Datasta puheen ollen (2013)

Blogi, jossa tuli julkaistuksi mietteitä henkilökohtaisesti vähintään tunnin tai parin ajan tutustutuista laitteista, palveluista ym. usean erilaisen käyttäjäryhmän kannalta (loppukäyttäjät, yritykset, kehittäjät, ym.).

Symbet ja tekoneuronit (proof of concept, 2014)

Symbet-simulaatio ilmentää sitä, kuinka yhden signaalin saapuessa noodiin, mahdollisimman monta signaalia päätyy eteenpäin. Tekoneuronit-simulaatio ilmentää sitä, kuinka riittävän monen signaalin saapuessa yksi uusi signaali päätyy eteenpäin.

Javascript, HTML, jQuery, SVG, CSS

SuddenSummation (2011)

Kakuro-tyyppinen loogista päättelyä vaativa peli. Saatavilla Google Playstä: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.hoito.android...

Java, Android, XML, UML

Derivaattaharjoitus (2010)

Pienehkö interaktiivinen kokeilu, jossa kooltaan skaalattavaan ikkunaan/koordinaatistoon piirtyy tangenttisuora sen mukaan, missä kohdin hiiren osoitin kulloinkin sijaitsee. Funktion kuvaaja voi vaihdella muodoltaan/kaavaltaan. Katseltavissa Vimeossa (http://vimeo.com/8454104).

Java, Swing, Netbeans, matematiikka

Helpdesk (2010)

Opinnäytetyönä tehtynä selvitys Java-pohjaisen SmartGWT-sovelluskehyksen soveltuvuudesta ja vaikutuksesta tietojärjestelmän kehitystyöhön.

Java, SmartGWT, Google Web Toolkit, SQL, JDBC, JavaScript, HTML, CSS, SHA1, UML, Eclipse, Tomcat, RPC, 3-tasorakenne, Linux, Windows, Subversion

Kuiskohal (2014)

Kuiskohal on Android-mobiilisovelluksen ja NFC-tagien avulla pelattava peli, joka voidaan valmistella käytettäväksi esim. johonkin esinekokoelmaan tutustujien iloksi. Pelissä voidaan nähdä kaksi toisiinsa limittyvää vaihetta, joista ensimmäisessä löydetään skannattavia NFC-tageja, joiden skannaamisen jälkeen käyttäjä saa mobiilisovellukseen näkyviin yhden maksimissaan kymmenestä kuvasta, jotka hänen pitää saamiensa vihjeiden avulla laittaa oikeaan järjestykseen. Pelin kuvien ja vihjeiden hallinnoijan huolehdittavaksi jää pelin viihdyttävyyden hienosäätö kuvien valitsemisen ja määrittelemilleen loppukäyttäjille soveltuvien vihjeiden kirjoittamisen muodossa. Ratkaisu koostuu kolmesta osatekijästä: mobiilisovellus loppukäyttäjälle, verkkopalvelu kokoelmien hallintaan, tuottamiseen ja muokkaamiseen, sekä mobiilisovellus NFC-tagien kirjoittamiseen. Kuvien nopea latautuminen käyttäjien päätelaitteisiin on varmistettu käyttämällä Content Delivery Network -palvelua

Java, Java EE, Android, Content Delivery Network, OpenShift, Tomcat, pilvipalvelut, ym.

Leap Motion -laitetesti (2015)

Kokeiluja Leap Motion -laitteen kanssa siten, että verkkosivu tunnistaa laitteen läsnäolon, minkä jälkeen pystyy sormieleillä saamaan ruudulla jotain mielenkiintoista aikaan kuten elementtien siirtelyä paikasta toiseen. Testejä (vaativat Windowsilla Leap Motion -ohjelmiston legacy-version v2.3, uudemmasta poistettu tiettyjä ohjelmistorajapintoja): Testisivu 1 (http://sovelluksien.hoito.org/leapmotionkokeilu/), Testisivu 2 (http://sovelluksien.hoito.org/leapmotionkokeilu/kokeilu2/)

Moneinas (2015)

Moneinas on aikeidenhallintasovellus Necessaa rennompi asioiden suorittamiseen innostava mobiilisovellus (http://sovelluksien.hoito.org/moneinas/), avainsanoina ollen suunnilleen ja jotakuinkin. Se sopii parhaiten sellaiselle, joka haluaisi jakaa aikaansa usealle eri kiinnostuksenkohteelle, mutta sopivan järjestelmällisyyden puutteessa huomio on tavannut jakaantua ylenmäärin tietyille muutamille asioille, muiden kiinnostuksenkohteiden odotellessa vuoroaan jopa kuukausia.

Android, Java, SQLite, Excel

Feed rinser (2007)

Uutisaggregaattori valikoitavissa olleiden sivustojen RSS-virtojen seuraamiseen.

PHP, JavaScript, RSS, HTML, CSS, XML, XSL

Green minute (2005)

Pienimuotoinen ajanvarausjärjestelmä.

PHP, JavaScript, SQL, HTML, CSS

Terveystietotaltio: Ryydyiksnä (2011)

Tietojärjestelmä, jonka syötetietona toimivista potilastiedoista, tutkimustuloksista, hoitokokeiluista, ruokavalioista, ym. muodostetaan tietyn prosessin kautta semanttisen tiedon verkko, johon kertynyttä tietoa ja yhteyksiä käytetään käyttäjän tarkasteltavaksi generoitavien tietokorttien sisältönä. Sisältää isoruutuisille näytöille tarkoitetun verkkokäyttöliittymän ja toiminnoiltaan rajoitetun käyttöliittymän Android-sovelluksena.

PaaS, Java, Grails, Groovy, GORM, JDBC, Sesame, PostgreSQL, Linux, Tomcat, RDF, XHTML, CSS, JavaScript, JavaScript InfoVis Toolkit, jQuery, Android, XML, Oxygen XML, XML authoring, XLST, XSD

Casual Blip ja Casual Flickr (2012)

Casual-sarjan tuoterungon kustomointia kahta eri ohjelmointirajapintaa varten: Blip ja Flickr

Java, Android, dom4j, XPath, MP4, XML, REST, UML, Apache HTTPComponents

Rentotieto (2012)

Mobiili, interaktiivinen selailukäyttöliittymä Tilastokeskuksen StatFin-tilastopalvelusta valikoituun tilastoaineistoon.

PC-Axis, Excel, SQL, Android, tablet, Java, Git, SQlite, UML, HTML5, jqPlot, Google Maps, diagrammit, JavaScript, SQL, HTML, CSS, XML, XSL, REST

Necessa (2013, 2014, 2015)

Necessa on "aikomuksia tehtäväksi"-sovellus, jota käyttäessä voi niin valitessaan hyödyntää myös NFC-tageja kätevöittämään aikomuksiensa merkitsemistä senhetkisiksi tarpeiksi. Harkittava ja tutkiskeltava ovat sovelluksen olennaisia avainsanoja, tutkisteltavien ollessa niitä, jotka on valikoitu etsimisen kautta löytyneiden paikkojen joukosta tai jotka on itse sijoittanut johonkin kohtaan karttaa. Paikkoja voi hakea joko sijainnilla (GPS, WiFi) tai manuaalisesti osoittamalla. Käsitellyksi merkitsemisen jälkeen käsitelty asia siirtyy arkistoon (voidaan tallentaa myös raportiksi). Ideat ovat lyhyitä ylöskirjaamuksia, joista voidaan muodostaa uusia harkittavia. Käyttäjä voi asettaa kerryttämänsä tiedot sellaisten muiden sovellusten käytettäväksi, jotka ovat varta vasten tarkoitettu käytettäväksi Necessan kanssa.

Android, Java, Bluetooth, NFC, SQLite, Google Maps, apit ym.

Esittelysivusto: http://sovelluksien.hoito.org/necessa/

Darenci (2015)

Darenci on Necessan kumppanisovellus, jolla voi laatia välitavoitteista koostuvia suunnitelmia, missä välitavoitteiden kesken voi olla riippuvaisuuksia, jotka määräävät missä järjestyksessä välitavoitteet on käsiteltävä. Yksittäinen välitavoite on tarve/aikomus, joka on joko johdettu Necessaan talletetusta harkittavasta, jolla on yhteys johonkin tiettyyn käsittelypaikkaan tai sitten se on johdettu erillisestä harkittavasta, joka on kuvailevan tekstinsä osalta vapaamuotoinen.

Android, Java, Bluetooth, NFC, SQLite, Google Maps, apit ym.

Esittelysivusto: http://sovelluksien.hoito.org/darenci/

Tietofarmi (2010)

Mielenkiintoisten artikkeleiden, blogiviestien, tutkimustulosten, pressijulkaisujen ja videoklippien julkaisuun tarkoitettu verkkopalvelu, joka sisälsi neljä erilaista näkökulmaa kertyneen tiedon tarkastelemiseksi.

PHP, JavaScript, Mootools, SQL, XHTML, CSS, XML, XSL, RSS, Firebug, Oauth

”Kuinka määrittelisit punaisen?” (ideointi, 2009)

Suunnitelma kohteiden ja niiden sijainnin kuvailemiseksi predikaatti+adjektivi -parien avulla, visualisoituna Google Mapsin päällä, täydennettynä tietolähteillä. Luettavissa SlideSharessa (http://www.slideshare.net/persilj/miten-mrittelisit-punaisen-v105).

RDF, semantiikka, Java, RDFQuery, Javascript, XML, XSD, XSL, XHTML, CSS, SPARQL, SQL, UML, jQuery