Disclaimer / Vastuunrajaus

In English

The publishing application is a separately sold and customer-installed product that entitles the customer to create new users for the publishing application, and that customer is primarily responsible for all content published using the publishing application instance. There is no functionality in the publishing application that allows users without a user account to produce content, such as commenting on works or parts of works. The entity developing and selling the publishing application is not responsible for the content produced under user IDs. The provider of the publishing application does not in principle seek to limit the use of the publishing application by requiring to avoid certain subjects etc., but the Service Agreement accepted by the customers sets out certain rules and restrictions that works must be in compliance with.

If someone feels that user's published work is not acting in accordance with the law or good practice, they can contact the provider of the publishing application, who will then make an assessment as to whether the customer is acting in accordance with the Service Agreement. The publishing application customer does not have access to the code of the publishing application, its servers, or the management interface of the data centre service provider, so in practice the publishing application customer has no control over the use of the user accounts, except to the extent permitted by the publishing application management interface made available to the customer.

Suomeksi

Julkaisusovellus on erikseen myytävä ja asiakaskohtaisesti asennettava tuote, jonka asiakkaalla on oikeus luoda uusia käyttäjiä julkaisusovellukseen ja tämä asiakas on pääasiallisesti vastuussa kaikesta julkaisusovelluksen instanssin avulla julkaistusta sisällöstä. Julkaisusovelluksessa ei ole sellaista toiminnallisuutta, joka mahdollista käyttäjätunnuksettomien käyttäjien tuottaa sisältöä kuten esim. kommentoida teoksia tai niiden osia. Julkaisusovellusta kehittävä ja myyvä taho ei ole vastuullinen asiakkaiden ja asiakkaiden jakamilla käyttäjätunnuksilla tuotetusta sisällöstä. Julkaisusovellusta tuottava taho ei lähtökohtaisesti pyri rajaamaan julkaisusovelluksen käyttöä vaatimalla pysyttäytymään joissain tietyissä aiherajoissa tms., mutta asiakkaiden hyväksymässä palvelusopimuksessa on määritetty tietyt säännöt ja rajoitteet, joita täytyy noudattaa.

Jos joku kokee, että julkaisusovellukseen sisältöä tuottava ei toimi lakien tai hyvän käytöstavan mukaisesti, voi hän ottaa yhteyttä julkaisusovelluksen tuottajaan, joka sitten tekee arvion siitä, toimiiko asiakas tehdyn palvelusopimuksen mukaisesti. Julkaisusovelluksen asiakkaalla ei ole pääsyoikeutta julkaisusovelluksen koodiin, sen palvelimille, eikä datakeskus-palveluiden tarjoajan hallintakäyttöliittymään, joten julkaisusovelluksen asiakkaalla ei käytännössä ole mahdollisuutta kontrolloida annettujen käyttäjätunnusten käyttöä kuin niissä rajoissa, minkä asiakkaan käyttöön annettu julkaisusovelluksen hallintakäyttöliittymä mahdollistaa.