puolueet, lehdistö, mielipidevaikuttaminen, asennevaikuttaminen, ihmisenä kehittyminen, terveydenhuollon paradigma, valta, selkeys, poisorientoituminen, myöntymiset, hyvän jakaminen..