyksilö olisi jotenkin erityisen hyvä kohde tällaiselle häirintätoiminnalle, vaan on ehkä tarkoitettu harjoittella jotain tulevaa varten. Voisihan sitten kuitenkin olla niinkin, että työntekijät on haluttu sitouttaa ymmärtämään ja osallistumaan yrityksen toissijaisen tarkoituksenmukaisuuden ylläpitämiseen ja kehittämiseen, mikä voi asenteena levitä läpi koko työyhteisön. Kun tätä jotain samaa kauttaaltaan adaptoitua asennetta ilmenee useammassa kuin yhdessä yrityksessä, päästään tilanteeseen, jossa saadaan aivan uudenlaista synergistä etua. Tämä etu muodostuisi lakien, normien ja eettisten koodien venyttämisen ja paikoin rikkomisen kautta. Etu itsessään ei välttämättä liittyisi osallistuvien yrityksien liikevoiton lisääntymiseen ja sitä kautta suurempina palkkoina työyhteisön jäsenille, mikä saattaisi muutenkin herättää ulkopuolisten epäilyn, vaan kyse voisi olla esim. jonkinlaisten skenaariotyöskentelyjen kautta tunnistettujen uhkien helpommasta torjunnasta.

Koska monien yrityksien työntekijävaihtuvuus on jatkuvaa ja sisääntulevia uusia rekrytoituja ei välttämättä ole "konvertoitu" sellaiseksi, että he hyväksyisivät lakien, normien ja eettisten koodien venyttämisen, on todennäköisintä, että mitä vääryyttä yrityksissä tapahtuukin, se ei ole ilmiselvää. Suomenkielen monimerkityksellisyys lukuisten sanojen ja ilmaisujen osalta, sekä kaksimerkityksellisen elekielen käyttö jo pelkästään tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia "asioista tietoisten" kesken viestimiseen ilman, että "ihan vaan töissä olevat" huomaisivat mitään erityistä tapahtuvan.

Käytännössä kohdeyksilö voi huomata, kuinka paikalliset ihmiset ovat joka ikinen kerta ennalta tietoisia sekä siitä, että hänelle on saapumassa tiettynä päivänä ja tiettynä ajankohtana postia pakettina tai kirjeenä, suoraan kotiin, esim. Siwaan Kurjentielle tai Lappeenrannan K-Citymarkettiin, että myös siitä kun lähetys on myöhässä vähän tai paljon. Täten täytyy olla niin, että saapuvien lähetyksien etenemisestä vuotaa tietoa ulkopuolisille lähetyksen edetessä. Sillä ei olisi niin merkitystä, olisiko kyse sen kummemmita ilmoituksitta saapuvista eBay-tilauksista Kiinasta vai vastaanottajan henkilöllisyystodistuksen tarvitsevasta lähetyksen hakemisesta jostain asiamiespostista.

Lähetyksien saapumisien viimeisellä vaiheella on lähetystä tai tietoa siitä kuljettavan tahon saapuminen ajoitettavissa juuri sellaisille hetkille, jolloin tietynlainen suggestoiva vaikutus ja priming-efektin hyödyntämisen mahdollisuus on jollain tapaa parhaimmillaan. Priming-efekti viittaa siis siihen, että yksi ärsyke vaikuttaa siihen, miten jokin myöhempi ärsyke tulee käsitellyksi yksilön mielessä". Kohdeyksilön tietoturvaongelmia hyödyntämällä voidaan ajoittaa myös tekstiviestitiedotteiden saapuminen johonkin erityisen esim. häiritsevään hetkeen. Asioiden mieleenjäävyyden kannalta voidaan ympäristön ja havaittavissa/ajateltavissa olevien asioiden ajallista esiintymistä säätämällä päästä tilanteeseen, jossa tiettyjen asioiden piirteet (assosiaatiot, konnotaatiot, denotaatiot) aiheuttavat yhteisvaikutuksia, jotka johtavat tavoiteltujen tiettyjen ajatuksien, mielteiden, käsitteiden, mielikuvien yms. "aktivoitumiseen". Eräskin Siwa on ollut lähetyksien hakupaikkana sellainen, jossa joutuu olemaan tovin aloillaan ja ottamassa kuulo- ja näköaistin kautta vastaan sitä saastaa, mitä asianomaisen lähetyksistä tietoiset pyrkivät saamaan kohdeyksilön tajuntaan.

Jostain syystä on useampikin Postin (ja jätekuljetysyhtiön) työntekijä (asuessa omakotitalossa) osoittanut, että he ovat valmiita ajoittamaan saapumisensa sellaisiin hetkiin, jolloin on jotain sellaista meneillään, joka ei kaipaisi minkäänlaista häiritsemistä. Tyypillisesti tämä jokin meneillään oleva on ollut eräälläkin kohdeyksilöllä uuden oppimista lukemisen kautta tai ohjelmointiin liittyvien tehtävien suorittamista. Käytännössä tapahtuisi vaikkapa mm. siitä, että kun ensin on brutaalin runnovasti assosioitu reikäisyyttä, panemista, nussimista, homoilua yms. Postin logon reikiin ja likaisuuden poistamiseen ym. (eri ihmisten toimesta, eri tapahtumapaikoissa), koeteltaisiin "liittää" valmisteltua ärsyttävyyttä kaikkeen sellaiseen, mikä tarjoaa assosiatiivisia liittymäpintoja kuten Tomcatin (open-source Java Servlet Containerin) garbage collectioniin tai JavaScriptin publish–subscribe -konseptiin. Tietenkään nämä esimerkkeinä eivät tule sellaisenaan kovinkaan hyvin ymmärretyksi esim. sellaisille, joille nämä ohjelmistotekniset termit eivät ole tuttuja, mikä lisää selittämisen vaikeutta.

--

Kun närkästys ottaa vallan eli Postille lähtenyt tiedustelu siitä keneen voi ottaa yhteyttä, kun epäilee tahallista häirintää postinkuljetukseen liittyen..

Kehen voin olla yhteydessä sellaisessa tapauksessa, jossa epäilen, postinkuljetukseen sisältyy jonkinlaista jäynää? Viittaan sellaiseen postinkantoon, jossa esim. Hong Kongista (eBay.com-tilauksia) on tullut yksi tai useampi lähetys, joihin ei juurikaan ole tehty käsittelymerkintöjä sen jälkeen, kun ne Suomeen ovat saapuneet eli ne voisivat viipyä jossain kohdin matkaa vaikka kokonaisen viikon ihan vain sen vuoksi, että joku päättää viivyttää lähetyksen saapumista. Kokonaisuudessaan väittämäni kuuluisi, että joku olisi ensin saanut tietää (tietoverkon kautta murtauminen), mitä olen tilannut (esim. jotain elektroniikkaa) ja sitten kun lähetys vihdoin saapuu tai on saapumassa, se ohjautuu sellaisen henkilön käsiin, joka pitää sitä hallussaan sen aikaa, kunnes on joltain kantilta ajatellen "sopiva aika" toimittaa se perille.
Automaattisten lukijalaitteidenne avulla ja lähetyksen matkan varrelta kertyvien logitietojen perusteella voidaan ehkä tehdä niinkin tarkkaa arviota siitä, missä kohdin jokin kirje on menossa, että se voidaan poimia talteen ennen kuin se ehtii jotain tiettyä piiriä hoitavan postinjakajan käsittelyyn, mikä vaatisi käytännössä useamman kuin yhden henkilön osallistumisen tällaiseen jäynäpeliin.
Vaihtoehtoisesti, jos haluaa vielä yhden skenaarion luoda, lähetys ei ehkä alunperinkään kulkenut Itellan lajittelukeskuksien kautta, vaan lähetys napattiin talteen jo aiemmin, lähetettiin toisen lähetyksen sisään käärittynä eri osoitteeseen kuin varsinainen vastaanottaja ja laitettiin sitten jokin päiväysmerkintä kuulakärkikynällä juuri ennen kuin lähetys toimitettiin postipiirinhoitajan toimesta perille. Tai ehkä jäynään osallistui joku myyjätahon työntekijöistä (nämä lähetykset eivät välttämättä ole mistään luxus-kaupasta tilattuja, vaan jostain "pikkupuljusta", joka myy halvalla kaikenlaista).

--

Muita huomioita lähetyksien saapumisiin liittyen..

Yliopiston apteekista tilattu Nutriworxin kilon proteiinipurkin pohjalle oli päätynyt mittalusikka, mikä oli varsin omituista, koska purkissa oli niin paljon tiiviihkösti pakkaantunutta jauhetta, ettei pelkkä kuljetuksen aikainen tärinä olisi saanut mittalusikkaa kulkeutumaan sinne asti. Aiemmat samanlaiset tilaukset olivat saapuneet mittalusikka jauheen päällä. Tieto tästä omituisuudesta oli paikallisten ihmisten tiedossa ennen lähetyksen saapumista. Oliko tempaus, joka vaati koko purkin tyhjentämisen ennen käyttöönottoa, valmisteltu tuotteen valmistajan alaisuudessa toimineen työntekijän toimesta?

Bikesterillä lähti palauteviestinä: Hienosti pakattu, tyypit. Tuote "Finish Line Teflon Plus voiteluaine 60 ml" tilausnumeron mukaisesta lähetyksestä oli vuotanut pitkin laatikon pohjaa, tahmaten kaikki muutkin tuotteet. Voin ottaa kuvankin, jos tarvitsee. On tuosta vuotaneesta tuotteesta vielä ihan tarpeeksi jäljellä, jotta sitä voi käyttää pidemmänkin aikaa, mutta ei tullut kovin herkullinen ostokokemus tästä.

Stylepitiltä tilatun takin joutui palauttamaan, sillä sen vyötärönauha katkesi vähäisestä tiukkaamisesta, mistä lähettäjälle viestittyään sai vastauksen, joka sisälsi Stylepitin logon tahallisen kaventamisen sivusuunnassa tekstinmuokkauksen tasolla.