Kirjoituksien hienosäätö -näkymässä on monenlaisia pikasäätöjä kokeiltavaksi ja suoraan valittavaksi. Tällaisia ovat mm. kirjoituksen leipätekstin kirjasin, ingressin sijoittuminen ja kuvia optionaalisesti ympäröivän reunuksen tyylin valinta. Säätöjen useisiin kirjoituksiin kerralla kohdistamiseksi riittää, kun tekee ensin sopivat säädöt yhteen kirjoitukseen ja kopioi ne bulk edit -näkymässä valittuihin muihin kirjoituksiin.

Koko teokseen vaikuttavilla pikasäädöillä on myös hyötykäyttönsä, niillä saaden aikaan mm. teoksen etusivun sisältöä valmistelevuutta (muokataan tarkemmin toisaalla) ja pikkusäädöt kielen valinnasta välimuistitukseen ja julkisuuden asettamisesta sivuleveyteen. Joidenkin teosten tapauksessa saattaa tulla hyödylliseksi asettaa pienikokoisena esitettyjen kuvien sivuleveyden mukainen skaalautuvuus siten, etteivät ne voisi päätyä aivan mahettoman pienikokoisiksi (asettuvat 80 %:n leveyteen esim. älypuhelimella) ja lukijan kannalta saattaa toisinaan olla käyttäjäystävällistä ottaa käyttöön ikonit ilmaisemaan mm. videoiden ja kuvakollaasien sisältyvyys joihinkin kirjoituksiin. Teoskohtainen välimuistitus on erittäin hyödyllinen palvelimeen kohdistuvan kuormituksen välttämisessä (muutamakin sekunti välimuistitusta hyödyttää paljon).

Teoskohtaisia asetuksia käytettäväksi tapaa tulla lisää aina silloin tällöin. Eräinä muina ovat mm. "Page menu", joka mahdollistaa jokaisella teoksen sivulla näkyväksi valikon, joka luodaan pitkälti automaattisesti julkisessa teoksessa käytettävissä olevista kirjoituksien kokoelmista, presentatation page -asetteluista tai blogi-asetteluista. Mahdolliset special page -osiot sijoittuvat joko mukaan näihin valikoihin tai jos valikoita ei ole käytössä sitten muun sisältöä esittelevän alkuun ja loppuun. Poikkeuksena tilanteet, joissa specialpagen nimi alkaa merkillä ":", jolloin se ei sijoitu valikkoon mukaan.

Shareablekey tarkoittaa parametriä, jonko voi laittaa teoksen julkisen osoitteen loppuun, jonka arvon oikein antamalla private-moodissa olevan teoksen saa luettua ilman teoksen laittamista kaikille julkaistuksi. "Allowed tags" tarkoittaa pilkuin eroteltuja tageja, joilla määritetään se, mitkä kirjoituksiin lisätyistä tageista (erillinen tietokenttä) otetaan huomioon niissä yhteyksissä, missä tageilla voi jotain tehdä.

Teoksen ns. kansikuvan voi valita näkyvän kaikilla sivuilla tai etusivulla teos-kohtaisten asetuksien avulla, mutta sen lisäksi erikoissivua "Opening section"-näpräämällä voi saada tehtyä valintaa näkyykö kyseinen kuva isokokoisempana vai onko se poissa kokonaan, sekä näkyykö teoksen miten vai näkyykö ollenkaan. Samaiset näpräilyt vaikuttavat myös PDF-tiedostoksi viedyn teoksen olemukseen.

Käytännössä siis siten, että jos "Opening section"-specialpagen nimi alkaa:

  • "_" ei cover-kuvaa ollenkaan
  • "#" cover-kuva erityisen isokokoisena
  • ":" cover-kuva ilman teoksen nimeä
  • "_:" ei cover-kuvaa, eikä teoksen nimeä
  • "#:" cover-kuva erityisen isona, mutta ilman teoksen nimeä.

Olisihan nämäkin voinut painikkeillakin tehdä, mutta ehkä niitä kuitenkin on jo muutenkin tarpeeksi?

Muiden specialpagejen osalta on mahdollista saada:

  • poistettua specialpage pagemenusta lisäämällä nimen alkuun ":"
  • poistettua specialpagen nimi sen omalta sivulta ja sisältölistauksista lisäämällä nimen alkuun "#"
  • tehtyä molemmat edellä mainituista lisäämällä nimen alkuun ":#"

Ja jottei tämä olisi liian yksinkertaista, mainittakoon, että jos pagemenu on käytössä, specialpage on aina joko pagemenussa tai sisältölistauksen alussa/lopussa. Jos pagemenu on käytössä, specialpagen koko sisältö näytetään sisältölistauksen alussa/lopussa, jos specialpage ei ole pagemenussa. Pagemenun ollessa käytössä liiallisuuksiin menevä määrä linkkejä etusivulle tai kirjoitusten kokoelmaan poistetaan nähtäviltä teoksen sisemmillä sivuilla.

Jotkin säädöt kuten "Dates in writings' metainfo" eivät välttämättä saa mitään aikaan sellaisenaan ja lisäksi tarvitaan "kirjoituksien hienosäätö"-näkymässä olevan metainfo-valinnan säätämistä siten, että kirjoituksen meta-tieto yleensä tulee mihinkään näkyviin. Ilman näitä valitsimia teoksien kirjoitusten päiväykset eivät näkyisi ollenkaan, mutta niiden kanssa sen saa otsikkojen tienoille tai kirjoituksien loppupuolelle.

Ylläpitomoodiin asettamiseen on valintansa, mikä ilmenee käyttäjille tiedotteena, joka on ylläpitomoodin käytössä olemisen ajan kaiken muun tilalle. Ylläpitomoodi saa aikaan sen, että tämä viesti näytetään lukijoille heidän yrittäessään ottaa luettavakseen jotain teosta tai sen osaa: "Solution has been put in to maintenance mode, which is a different choice from making it private. Someone probably just wants use time and care to perfect the solution without revealing anything too soon. If one had to guess, changes take an hour to finalize, but who knows."