Kirjoituksia erilaisia sisältöineen voisi toisinaan luonnehtia jopa itseisarvollisesti sellaiseksi, että lukija haluaisi "annostella niiden vastaanottamista" siten, ettei vain skrollaisia kokonaan avoinna olevaa kirjoitusten kokoelmaa ylhäältä alas, vaan sen sijaan antaisi jonkin verran aikaa jokaisella kirjoituksella ja siirtyisi sitten mahdollisimman suoraan seuraavaan ilman erityisempää hiirellä tähtäilyä. Tällaiseen kirjoitukseen vierelle sijoittuvat linkit, joissa on listattuna kaikki sen kirjoitusten kokoelman kirjoitukset, joihin jo avoinna oleva kuuluu, on erityisen hyvin sopiva. Tähän on säätimensä teoskohtaisissa säädöissä.