Toisinaan tekstiä kuvineen ja muine liitettävissä olevineen saattaa tulla sisällyttäneeksi niin paljon yhteen kirjoitukseen, että niitä voisi siirrellä jonkin verran johonkin toiseen kirjoitukseen. Juuri tällaiseen tilanteeseen löytyy valikosta toiminto, joka kopioi valitun alueen kaikkine tietynlaisineen (erityiselle) leikepöydälle, jottei käyttäjän olisi tarpeen lisäillä kaikkea aiempaa erikseen uuteen kirjoitukseen. Eli kuvien ohella kopioituisi samalla kertaa myös muunlaiset tietynlaiset kuten esim. videot ja tweetit.

Kuva 1. Varhaisempi kuvakaappaus, jolloin Misc-valikossa vain kaksi toimintoa.

Tekstin editointi ja Kirjoituksen olemuksen hienosäätö -näkymissä on hiukan toisistaan eroavat tekstiteditorin valikot Misc- ja Tools-valikkojen osalta. Viimeksi mainitussa on työkaluina käytössä mm. kielenkäännös, tyhjien rivien poisto ja tulostaminen. Tekstieditorin olemukseen siinä voi vaikuttaa mm. kirjasinta ja placeholdereiden tyyppiä vaihtamalla. Enemmän julkaistavan kirjoituksen tyylittelyyn ja sisällön asetteluun vaikuttavassa näkymässä avustavina työkaluina ovat mm. kaikkien kirjoituksen kuvien leveyden pikainen vaihtaminen ja kaikkien kirjoitukseen liitettyjen kuvien sijoittaminen tekstikursorin kohdalle yhdellä kertaa.

Kuva 2. Misc-valikkoon näyttää kertyneen useammanlaista toimintoa valittavaksi. Ei varmastikaan aivan vakiintunut valikoima toimintoja, mutta nämä ovat kaikki sellaisia, joiden on hyödyllistä olla tekstieditorin lähettyvillä.