Terms / Käyttöehdot

In English

These terms of use apply to all public use of the publishing application, i.e. user identity is not a distinguishing factor here. Users of the publication service with a user account are also bound by the rules and restrictions set out in the Service Agreement. Authenticated users are customers who have purchased the service and users of user accounts created by those customers.

Installations of the publication service are customer-specific and, publicly, instances of the publication service are distinguished by a domain name or a sub-domain thereof. Users with a user account make their own decisions about which works to make publicly available.

In addition to text and images, published works may include downloadable interactive elements such as videos, podcasts and maps. Excessive overloading of the publishing application could therefore also be detrimental to those service providers who have made it possible to use the elements that can be included in the works. Published works and other publicly accessible pages of the publishing application, such as the page listing public works of a user, are intended to be read with a web browser, on the device of user's choice.

The publishing application, the content produced with it and the servers of the publishing application must not be overloaded to an excessive extent, for example by downloading individual pages or images in large quantities without the intention of using them in a way that would be considered normal use of the works. Any form of hacking and attempts to access the servers of the publishing application (instance of it) or the user accounts of external services used by the publishing application are strictly prohibited. Naturally, aided or manual guessing of user IDs and associated passwords is also something that should not be done.

The user is not entitled to copy works published on the publishing application or parts thereof using, for example, web scraping tools meant for copying web pages, Linux utilities, shell scripts or programming languages for any purpose whatsoever. Users should not normally even have any reason to copy the HTML, CSS or JavaScript code that makes up any single page of a work. Even content that is visible in a browser is not authorised to be copied for inappropriate purposes, such as use on another website, if one isn't the copyright owner of the content being copied. Normal citation rights apply, of course.

Suomeksi

Nämä käyttösäännöt pätevät julkaisusovelluksen kaikkeen julkiseen käyttöön eli käyttäjätunnuksellisuus ei ole tässä erotteleva tekijä. Julkaisusovelluksen käyttäjätunnukselliset käyttäjät ovat lisäksi velvollisia noudattamaan Palvelusopimuksessa määritettyjä sääntöjä ja rajoituksia. Käyttäjätunnuksellisia käyttäjiä ovat julkaisusovelluksen erikseen käyttöönsä ostaneet asiakkaat, sekä näiden asiakkaiden erikseen luomien käyttäjätunnusten käyttäjät.

Julkaisusovelluksen asennukset ovat asiakaskohtaisia ja julkisesti julkaisusovelluksen instansseja erottaa toisistaan verkkotunnus tai sen aliverkkotunnus. Käyttäjätunnukselliset käyttäjät tekevät itsenäisesti päätösensä siitä, mitä teoksia asettavat julkisesti tarkasteltavaksi.

Julkaistuissa teoksissa voi olla tekstien ja kuvien lisäksi sisältönä toisaalta ladattavia interaktiivisia elementtejä kuten videoita, podcast-lähetyksiä ja karttoja. Liiallisuuksiin menevä julkaisusovelluksen kuormitus saattaisi täten aiheuttaa haittaa myös niille palveluntarjoajille, jotka ovat mahdollistaneet teoksiin sisällytettävissä olevien elementtien käytön. Julkaistuja teoksia ja muita julkaisusovelluksen julkisesti luettavia sivuja kuten teoksia listaava sivu on tarkoitus ottaa käytettäväksi tavanomaisilla selaimilla, käyttäjän itsensä valitsemalla päätelaitteella.

Julkaisusovellukseen, sillä tuotettuun sisältöön ja julkaisusovelluksen palvelimiin ei saa kohdistaa liiallisuuksiin menevää kuormitusta esim. latailemalla yksittäisiä sivuja tai kuvia runsaassa määrin vailla tarkoitusta käyttää niitä kuten teoksia normaaliksi luonnehdittavalla tavalla käytettäisiin. Kaikenlainen hakkerointi ja pyrkiminen päästä julkaisusovelluksen palvelimille tai sen käyttämien ulkoisten palveluiden käyttäjätileille on ehdottomasti kielletty. Luonnollisesti myös käyttätunnuksien ja niihin liittyvien salasanojen arvailu koneellisesti tai manuaalisesti kokeillen on sellaista, joka pitää jättää tekemättä.

Käyttäjällä ei ole oikeutta kopioida julkaisusovelluksesssa julkaistuja teoksia tai niiden osia käyttäen esim. verkkosivujen kopiointiin tarkoitettuja web scraping -välineitä, Linuxin apuohjelmia, shell-skriptejä tai ohjelmointikieliä minkäänlaista tarkoitusta varten. Käyttäjillä ei normaalisti edes pitäisi olla mitään syytä käydä kopioimaan minkään julkaisusovelluksen yksittäisen sivun muodostavaa HTML-, CSS- tai JavaScript-koodia. Selaimella tarkasteltuna näkyvää sisältöäkään ei ole lupaa kopioida asiattomiin tarkoituksiin kuten käyttämiseen jossain toisella sivustolla, jos ei ole tekijänoikeuksien haltija kopioinnin kohteena olevalle. Normaalit siteerausoikeudet toki pätevät.