aihesanoina: data, hakkerit, priming, etiikka, sosiaaliset verkostot, altistuminen, pitkäaikaistutkimus, antisosiaalisuus, innostuneisuus, stressireaktiot, tietomurrot, luottamus..