Asiakkaaksi ryhtyminen (20 euron ennakkomaksu PayPal-palvelua käyttäen)

Julkaisusovelluksen tarvitseman palvelimen käyttöönotto aloitetaan asiakaskohtaisesti aina ns. tyhjästä eli jokaista asiakasta varten rekisteröidään datakeskus-palveluiden tarjoajalle käyttäjätunnus, jolla julkaisusovelluksen palvelin voidaan sitten ottaa käyttöön.

Datakeskus-palveluiden tarjoajia on useita ja eräänä erittäin kelpoisena on tuntunut olevan Hetzner, jonka palvelimet voivat sijaita myös Suomessa. Alkuvaiheen rahaliikenne Hetznerin tapauksessa kulkisi kuvan 1 mukaisesti eli PayPal-palvelulla ennakkomaksu julkaisusovelluksen kehittäjän PayPal-tilille, josta se siirretään heti pian Hetznerille ennakkomaksuna. Myöhemmin asiakas voi maksaa Hetznerin laskut vaikka suoraan tilisiirtoina.

Muilla datakeskus-palveluiden tarjoajilla ei välttämättä ole ennakkomaksun mahdollisuutta, joten niiden osalta rahaliikenne kulkisi alkuvaiheessa ja ehkä myöhemminkin kuvan 2 mukaisesti, mikä voi tarkoittaa myös hiukan nopeampaa käyttöönottoa.

Julkaisusovelluksen palvelimen perusominaisuudet ja kuukausihinta

Resursseja kuten levytilaa, muistia/tehoa palvelinlaitteeseen/-teisiin on saatavilla pyydettäessä. Vähimmäisresursseina palvelimelle on todettu sopivaksi 4 GB muistia, ja 3 vCPU (prosessorin aikasäikeitä). Palvelin on tyypiltään virtuaalipalvelin eli esim. prosessoria käyttää useampikin datakeskus-palveluiden tarjoajan asiakas. Dedikoitujen eli yhden asiakkaan käyttöön tarkoitettujen palvelimien hinnat ovat kalliimpia. Hyvin riittäviksi perusresursseiksi määritellyillä resursseilla virtuaalipalvelimen kuukausimaksu olisi jotakuinkin 5 - 15 euron välillä. Julkaisusovelluksen hajauttaminen useille palvelimille toimii, mutta palvelinten välinen tiedon synkronointi saattaa aiheuttaa ongelmia, joita ei ole tullut esille testauksessa, joten toistaiseksi julkaisusovellus sijoitetaan vain yhdelle palvelimelle, jonka resursseja sentään voi vaihtaa.

Palvelimelta ulospäin suuntautuvan datan (kuvat ym.) hinnoittelussa on eri datakeskus-palveluiden tarjojien välille erittäin paljon vaihtelua, mutta sekä sen, että levytilan määrän pyritään ottamaan käyttöön sellaisia vaihtoehtoja, että niitä voisi luonnehtia olevan suhteellisen runsaasti. Kuvan 3 CPX21-palvelin Hetznerillä mahdollistaa jopa 20 TB:n outbound-dataliikenteen ennen kuin siitä alettaisiin laskuttamaan erikseen. Käytännössä tämä raja ei edes voi ylittyä, koska julkaisusovellus konfiguroidaan sen verran dataliikennettä rajoittavaksi, ettei dataliikennettä pääse kertymään liiaksi. Tästä kuten monestakin muustakin seikasta voidaan sopia erikseen.

Vaaditaan käyttöönotettavaksi: CDN-palvelu (10 eur per vuosi PayPal-maksuna)

Julkaisusovellus kestää paljon paremmin käyttäjien aiheuttamaa kuormitusta ja teoksissa käytetyt kuvat latautuvat nopeammin, kun niitä ei aina ladata suoraan julkaisusovelluksen käyttämältä palvelimelta, vaan käyttäjän ja palvelimen väliin tulevasta CDN-palvelusta. Lyhenne CDN tulee sanoista Content Delivery Network, mikä tarkoittaa esim. teoksissa käytettyjen kuvien tapauksessa sitä, että ne saapuvat käyttäjän selaimeen lähimmältä mahdolliselta CDN-palvelun PoP-palvelimelta, joita on nykyisin myös Suomessa.

Hinnoittelu ja erityistä mainittavaa: CDN-palvelu (BunnyCDN) voidaan esikonfiguroida valmiiksi asiakasta varten rekisteröimällä siihen yksi uusi käyttäjätunnus, tekemällä tarvittavat säädöt ja vaihtamalla sitten CDN-palvelun käyttäjätunnuksen sähköpostiosoite, jotta asiakas voi kirjautua siihen ja liittää käyttäjätunnukseen maksutietonsa. PayPal-käyttäjätunnus asiakkaalla tässä vaiheessa jo olisikin, joten sen käyttö on suositeltavaa (otettava käyttöön viimeistään 14 päivän kokeiluajan jälkeen). BunnyCDN:ssä on käytössä sääntö, jonka mukaan asiakkaan on kerran vuoteen maksettava ennakkomaksua vähintään 10 eur. Aiemmin maksettu ennakkomaksu ei ekspiroidu koskaan. Tuolla 10 eurolla saa datansiirtoa 1 TB, mikä riittänee vähäliikenteiselle sivustolle vaikka koko vuodeksi. Jos ennakkomaksut pääsevät loppumaan, julkaisusovelluksen kuvia ei jaella CDN-palvelun kautta ennen kuin CDN-palvelun ennakkomaksua maksetaan lisää. Näitä ennakkomaksua ei voi saada takaisin niiden maksamisen jälkeen.

Ohje: CDN-palvelun käyttöönottamiseksi on erillinen kuvien avulla selittävä kirjoituksensa (ks. kirjoitus "Ohje CDN-palvelun käyttöönottoon").

Erikseen ostettu verkkotunnus

Julkaisusovellusta pääsee käyttämään Internetistä heti, kun se on asennettu. Asiakkaaksi ryhtymisen alkuvaiheen yhteydenotoissa sovitaan, käyttääkö julkaisusovellus aluksi jotain tietynlaista aliverkkotunnusta esim. testaamistarkoituksiin vai hankitaanko samantien erillinen verkkotunnus. Verkkotunnuksia (eng. domain) voi ostaa lukuisilta eri tahoilta (esim. Namecheap), joilla on tyypillisesti myös (jonkinlainen) hallintakäyttöliittymä. Ostettu verkkotunnus on aina siirrettävissä rekisterinpitäjältä toiselle ellei ostamisen yhteydessä ole luopunut joistakin oikeuksistaan kuten omistusoikeuksista. Tällä erää on aikeiltu, että julkaisusovelluksen asiakas ostaisi verkkotunnuksen itse, koska se sujuu noviisiltakin ja täten ei tarvitse käydä siirtelemään omistusoikeuksia.

Hinnoittelu: Jos ei tarvitse erikoista verkkotunnuksen päätettä, tavanomainen vähimmäishinta saattaisi olla hiukan alle kymmenen euroa per vuosi. Ensimmäisen vuoden saattaa usein saada ilmaiseksikin tai hyvällä alennuksella. Erilaisia verkkotunnuksien päätteitä on useita satoja.

Ohje: Erikseen hankitulle verkkotunnukselle täytyy asettaa nämä nimipalvelimet (ks. kuva 4): hydrogen.ns.hetzner.com, oxygen.ns.hetzner.com ja helium.ns.hetzner.de.

Erityistä mainittavaa: Ei suurempaa merkitystä, mutta mainittakoon pikanttina tietona, että jos IPV4-tyyppisiä osoitteita ei ole saatavilla julkaisusovelluksen käyttöön niiden globaalin vähiin käyvyyden vuoksi, käytetään IPV6-osoitteita, joista esim. Cisco tietää kertoa lisää: https://www.ciscopress.com/articles/article.asp?p=2803866

Ennakkomaksujen takaisinmaksu

Ainakin Hetznerin tapauksessa ennakkomaksut voi saada takaisin jäljellä olevan summan osalta (miinus viimeisen laskun loppusumma) ja voisihan sitä senkin luvata, että jos asiakkaan rahoja on vielä julkaisusovelluksen PayPal-tilillä ja laskut on maksettu, asiakas saa jäljelle jäävän summan takaisin itselleen.

Hetznerin asiakaspalvelulta saadun tiedon mukaan heillä rahojen palautus tapahtuu sitä maksuvälinettä käyttäen, jolla maksut alun perin suoritettiin eli PayPal-maksut julkaisusovelluksen myyjän kautta PayPal-tilille ja tilisiirrot suoraan julkaisusovelluksen asiakkaan pankkitilille. Siihen ei aivan ole saatu selvyyttä, aiheutuuko tilisiirtona tapahtuvasta palautuksesta palvelumaksua kuten rahaa lähetettäessä, mutta ei sen SEPA-alueella (Single Euro Payments Area) pitäisi olla kovinkaan paljon.

Asiakkuuden vakiintuminen

Jos datakeskus-palveluiden tarjoaja ei mahdollista ennakkomaksujen vastaanottamista, asiakas voi silti siirtää laskennallisten kuukausien edestä ennakkomaksuja julkaisusovelluksen kehittäjän PayPal-tilille tai ehkä helpommin, siirtää jonkun suurpiirteisen summan, josta riittää yhteen tai useampaan kuukausimaksuun.

Jos datakeskus-palveluiden tarjoaja kuten Hetzner mahdollistaa ennakkomaksujen vastaanoton sinne asti, asiakkaan rahat siirtyvät alkuvaiheen tavoin suoraan eteenpäin julkaisusovelluksen kehittäjän PayPal-tililtä. Hetznerillä on myös se erikoisuus, että asiakas voi halutessaan maksaa laskut suoraan sille käyttämällä tilisiirtoa. Tällöin Hetzner vähentää palvelinmaksut automaattisesti ns. Credit Balancesta kerran kuukaudessa. Tilisiirtoa tehdessä viitetietoihin laitetaan Hetzner-käyttäjätunnuksen id-koodi, jotta lähetetty rahasumma ohjautuisi oikean käyttäjätunnuksen käyttöön.

Erikseen pyydettäessä asiakas voi saada kopion kuukausilaskusta, mutta tämä on manuaalinen toimenpide, joten kuukausittain samoina toistuvista laskuista ei välttämättä käydä jokaista erikseen kopiona lähettelemään. Eräänä vaihtoehtoina joillain datakeskus-palveluiden tarjoajille on mahdollisuus kutsua eräänlaiseen tiimiin henkilö, jolle annetaan sillä tapaa rajoitetut oikeudet, että hän pääsee näkemään kaikki laskut ja kenties maksamaankin ne samaisessa käyttöliittymässä.

Enemmän yritysmäinen toiminta vielä edessäpäin

Julkaisusovelluksen myyntiä ei vielä tehdä yritysmuotoisesti, vaan yksityishenkilönä ilman esim. toiminimeä tai kevytlaskutuspalveluiden käyttöä, joten tässä vaiheessa asiakas ei maksa lisähintaa tuotekehityksestä, ylläpidosta ym. Samaisesta syystä rahaliikenteessäkin on vielä tietynlaista kommervenkkiä.

Ei vielä käytössä: suojattu yhteys kaikille testaustarkoituksiin käytetyille verkko-osoitteille

Tässä vaiheessa, kun kustannuksien kertymistä julkaisusovelluksen kehittäjälle vältellään, ei ole otettu käyttöön suojattua yhteyksiä mahdollistavaa SSL-sertifikaattia, mutta jossain vaiheessa voisi ottaa käyttöön wildcard-tyyppisen (ks. kuva 5) SSL-sertifikaatin, jolloin yhdellä sellaisella saa suojauksen käyttöön kaikilla testaustarkoituksiin käytetyn verkkotunnuksen aliverkkotunnuksilla. Tämä ei tulisi asiakkaiden maksettavaksi, vaan tämä vain mainitsemisen vuoksi mainittuna. Käyttäjätunnuksiselle julkaisusovelluksen käyttäjälle osittain suojatun yhteyden julkaisusovellukseen saa VPN-yhteydellä. Lisätietoa kirjoituksessa "Perusteluja ja ohjeita verkko-osoite -kohtaisen SSL-sertifikaatin hankintaan, VPN-yhteys sen osittaisena korvaajana".