KotvaWrite Stories (2019 - 2022)

Paranneltu versio.. eikä ihan vähän.

JDK 1.8, JPA (EclipseLink) + cache coordination, Tomcat 8 + clustering, nfs-utils, replikointi, Weld, ActiveMQ, SHA-2, SSL-sertifikaatti, CDN, Ansible, Eclipse, Visual Paradigm, Foundation, Backgrid, Backbone, Underscore.js, SASS, jQuery, HTML5, CSS3, MariaDB, JavaScript, Digital Ocean, Hetzner, CentOS, Rocky Linux, HAProxy, Git

Visuaalinen esittely: http://kwstories.hoito.org/view.jsp?solutionid=538

Sisäänkirjautuminen: http://kwstories.hoito.org/

Julkisia teoksia, esimerkkejä ym.: http://kwstories.hoito.org/user.jsp?loginname=smarko

Landing-sivu: http://sovelluksien.hoito.org/kotvawrite/

KotvaWrite Stories (2018)

Käyttäjän näkökulmasta eräs mielekkäimmistä ominaisuuksista verkkopalvelussa, jossa tuotetaan sisältöä, joka jää palveluun talteen, on se, että kaiken aineiston voi ottaa helposti itselleen talteen ja tarvittaessa palauttaa sisältö yhtä helposti. Tietynlainen sutjakkuuden idea sekä käyttäjän hyväksi, että ohjelmistokehityksen näkökulmasta, on ohjannut viimeisintä KotvaWriten iteraatiota. Yksittäiset projektit saa kaikkine liitännäisineen zip-pakettiin, jonka voi säilöä itsellään kuten parhaaksi näkee ja jos pelkät kirjoituksien tekstiosuudet riittävät, ne saa talteen ja palautettua JSON-muotoisena. Drag'n'drop -tuki soveltuvissa kohdin, visuaaliset vihjeet ja kaikenlaisten hidasteiden, sekä turhien ominaisuusrajoitteiden poistaminen tekevät palvelun käyttämisen rennommaksi ja luovuuden virtaa avittavaksi. Mahdollisuus asettaa kirjoituksille ja vähän kaikelle muullekin attribuutteja, joiden avulla juuri tietynlaista aineistoa olisi nopeampi löytää, oli pysynyt pitkään mukana, mutta tämänkaltainen on jotain, jota moni on yrittänyt, eikä siitä koskaan ole saatu kauttaaltaan kelpoisaa ja helppoa käyttää, joten se ominaisuus on häivytetty pois. Jako kahteen eri sovellukseen osoittautui epämukavaa muistikuormitusta aiheuttavaksi ohjelmistoteknisessä mielessä, vaikka se ohjelmistoarkkitehtuurisesti olikin ollut jotain fiiniä ja hienoa, joten pelkkä KotvaWrite Stories on se, mitä jatkossa kehitetään. Uusina ominaisuuksina ovat mm. käyttäjäkohtaiset profiilisivut, joiden kautta lukijat voivat silmäillä, minkälaisia julkaisuja käyttäjältä on tarjolla ja minkälainen henkilö on kyseessä, sekä kaikenlaista pientä hyödyllistä kuten kirjoituksien valmiusasteen merkkaaminen. Viimeisimmät ruutukaappaukset saatavilla myöhemmin.

KotvaWrite Stories ja KotvaWrite Explanations (2017)

Olennaisin tavoite KotvaWritessa on ollut se, että lukuisia kirjallisten teosten asettelukokeiluja ja säätöjä pystyisi tekemään useita siinä määrin lyhyessä ajassa, että odottavan aika ei tuntuisi pitkältä ja että mielekkäisiin vaihtoehtoisiin päädyttäisiin vaivattoman tuntuisesti. Käytetty kolmannen osapuolen ladontojärjestelmä ei kuitenkaan pysy mukana niin nopeassa tahdissa, mikä ohjasi merkittävästi tuotekehitystä sillä tapaa, että päädyttiin jakautumaan kahteen eri tuotelinjaan, joista toinen (KotvaWrite Stories) tuottaa HTML-pohjaisia teoksia monipuolisemmin tyylikeinoin ja toinen (KotvaWrite Explanations) tuottaa sekä PDF-, että HTML-pohjaisia teoksia, mutta aiempaa hieman rajatummin asettelu- ja säätökeinoin. Uutena ominaisuutena mm. hakutoiminto. Näille ei vielä ole omaa esittelysivustoa, mutta näyttökaappauksista saa alustavaa tuntumaa näiden kahden tuotteen eroista.

JDK 1.8, JPA, REST, EclipseLink, Eclipse, Visual Paradigm for UML, Foundation, Backgrid, Backbone, Underscore.js, SASS, jQuery, HTML5, CSS 2.1/3, MySQL, MariaDB, MongoDB, JavaScript, NoSQL, JNDI, Tomcat 8, Digital Ocean, Putty, Linux command line tools, TeX, LaTeX, XeLaTeX, Loadster, NeoLoad, New Relic, Datadog, Nginx, HAProxy, Parse API, UML, Git, JUnit, Photoshop, MySQL Workbench

KotvaWrite 2

Edelleen kyse verkkopalvelusta, joka jämäköittää kirjamaisien, verkossa luettavien teoksien tuotantoprosessia. Palvelu koostuu neljästä osiosta, joissa voi ajatella tehtävän seuraavia asioita:

  • Tekstin luomisen ja editoinnin kautta kirjoituksien koostaminen kirjamaiseksi teokseksi, missä lopullinen teos generoidaan luettavaksi tehtyjen esivalintojen ja mahdollisten parametrien ym. perusteella.
  • Teksteissä käytettävän aineiston sisääntuontia eri lähteistä.
  • Aineiston ja kirjoituksien järjestelyä.

Edelliseen versioon nähden merkittävin uudistus on tapahtunut käyttöliittymätasolla, joka on laitettu kokonaan uusiksi. Internet Explorerin kohdalla tuki alkaa versiosta 9. Palvelun suunnittelussa on hyödynnetty mukautuvaa verkkosuunnittelua (eng. responsive design) sen parantaessa olennaisesti käyttökokemusta. Sittemmin mukaan on tullut jonkin verran lisäominaisuuksia (mm. automatisoidusti generoituva PDF-tiedosto ja HTML-version tulostusversiota on hienosäädetty).

Java EE 6, JPA, REST, EclipseLink, Eclipse, Oxygen XML, Visual Paradigm for UML, Foundation, Backgrid, Backbone, SASS, jQuery, HTML5, CSS 2.1, MySQL, OrientDB, XML, iText, JavaScript, NoSQL, JNDI, Tomcat 7, AppFog, UML, Mylyn, Git, JUnit, Photoshop, MySQL Workbench

KotvaWrite v1.0

KotvaWrite on hyödyllinen verkkopalvelu sellaisen tekstipohjaisen aineksen luomiseen ja editoimiseen, joka voi ottaa kirjamaisen rakenteen (käytännössä useita kirjoituksia sijoitettuna kokoelmiin, jotka voidaan yhdistää isommaksi kokonaisuudeksi) ja jonka voi halutessaan exportata PDF-tiedostoksi tai sen antaa olla muiden luettavissa HTML-muotoisena. Tekstin joukkoon on mahdollista sijoittaa kuvia, kuvituksia, piirroksia ja tiettyjä muunlaisia "liitteitä", joita on usein nähtävissä blogiviesteissä.

Java EE 6, JPA, REST, EclipseLink, Eclipse, Oxygen XML, Visual Paradigm for UML, Dojo, jQuery, HTML5, CSS 2.1, MySQL, OrientDB, XML, JavaScript, NoSQL, JNDI, Tomcat 7, AppFog, UML, Mylyn, Git, JUnit, Photoshop, MySQL Workbench

Ancoaarmade (KotvaWriten edeltäjä)

Tarkoituksena ollut kehittää verkkopalvelu, joka palvelisi sen käyttäjiä mm. seuraavissa tarpeissa: havaintojen ylöskirjaaminen, itseoppiminen, tiedon järjestely ja julkaiseminen, tiedon tuottaminen, ajatusten jäsentely ja asioiden muistaminen. Lopputuotteena ovat haluttaessa julkiseksi(kin) asetettavat kirjoitukset, jotka voivat koostua erilaisista kerätyistä tai generoiduista aineksista kuten videoleikkeistä, kaavioista, kuvista, piirroksista yms. havainnollistavasta materiaalista. Työn alla olevaa teosta voi tarkastella useista eri "perspektiiveistä". Teoksiin sisällytettäväksi voi tuoda ulkoisista tietolähteistä tai omia päätelaitteita (ei pelkästään tavanomaisia mobiililaitteita) käyttäen dataa erilaisissa muodoissaan, jota voi prosessoida eri tavoin, sen lopulta muuttuessa "asioiksi" ja "tietyiksi" (eng. things ja particulars).

Java EE 6, JAXB, JPA, EclipseLink, Eclipse, Oxygen XML, Visual Paradigm for UML, Dojo, jQuery, HTML5, CSS 2.1, MySQL, OrientDB, XML, JavaScript, NoSQL, JNDI, Tomcat 7, CloudBees, Amazon AWS, Jasmine, DOH Robot, UML, Microsoft Project, JIRA, Mylyn, Git, PureTest, CodePro Analytix, PMD, JUnit, Photoshop, Fireworks, SHA1, PayPal API, Chrome extension, Firefox Add-on, Mockingbird, Adobe AIR, MySQL Workbench, Jenkins, continuous integration, REST, async servlets + filters, refactoring, design patterns, naming conventions