Lähestyttäessä eri tahoja verkon kautta esittelytarkoituksissa, on käytössä ollut tällainen lista aiheista ja tuotoksista, johon tämä julkaisusovellus soveltuu:

 • syventyneisyyden osoitus jotain akateemista tai arkista aihetta kohtaan
 • liveseuranta meneillään olevaan tilanteeseen liittyen
 • taidonnäytteiden ja kykenevyyden esittely
 • audiovisuaalisten, kuvallisten ja auditiivisten tuotoksien löytämispaikka
 • kausittain julkaistava teos
 • pitkään jatkuva matkakertomus blogimuodossa
 • viimeistelty kertomus tapahtumapaikasta tai kokemuksesta
 • toisinaan paranneltava terveysselvittely
 • aiempien eri paikoissa julkaistujen tuotoksien koosteteos
 • ajankohtaisista aiheista mielipiteilyä
 • strukturoitua raportointia määritellyn kohderajauksen puitteissa
 • lähestulkoon sellaisenaan ymmärrettävissä olevan selittämistä paremmin
 • uusien näkökulmien tarjoamista oivaltavuutta avustavuuksineen
 • kutsumista toimintaan monenlaisia perustelujen keinoja käyttäen
 • rupattelevaan sävyyn kirjoittelua ilman erityisempiä tavoitteita

Yksityisemmin palvelua voi käyttää vaikkapa valmistelupaikkana muualla julkaistavaksi tarkoitetuille teksteille (esim. verkko- tai printtijulkaisut), verkko-opintojen tehtävävastauksille ja niihin liittyville kuville ym., sähköpostitse tapahtuville yhteydenotoille, nettilomakkeilla annettaville vastauksille ym.