Eronnee aiemmista häirinnän monia keinoja, keinojen kombinaatioita ym. listaamisista. Ilmiöinä uudemman kerran huomioituja, sitten paremmin kirjoiteltuja ja jonka jälkeen lajiteltu selkiyttämissyistä.

--

ajattelun estot ja poukkouttamiset

Menneisyyden tapahtumia uskotaan voitavan saada koetuksi toisen mielessä toisin lämppäilemällä niitä esille teennäisissä tilanteissa ja aiheuttamalla tähän lämppäilyyn varautumattoman mielessä muuntumia alkuperäisissä muistoissa, jolloin niitä ei enää jatkossa pystyisi ajattelemaan sellaisena kuin ovat olleet..

Vihdoinkinko olisi aikaa ajatella niitä asioita, jotka ovat ikään kuin odotetelleet pitkään vuoroaan ja sitten tapahtuu tätä jotain, mikä vaatii ottamaan käyttöön jotain menneisyydessä vähän käytettyjä taitoja, joiden käyttäminen tuntuu ajattelua siinä määrin turruttavalta, ettei sitten enää kiinnostakaan ajatella niitä asioita, jotka ovat ikään kuin odotelleet vuoroaan..

Jotkin sanat voivat edustaa jonkun mielessä melko lailla pelkästään yhtä asiaa kuten jotain mennyttä tapahtumaa, joten muiden käyttäessä niitä ilmeisen tahallisesti jossain tilanteessa, jossa on suuressa määrin keskittynyt ja orientoitunut johonkin aivan muuhun aiheeseen, voivat ne singauttaa tietoiseen mieleen ajattelua, jonka laajentumista kilpailemaan meneillään olleen keskittyneisyyden kanssa voi olla vaikea estää ja mitä voi toki pahentaakin..

Moni halunnee olla uniikki persoona kaikista yhteenkuuluvuus- ja toimivuuspuheista- ja opetuksista huolimatta, joten proxy-ihmisten käyttäminen maneerien konkreettiseen projisoimiseen näiden mahdollisesti hyvinkin sietämättömien ja ärsyttävien ihmisten käytöksessä..

Töykeästi käyttäytyvä henkilö voi olla hyvinkin tottunut attribuoimaan itseensä jotain sellaista, joka toimii eräänlaisena estona hänelle kohdistuvan "palautteen" antamiselle, näiden attribuuttien ollessa jotain sellaista, jota kohdehenkilö mieluummin ajattelisi puhtoisemmin ja itse valituissa käyttötilanteissa tai vaihtoehtoisesti, ne ovat jotain vulgaaria tai ällöä, joista ei haluaisi kuullakaan..

Saahan sitä toivoa ja muistella entisiä liittyen siihen, kuinka tekee itselleen jonkinlaisen muodon- ellei jopa elämänmuutoksen, joka saa tuntemaan itsensä hyvinkin erilaiseksi ihmiseksi tai ainakin sellaiseksi, joka on toisenlaiseksi muuntumisen tai entisestä erkaantumisen alkuvaiheiden äärellä, mutta jo pelkän paidan tai hiusten tyylin vaihtamisen hyöty mitätöidään aiheuttamalla suhtautumisen muutoksia niitä kohtaan..

--

muistojen, tuntemusten, mielteiden muodostuminen

Palaillessaan aiemmin elettyyn elämäänsä mielessään tai käymällä samoilla tapahtumapaikoilla, pitäisi olla jokaisen itsensä päätettävissä ja ohjailtavissa, minkälaisia mielteitä ajatuksiin juontuu, mutta..

Mieli suorittaa teorioiden mukaan unohtamista unen aikana, joten mitä sitten muistettavaksi jääkin, voi valitettavasti sisältää jotain sellaista, joka olisi saanut häippäistä pois muistettavien asioiden joukosta, mutta monien totuttujen muistiinjättämistekniikoiden käyttöön..

Aivan kuin olisi "vapautunut" jonkinlaista ajatustilaa, kun sai valmiiksi tietokonepelin pelaamiseen, johon menikin useampi sataa tuntia tai luettuaan monen eri päivän aikana paljon vetoavan kirjan, mutta mistäpä johtuu, että on näitä ihmisiä, jotka vaikuttavat tunnistaneen, että ajatustilan vapautumisen aikoihin olisi kätevää ujuttaa ajatteluun mukaan jotain suht suoraan pitkäaikaismuistiin päätyvää, eikä heillä ole ns. hyvät mielessä..

Haluaisi ihan vaan eläytyä katsomaan tv-sarjaa, mutta tämän aikomuksen ollessa ennalta tiedostettua, on sitä jo käyty läpi kohteentunnistusalgoritmeilla ja puheentunnistuksella, joten..

Tunnistaa, että tekemisissään on jonkinlaisen saumakohdan aika ja haluaisi tehdä tämän erottuvuutta selvemmäksi omalle mielelleen käymällä tekemään heti tai piakkoin jotain täysin uutta tai merkittävästi erilaista, mutta..

Ulkoilmakonsertti oli juuri loppumaisillaan ja saattoi jo antaa itsensä tuntea, että on mahdollista, että tapahtumasta nauttimisen voi antaa jatkua tapahtumaa pidemmällekin, eikä sitä täten tarvitse isoloida mieleensä erillisenä hetkenä sitä seuraavista minuuteista ja tunneista, mutta sieltähän se sitten tulikin tämä jokin epämukavoittaja..

Suorite kuten ulkona tapahtuva lenkkeily tai tietokoneella tehty fast-paced -pelailu ei päätykään niille paikkein ja sillä ajoituksella, kun sen oli aikonut, vaan lopettamista sillä erää joutuu hieman pitkittämään, koska loppuvaiheeseen tai tekemisestään pois siirtymiseen pääsisi pitkäksi aikaa mukaan jotain kelpaamatonta, jota joutuisi kokemaan jollakin aistillaan..

--

pitkäjänteisyys vaikuttamisessa

Asuinrakennuksen ja sen välittömän ympäristön tienoilla voi olla monia sijainteja, joissa on monesti tapahtunut jotain toisistaan paljolti eroavaista, mutta toisaalta myös toisiinsa assosiaatioin ja priming-vaikuttein punoutuvaista, mihin yhdistyy aina myös muiden ihmisten väkinäinen pyrkimys kuroa niihin kiinni itselleen mielekkäitä asioita, joita muutoin ajattelisi mieluummin jossain aivan muissa tilanteissa..

Kyllähän niitä hyviäkin muistoja ihmisten elämiin kertyy, mutta mitä niistä jää jäljelle tai mitä niistä on saavutettavissa, jos niiden mielestä esille konstruoiminen joutuu ikään kuin kilpailemaan joiltain osin samoja hermoverkon osien käyttävien kanssa tai mihin ne muistot sitten ovatkaan tallentuneina..

Kuten uutisissa ei mainita mitään teknologian ja tieteen kehittymisistä niissä yhteyksissä, kun puheena on sote-uudistus, vaan niistä uutisoidaan jotain erikseen, valmistelevat molemmanlaiset erikseen ihmisten mieliä kunnes sitten joskus on aika tuoda ne yhdessä ajateltavaksi, ei kohdeyksilöihin vaikuttaminenkaan ensi alkuun ole aina sellaista, että kaikkia osavaikutuksia otetaan käyttöön samoihin aikoihin..

Olisihan se parempi, jos jotain tilannetta sietämään jouduttuaan, voisi tyytyä edes siihen, että kyse on vain jostain kertaluonteisesta, mutta ilman rytmiä toistuvuuksineen, hieman edelliskertoihin nähden varioituen ja ikään kuin määrittämäksi ajaksi elämään mukaan tulevana..

--

uudistumisyritykset

Joka asian osalta ei halunne olla uudistamassa toimintaansa usein ja tekemällä siitä paljolti erilaista kuin jollain aiemmalla kerralla, joten sitä tottunee rutiininomaisuuteen ja suorittelee tätä jotain tekemistä ilman runsasta ajatuksen antamista sille, miten sen osavaiheet sujuvat, mutta tällaiseen rutiinitekemiseen sitten änkeä jotain pysyväluonteista duaali-assosiaatiota, joka pyrkii kytkeytymään sekä kelpoisaan menneisyyteen, että nykyhetken ärsyttävyyteen, jolloin joutuu sumplimaan, miten pitää menneet muistot kelpoisena ajateltavana ja olemalla tuhoamatta rutiiniaan..

Asuinpaikan vaihtaminen voi olla hyvä keino jonkinlaiselle uudistumiselle, mutta ikävänlaiseen vaikuttamiseen pyrkivien verkostosta voi löytyä samankaltaistettavia ihmisiä aiempaan asuinpaikkaan nähden, jossa samankaltaistattavien vastineet aiemmin suorittivat siinä määrin häirintää, että suuressa määrin juuri heidän vuokseen oli muutettava pois..

Monenlaista tunnerikasta muistoa mielessä ja esiin ajateltavissa vaikkapa niissä yhteyksissä, joissa haluaisi hiukan yhdistellä mielessään aiempia kokemuksia uusien kanssa ja sitä kautta muokata persoonaansa, mutta tämäpä ei kohdehenkilöön vaikuttaville käykään, vaan tunnistaessaan hänen haluavan ajatella nostalgisia, torpataan tämä yritys vaikkapa samoihin aikakausiin päätyneiden tapahtumien muistojen esiin herättelyllä, jolloin yritelmä sopivasti kiihkoisan, haluttavan ja onnistumisia sisältäneen esiin nostattamiseksi ei sujukaan toivotunlaisesti..

--

kaavamaisuudesta

Jonkinlaista syklisyyttä käytöksessä esiintynee, jos muut ihmiset tiedostavat kovin helposti milloin on taas sellaisen tekemisen aika, johon tietynlainen symboliikka ja visuaalisuus liittyy, sillä näiden symbolisuuksien ja visuaalisuuksien rapautumia on nostateltu mielestä esille, jottei niitä silläkään kertaa voisi ajatella kuten niitä huolitellummin käyttävät ja niitä kehitelleet ovat tarkoittaneet niitä voitavan ajatella..

Ettei vain taas kävisi niin, että saadaan sanomaan jotain, johon kommentoitu tai josta kysytty tulee olemaan alkua jollekin, joka tavallaan odotti alkamistaan, koska sen oli ennalta suunniteltu saavan alkunsa tietynlaisista puheista..

Elämäänsä taaksepäin tarkastellessaan huomaa, että monissa eri elämänjaksoissa ja toisistaan erottuvissa tilanteissa on jotain, jos ei aivan henkilökohtaisesti merkittävään asemaan noussutta niin kuitenkin jotain opittuun sanaan liittyväistä, joka toistuu eri elämänjaksoissa ja toisistaan erottuvissa tilanteissa jollakin keinotekoisista muistiinjätetyllä tavalla..

Totuttamalla ihmistä ensin haluun olla toimimatta sillä tavoin, joka tuntuu liian samankaltaiselta kuin mitä esiintyy jossain toisaalla huonona käytöstapana tai muuten ikävästi ilmentyvänä, voidaan häntä saamaan pitämään sisävaloja himmeämpinä, sulkemaan ovet hiljaisemmin, tarkkailemaan laitteidensa tuottamia volyymitasoja, jottei kokisi olevansa lähellekään samankaltainen kuin ihminen, joka..

--

sanat, käsitteet, "noodit"

Siitä voi alkaa olemaan pidempi aika, kun käytti ajatuksissaan jotain tiettyä väriä kuvaavaa sanaa, sillä eräänlaiseen sitä vastaavaan noodiin on pyritty suorastaan liittämään sellaista ajattelua ja tuntemuksia herättelevää, että se tuntuu melkeinpä käyttökelvottomalta..

Pitäisiköhän sellaiselle sanalle tehdä jonkinlaista sananparannusta, jota ei ole pitkään aikaan käyttänyt, mutta jota olisi voinut käyttää ellei tuolla joku ole jo useinkin käyttänyt sitä asia- ja tilanneyhteyksissä, jotka eivät miellytä..

Jos sattuisi olemaan niin, ettei ole harrastanut matematiikkaa moneen vuoteen missään enempää miettimistä vaativissa määrin, mitähän lienee käynyt erilaisten matemaattisten symboleiden ymmärtämiselle ja kyvylle käyttää niitä..

Platonin sanotaan ideaopissaan tarkoittaneen ideoiden olevan ikään kuin aistimaailman asioiden arkkityyppejä, mistä ilmeisesti lukeneena väkinäisen vaikuttavasti vaikuttamaan pyrkivät tahot eivät aina tyydy vähäsidosteisimpiin muistiinjäävyyksiin, vaan haluavat muokkauttaa jotain arkkityyppisempää, joka on ikään kuin perustana ja siitä johdettuna muille käsitteille..

Ihmisiin vaikuttajien pyrkiessä järkeilemään loogisesti, miten jonkun ihmisen mielenkiintoa johonkin heikennetään, he päätyvät eräänlaiseen noodeilla ajatteluun, joka muistuttaa paljolti lasten vanhempien lapsiensa kasvattamista ok / ei-ok -tyylisesti eli missä ensin tuodaan noodia A (kohdehenkilön väitetty mielenkiinnon ilmentymä) jollakin kiinnostavalla esille ja sitten saman "tapahtuman puitteissa" annetaan näyttäytyä jonkin sellaisen noodi B:n (joku tietty ihminen), jota kohdehenkilö ei viitsisi sietää tai suuremmin edes ajatella..

--

ihmisten häirinnällä vaikuttamaan osallistuttaminen

Palvelualan työntekijät ja heitä avustavat tekemässä sijainneista ja palveluistaan sekä tarpeellisuudesta muistuttavia, että ikäviä asiointipaikkoja, mikä sitten lieneekään syynä..Onpa kyllä paljon samaa näköä tuossa lähistölle usein olevassa henkilössä, jolleka on jotenkin tavanomaista tuottaa ärsyttävyden tuntemuksia, kuin siinä hyvänlaatuisessa kaverissa, jonka tunsi hyvinkin silloin joskus menneisyydessä..

Ihmisille on vaikeaa ymmärrettävää jo sellainenkin tapahtumaluonnehdinta, mikä sisältää enemmän kuin yhden asiantuntija- tai palveluhenkilön suorittamassa jotain vilunkipeliä, joten väittämät siitä, että kaupallinen tai yhdistyksellinen toimija olisi jonkun tahon pyynnöstä aiheuttanut sen, että jotain kaikkia ihmisiä ärsyttävää jää pitkäksi aikaa, kuten vuosiksi, johonkin nähtäville..

Vähemmän aikaa jossain kaupungissa aikaansa viettäneet, johonkin henkilöön vaikuttamaan kutsutut, voivat olla kohdehenkilön mielenhallinnan kannalta sillä tapaa haastavampia, ettei hän ehkä koskaan pääse kokemaan samoja henkilöitä henkisesti paremmin valmistautuneena, vaan viimeisin kokemus "jää voimaan"..

Monet lapset, jotka ovat touhunneet ja sanoneet jotain jollakin kulkuväylällä, eivät ole olleet niillä paikoin luontaisista syistä eli ihan muuten vaan, vaan sen vuoksi, että lapsia ei voi koskaan syyttää mistään, koska kaikki on "lapsille tavanomaista" ja sen vuoksi, että heitä on ohjeistettu toimimaan tietyillä tavoin..

Väkisinlaisesti vaikuttamaan pyrkivillä ei välttämättä ole mitään ideologiaan verrattavaa syytä toiminnalleen, vaan he toimivat eräänlaisina välineinä erilaisten muiden ihmisten vaikuttamaan pyrkimisille ja täten he ovat jossain määrin immuneeja heihin kohdistuvalle kohdehenkilön esittämälle kritiikille, jossa tuodaan esille, kuinka huonosti he vaikuttamisestaan suoriutuvat, sillä he tekevät jonkinlaista työtä ilman erityisempää työaikaa tai merkittäviä vastuita..

Jonkin määriteltävissä olevan ihmisryhmän edustajiin voi kuvitella liittyvän muita ihmisryhmiä enemmän tietynlaisia esineitä tai muita asioita, joten niille seutuville ja paikoin, joissa oleskelee tai joiden ohitse kulkee itsekseen, voi toistuvasti päätyä nähtäväksi "lasten esineitä", vaikkei sellaisten tavanomaisia käyttäjiä ole näkynyt ollenkaan ja mihin sitten mieli yhdistää samoihin aikoihin tapahtuneen pitkäkestoisen kuuluaistia ärsyttävyyden, joka muistuttaa mieleen henkilön tai henkilöitä, jotka ovat tavanneet ärsyttää usein ihan itsenään tai sellaisena, minkälaista esittää..

Kaikkihan on mahdollista, jos ihmisiltä kysytään, kuten menneisyydestä tutun henkilön tuleminen vieraassa kaupungissa hapuilemaan samaan aikaan samoja omenoita elintarvikekaupassa, vaikka hän ei sanomisiensa mukaan koskaan edes käy kyseisessä kaupungissa..

--

työvoitto häiriköille?

Saattaisi olla jossain tilanteessa ongelmallista, jos hetkeksikään kadottaa käsityksen siitä, kumpi on vasen ja kumpi oikea puoli, mutta tällaistahan ei voine tapahtua tai ole tapahtunut edes vaikkapa junaonnettomuuksissa..

Aina ei ole itsensä loogisen tai mutupohjaisen helposti tunnistettavissa, miksi jokin vähäinen oma ele, toiminne, mielteen sivuaminen tjm. voisi olla hyvänä osana omaa persoonaa ja jotkut toiset voivatkin päättää, että sellaisen havaitsemisen, tunnistamisen tai harkitsemisen hetkellä on tärkeää aiheuttaa jokin tavanomainen häirintäteko, jotta moinen aie jäisi unholaan..

--

sivullisillekin jotain

Muiden ihmisten voi olla vähemmän mieluisaa kuunnella sellaista tapahtukuvausta, joka on väkinäisesti vaikuttamaan pyrkijöiden sellaiseksi suunnittelemaakin, että siitä selitettäessä joutuu käyttämään sanoja, jotka herättävät mielikuvia, joita moni selityksen kuulija ei ehkä missään yhteydessä haluaisi kuulla..

Voisi tavallaan tehdä jotain sille kaikkien rasitteeksi ja ilmeisen tahallaan nähtäville asetetulle asialle, mutta koska kyse ei olisi omin voimin siirrettävästä esineestä, pitäisi ensin perustella syitä tuntemattomille ihmisille esim. sosiaalisessa mediassa tai ääneen keskustelu -chateissa, jotta kaikki nämä voisivat tiedostaa ongelman suunnilleen samoin, mutta riskinä olisivat assosiaatio- ja attribuoitumishaitat, jotka..

Tultuaan ihan vaan uutisia hetkeä pidempään lukiessaan huomanneeksi jotain ajatuksia herättelevää, aiheuttaa jokin tavanomaiseksi häirintäkeinoksi muodostunut äänenkäyttö lukemisen keskeytymisen, jolloin tulee huomanneeksi näkökentässään, vähän matkan etäisyydellä jotain sellaista, joka tulee jäämään siihen pitkiksi aikoihin kuin pitääkseen häiritsevän äänen esiintymisen aikaan luetun asian..

Niinkin voi käydä, että jonkin ulkosalla näkyvän ja katujen siisteydestä vastaavan poiskorjattavissa olevan tulee omalta osalta jättäneeksi sellaisenaan siellä olevaksi, koska ilmoittamisen vaivaan sisältyisi asian kuvaileva selittäminen ja se taasen tuottaisi mieleen sellaista muuta ajattelua, jota ei vain haluaisi käydä läpi..

Äänien toisistaan erottuvuuden muistaminen, niiden mieleen juolauttavuuksien ja kenties jopa äänilähteen edes suurpiirteisen suunnan ja sen kuvitellun aiheuttajan päätteleminen voi olla mieltä aivan turhanpäiten kuormittavaa, jos tarkoituksena on jossain vaiheessa selittää muille ihmisille kuulemistaan äänistä, niiden käytöstä, omista tuntemuksistaan..

--

advanced stuff: tietoteknologia häirinnällä vaikuttamisessa

Kun johonkin ihmiseen on kohdistunut riittämiin käytöksen mallintamisen toimivuuden varmistelua, voidaan tämän mallintamisen perusteella generoida toteutettavissa olevia tilannesimulaatioita, joissa tavoitteena on aiheuttaa sellaisia keinotekoisia tapahtumia, jotka aiheuttavat kohdeyksilössä juuri tietynlaisia tuntemuksia ja joita taasen voidaan hyödyntää mieleenjäävyyksissä, long-term depression -pyrkimyksissä..

Kun kuulijajoukko, jolle joku ihminen on aikeissa viestiä, on suurin piirtein ennalta tiedossa, voi siitä jo ilman tietokoneiden ja älyjärjestelmien apuakin tehdä kelpoisia päätelmiä sen suhteen, minkälaisia sanoja näille ihmisille viestittäessä tultaneen käyttämään, joten viestimisen vaikeammaksi tekeminen voisi perustua näiden sanojen vahvaan, hetkelliseen kytkeytymiseen viestijän sellaisiin muistoihin, joita hän ei haluaisi nostattaa mielestään esille puhuessaan juuri kyseisenlaisella kuulijajoukolle..

Kun kirjoitetun tekstin tunnistamiseen elektronisilla laitteilla on ollut algoritminsa ja tekoälynsä jo pitkän aikaa, mitenkä täten ei voitaisi tunnistaa myös seinän toisella puolella tapahtuvaa tavallisella lyijykynällä paperille kirjoittamista, jos eleiden ja motorisen liikkeen tunnistamista ollaan voitu tehdä teknisin keinoin, ympäristössä esiintyvien säteilyjen aaltoja tarkkailemalla..

Kun kukaan ei ole nuoren tai lapsen puolesta varmistelemassa, ettei hänelle kerry sellaisia kokemuksia, jotka päätyvät niiden tietoon, jotka pyrkivät hänen myöhemmällä iällään assosiaatioklusteroimaan hänelle eri ikäisenä tapahtuneita asioita..

Kun ihmiset eivät ole tottuneet epäilemään, että siinä heidän luottamansa yrityksen verkkopalvelussa olisi yrityksen vakituisten työntekijöiden ja esimiehensä päätöksellä sellaista ohjelmointikoodia ja toiminnan konfiguroituneisuutta, jolla saadaan palvelu toimimaan huonommin tai viallisesti joillekin tietyille käyttäjille, ihmisille on myös vaikeampi selittää tällaista mahdollisuutta..

Kun sensoreita, tietojärjestelmiä ja muita tarkkailevien ihmisten liikaa vapaa-aikaa käytetään jonkun ihmisen kulkemisien seurantaan, saattaa mahdollistua tehdä päätelmiä siitä, käyttääkö joku jotain kulkureittiä tai sen osaa johonkin orientoisuuttaan säätävään tarkoitukseen..

Kun viestintää muille ja edustamalleen taholle tekevät pyrkivät saamaan aikaan "toimivaa viestintää", se voi liiankin varmasti tarkoittaa jonkinlaista väkinäisyyttä saada jotain jämähtämään altistuvien mieleen sillä tavoin, että siinä tulee samalla korvatuksi jotain heille hyödyllisempiä ajattelun välineitä kuten käsitteitä, symboleita ja muistikuvia, joten altistuvilla on entuudestaankin ollut jonkinlaista aivosumua mahdollisen mielenterveysongelman kanssa, pitäisikö jonkun tahon ottaa kansanterveydellisessä mielessä puheeksi systematisoidun viestinnän haitalliset vaikutukset..

Kun somealustoilta on riittämiin viety käyttäjien tietoja ja palvelun lähdekoodia, voidaan niiden avulla ja internetosoitteiden uudelleenohjauksella muodostaa jollekin sosiaaliste eristäytyneelle ihmiselle keinotekoinen tuntemus siitä, että hän käyttää jotain tiettyjä somealustaa, vaikka kaikkien monien käyttäjien viestit eivät ole todellisten käyttäjien kirjoittamia ja jo kirjoitetuista on seulottu esille vain jotain tarkoitusta palvelevat..

Kun teknologia ja ehkä psykologiakin ja vaikkapa fysiikkakin, ja laitetaanko vielä biologiakin siihen mukaan, on tehnyt ihmisiin vaikuttamisen niin kaavamaisen varmasti toimivaksi, voidaan sellaista jatkaa parikymmentä vuottakin, eikä täten jollain henkilöllä ole tuona aikana ollut ehkä yhtään päivää elämässään, jolloin hän ei olisi vääränlaisen vaikuttamisen kohteena..

Kun stressorit, ajattelun esteet ja aikomuksien tunnistamiset ovat riittämiin olleet koekäytössä yhteen henkilöön liittyväisesti, voidaan varmemmin saada hänet aiheuttamaan tietty sama vaarantava erhe useista erilaisista stimuloivista ja inhiboivista vaikutteista valikoimalla..

Kun ihmisiin vaikuttaminen voi olla niin paljolti helppokäyttöisillä käyttöliittymillä ohjastettavien algoritmien ja kenties jopa jonkinlaisen tekoälyn generoimaa, käy vaikuttavuuden aukipurkaminen ja varsinkin muille selittäminen suhteellisen vaikeaksi, eikä siitä välttämättä edes pelkällä mitenkään valmistelemattomalla puhumiselle selviäisikään..

Kun monet jossain huonetilassa käytetyt laitteet ovat luvatta etämonitoroituja, voi kohdehenkilö joutua huomaamaan, että verkkokaupan tuotesivulla on jossain alempana Tommy Hilfigerin Dad-farkut, minkä näkyvillä skrollaamista osoitetaan tiedostetun aiheuttamalla pihalla lapsille suunnattuna kähinää siinä kohdassa, kun kohdehenkilön toisen monitorin näytöllä katsellussa Netflixin tv-sarjassa on juuri lausuttu "äiti" erittäin vaativalla äänelle kuten eräässä jaksossa tv-sarjaa "In Between"..

Kun asuintalo on sensorien täyteinen, saadaan suht suoraan selville, ehkä vähän algoritmeilla kertyvää dataa setvien, minkälaisia muutoksia elämäänsä joku henkilö on taas yrittämässä saada aikaan, jotta näihin muutoksien yrittämisien hetkien paikkeille, voidaan järjestää jonkun tietyn, hänen havaitsemansa tai tietoiseksi tulemansa henkilön muutokset vaikkapa elinympäristössään, jotta ajan kanssa kohdehenkilölle muodostuu tunne muutostapahtumien eräänlaisesta väkinäisestä synkronisoimisesta, mistä sitten olisi seurauksena synkronisoidun henkilön tuleminen muissa tilanteissa kohdehenkilön alitajuntaan helpommin vaikuttavaksi merkittävyyden keinotekoisen lisääntymisen vuoksi..

Kun analogisesti tallentuneena olleen musiikin kauan aikaa sitten tapahtuneesta kuuntelusta pääsee tietoa, lurjusmaisten tuttavien vuoksi, väärien ihmisten tietoon, voidaan hänen yritelmänsä kuunnella samaista musiikkia streemauspalveluista tehdä muodostuvien tuntemuksien osalta menneisyyden hetkiä valemuistoittavaksi..

Kun ei jonkin teorian perusteella ole tarpeen rypästää häirintää jotain ihmistä kohtaan jatkuvasti, voidaan joitakin ihmisiä käskyttää tuottamaan kohdehenkilön elämänsä edistämisen pyrkimyksiin vaikeuksia vaikkapa niille kohdin, joissa hän käy hakemaan töitä, CV:llisiä sähköposteja lähetellen ja pari puheluakin soittaen..


Vuodenajat ovat tärkeitä mielen järjestyksenpidon kannalta, sillä ne tarjoavat vuosittain muutaman luontevan tilaisuuden selittää itselleen, että niiden vaihdoksen yhteydessä voi jättää jonkinlaisen edeltävän vaiheen tai kauden aikaiset häiritsevyydet unohduksiin. Tahallaan häiritsevät ihmiset tapaavat iskeä tähän oivallukseen siten, että he tuottavat äänien avulla sellaista häirintää, joiden uudelleen kuuleminen palauttaa aiemman häirintä-äänen kokemisen aikaiset ärsyttävyydet takaisin tietoisuuteen vuodenajasta riippumatta. Tietenkään mieli ei toimi aivan niin yksinkertaisesti kuin miltä se vaikuttaisi, jos piirrettäisiin paperille muutamia viivoja ja alueita esittämään sijainteja, ajankohtia ja tapahtumia, sillä kaikki ajatukset ja tuntemukset ovat aina konstruktioita eli ne rakentuvat aina uudestaan ja uudestaan, jolloin eri tilanteissa vaikuttavat seikat ja muut ajatukset voivat myös ehkäistä häiritsevyyden tunteen muodostumista. (kirjoituksesta "Harjoitteluhuoneistot")