Työssään suoriutumisen kannalta on haitallista, jos asuinympäristö jotenkin pönkittää häirinnän toimivuutta. Taulukosta voi lukea, että pelkkä lenkkeily ei riitä häirinnän kestämisessä, vaan tärkeintä olisi, että asuisi sellaisessa paikassa, jossa häirinnästä voi päästä eroon ja joka olisi muutenkin mielekäs ym.