Teoksien tuotannosta paljolti erillisenä näkymänä on mietintäaineistojen (eng. adequates) keräilyyn, lajitteluun ja muokkaamiseen tarkoitettu näkymä, jossa muutamia erityyppisiä aineistoja voi käyttää ajattelun ja muistiinpalauttamisen apuna. Erilaisia aineistotyyppejä ovat mm. linkit, tekstuaaliset muistiinpanot, kuvat, videot, datasta generoidut graafit ja "tieteelliset merkinnät" (PubMed- ym. tieteelliset abstraktit).

Aineistot voidaan järjestää adequetesetteihin ja niiden sisältämiin adequeteseihin. Käyttöliittymässä käytettävää suomenkielistä nimitystä ei ole vakavissaan edes haeskeltu, vaikka englanninkielinen sana "adequate" onkin alunperin sanasta "riittävyys" johdettu. Adequaten sisällön voi kuvien ja videoiden osalta näyttää suurempana tai pienempänä.

Projektille jo asetetun adequatesetin voi huolettaa ottaa pois valittavista, sillä se vaikuttaa vain siihen, onko kyseinen adequates valittavissa tässä näkymässä. Useat projektit voivat käyttää samoja adequatesettejä. Toisin kuin kuvakatalogien kanssa, adequatesetit eivät päädy mukaan projektikohtaiseen varmuuskopiointiin, vaan ne varmuuskopioidaan erikseen erillisiksi zip-paketeiksi, jotka voidaan tarvittaessa importoida takaisin.

Kuva-aineistot ovat yhteiskäytössä teoksiin liitettävien kanssa, molempien käyttäessä kuvakatalogien kuvia. Linkkejä voi kirjoittaa niitä varten tarkoitettuun tekstikenttään, johon niitä voi tuoda drag'n'dropaten myös suoraan selainten kirjainmerkeistä, yksitellen tai kansioittain, sekä selainten osoitekentästä ja linkki-tyyppisistä tiedostoista. Erotinmerkkejä ei tarvita, sillä linkit tunnistetaan http- tai https-protokollaan linkissä mukana olemisen perusteella. Tekstikenttän linkeille on modaali-ikkunassa, jonka saa esille "Add item"-painikkeella ja missä voi lisätä myös mm. YouTube-videoita. Lisäilyvaihtoehdot ovat rajoittuneempia kuin mitä projektien kirjoituksiin voidaan sijoitella. Sciency-tyyppisen aineiston tuontiin tarvitaan erikseen tarjolle asetettu sovellus.

Linkkien käyttöön sisältyy muutama erikoisuus, joista eräs on se, että sen tiedot haetaan ulkoisen palvelun avulla, mikä nykyisellään rajautuu sivun otsikko-tiedon hakemiseen. Linkin lisäämisen jälkeen linkki voidaan lähettää manuaalisesti (painikkeella) toiseen ulkoiseen palveluun, joka ottaa linkin takaisesta sivusta kokosivun kuvakaappauksen, palauttaa tämän kuvan koneellisessa vastausviestissään ja joka sitten tallennetaan käyttäjäkohtaiseen "Quick saves"-kuvasäilöön, josta sen voi siirtää toisaanne tai tehdä sille jotain lisäkäsittelyä kuten kuvakaappauksen rajaamista. Selaimien eri laitteiden kesken synkronoitavuutta voi hyödyntää linkkien keräämisessä pitämällä jossain sellaisessa julkaisusovellusta avoinna ja keräilemällä linkkejä ensin vaikkapa selaimen kirjanmerkkeihin.

Kuvia voi lisätä yksittäin tai pinoutuvana, missä jälkimmäisen saa alulle lisäämällä ensin yhden kuvan käyttäen Attach to the adequate -painiketta ja jatkamalla sen jälkeen Add to the item -painikkeen käyttöä. Nämä löytyvät "add image particular" -modaali-ikkunasta. Pinoutuneet kuvat esitetään adequaten sisältöä listattaessa juuri sellaisena ja Item preview -paneelissa erikseen. Jokaisen kuvan ohessa on linkki "tietynlaisten selaus"-näkymään ja siellä olevaan kuvasäilöön.

Kuten "tietynlaisten selaus"-näkymässäkin, voi kuville suorittaa OCR-toiminnon, minkä tulokset lisätään kyseisen "itemsin" muistiinpanomaiseksi sisällöksi entisen loppupuolelle.

Varmuuskopioituja adequatesettejä voi lisäyttää projektiin drag'n'droppaamalla niitä "Project's adequatesets"-valikon päälle. Adequatejen "itemsejä" voi siirrellä adequatesta toiseen yksinkertaisesti tarraamalla avoinna olevan adequaten "itemsistä" kiinni ja tipauttamalla sen kohteeksi valitun adequen nimen päälle.

Aikeissa on ollut tarjota mahdollisuus a) selailla aineistoa erillisellä monitorilla käsieleitä tunnistavaa laitetta hyödyntäen, b) selailla ja muokata aineistoa virtuaalitodellisuudessa erillistä kosketeltavaa ohjainlaitetta käyttäen, c) lähetyttää yksittäinen tarkasteltavaksi otettava aineiston osa työpöytänäkymästä mobiililaitteella tarkasteltavaksi, mutta nämä ovat toistaiseksi vain mielenkiintoisia prototyyppejä, joiden toteutuksen on ollut tarkoitus sujuvoittaa mahdollista myöhempää uutta lähestymistä tällaisten toiminnallisuuksien käyttöönottamiseksi.