aihesanoina: demokratia, piilovalta, tekoäly, suuntautuneisuus, empaattisuusvaje, kokeilevuus, kaupunkikehitys, muistot, itseilmaisu, yksinkertaistukset, kaavamaistaminen..