Ihmismieltä on erittäin vaikea ns. sotkea. Opittuja käsitteitä ei ole helppo murskata tai korvata, mutta sopivan strategisesti yksilöön vaikuttamalla niitä voidaan muuntaa ja sävyttää, sekä niiden suhteita muihin käsitteisiin ja laajemminkin, elämänfilosofiaan, manipuloida, mutta vaikka psykologisesti ja fysiologisesti vaikuttamaan pyrkivää häirintää jatkuisi pitkäänkin, kohteena yksilö pystyy silti suoriutumaan ainakin erityisosa-alueilla sillä kelpoisalla tasolla, mihin on jo entuudestaan tottunut.

  • Hän saattaa esim. jatkaa monikymmentuhatkoodirivisen verkkopalvelun kehittämistä siinä samalla kun välillä tuottaa kymmeniä sivuja keskenään koherenttia tekstiä johonkin muuhun aiheeseen liittyen, eikä tunne menettänäänsä häirinnän vuoksi mitään osaamisestaan tai mielikuvituksestaan näin tehdessään.
  • Hän saattaa vetää strukturoidun tai jokseenkin ennaltatiedostettavan työelämän palaverin tai neuvottelun läpi sillä samalla tottuneisuudella kuin aina ennenkin, jättäen muut osanottajat täysin tyytyväiseksi siitä, kuinka asiat sujuivat, vaikka häneen olisi yritetty iskostaa uskoa, että hän on huono ja osaamaton kaikilla mahdollisilla osa-alueilla.
  • Hän saattaa keskustella tuntikausia jostain aiheesta ja sen ympäriltä, jos keskusteluaiheessa itsessään on riittävästi vetovoimaa, ollen samalla itse ns. hyvä kuuntelija kuin hänen tunne-elämäänsä ei ole erityisemmin riepoteltukaan esim. joka päivä viimeisen puolen vuoden ajan.
  • Hän saattaa hakea yliopistoon maisteriksi opiskelemaan, päästen sinne aiemman kelpoisan AMK-tutkintotodistuksen perusteella ja pystyy syventymään opintoihinsa kuin aiempaa ajatteluun kohdistuvaa häirintää ei olisi ollutkaan.