Kullakin teoksella on projektisivunsa, joka pitää sisällään navigointilinkit/painikkeet kaikkiin tuotannon kannalta olennaisiin näkymiin/modaali-ikkunoihin kirjoittelun aloittamisesta lopullisen teoksen hienosäätöön, varmuuskopioinnista kuvakatalogien valintaan ja aineiston hallinnasta hakutoimintoihin. Tässä muutama näistä erillisistä näkymistä (eng. screen).

Importing. Tämä näkymä sisältää "raahaus-alueen" kuvatiedostojen palveluun lähettämiseksi. Kuvia voi tuoda yksittäin tai useamman kerrallaan. Lisäksi tässä näkymässä on mahdollista teettää kirjoitusten kokoelmia sisältävästä JSON-rakenteisesta datasta uusia kirjoitusten kokoelmia kyseiseen projektiin (exportoitu alunperin project managing -näkymässä). Kokonaiset projektit kuvineen kaikkineen importoitaisiin project listing -näkymässä.

Item moving. Täällä voi siirrellä kirjoituksia kirjoitusten kokoelmasta toiseen (projektin rajoissa), sekä kuvia toiseen kuvasäilöön (eng. container) ja kuvasäilöjä toiseen kuvakatalogiin. Siirreltäville kirjoituksille ym. on varattu näkymässä tilaa niiden esikatselemiseksi.

Writing list. Täällä voi tehdä useisiin kirjoituksiin kerralla kohdistuvia muutoksia, sekä vaihtaa yksittäisten kirjoitusten aikaleimoja (saatavuuspäivä ja päivitysaika). Massatoimintoja ovat mm. valmiusasteen (readyness) ja kirjoituksien lisäosien (ingressi ym.) näkyvyyden vaihtaminen ja kirjoituksien hienosäätöasetuksien (writing adjustments) nollaus/kopiointi.

Search writings. Täällä voi hakea esille omia kirjoituksiaan hakusanalla, jota verrataan kirjoituksien sisältöihin ja nimiin.