Tavallisessa arjessa ilmenneitä outouksia saapuvien puheluiden ajoittumisesta käyttöjärjestelmien toimintojen luvattomaan etäohjailuun.

Tietynasenteiset vaikuttamaan pyrkijät pitävät tietoteknologia-avusteista häirintää siitä kätevänä, että nopealle reagoinnille ja mahdollisille vääränlaisesta reagoinnista johtuville virheille ei jää niin paljon sijaa. Tälläin esim. tietokoneet voi saada triggeroitumaan suorittamaan jotain tietynlaista tietynlaisten olosuhteiden vallitessa ilman, että kenenkään ihmisen tarvitsee olla suorittamassa sellaista valvontaa, missä pyritään tunnistamaan sopiva hetki toiminnalle. Tai jos joku haluaa olla paikalla tai olla ottamassa osaa, kun jotain erityistä alkaa tapahtumaan, voi fiksusti toteutettu vaikuttaminen sisältää käytöksenennakointijärjestelmän, joka ilmoittaa osallistuville, milloin on syytä alkaa valmistautumaan. Esim. kesällä 2016 itselle saapui niin valtaisasti puhelinmyyjien soitteluita 040-alkuisista numeroista merkitsevältä tuntuvilla hetkillä, minkä seurauksena "tavallistenkin" puheluiden vastaanottamisen mielekkyys saattoi sisältää vähintään ylimääräistä varautumista siihen, että vastaanotettava puhelu ei olisi vastaamisen arvoinen. Merkitsevyyden tuntuisuus viittaa tässä siihen, että aivan kuin joku olisi vakoillut omaa tietokoneen käyttöä ja soittanut silloin, kun erityisesti ei olisi ollut sopivaa.

Watch Dogs -tietokonepeliä (vanhempi kahdesta) pelatessa oli ilmeisesti suhteellisen helppoa jättää yksittäisten tapahtumien osalta epävarma tuntuma siitä, onko kyse sattumasta, että jonkin peliin mukaan tulleen pelaajan nimi assosioituu olennaisesti omaan elämään, mutta kun jokainen muutamasta kymmenestä mukaantuppautumisesta vaikutti sellaiselta ja lisäksi jokainen mukaantuppautuminen alkoi sellaisella hetkellä, että se ajoittui juuri siihen kohtaan, missä hyvä pelifiilis oli korkeimmillaan, ei sattumantuntemuksesta jäänyt paljoa jäljelle. Watch Dogs itsessään on peli, jossa murtaudutaan tietojärjestelmiin, ajellaan autolla, juoskennellaan eri maisemissa ja nalkitetaan pahiksia. Mukaantuppautumiseen on päällä/poissa asetus, mutta tunne monitorin näkymän reaaliaikaisesta päätymisestä jonnekin muuanne pysyi yllä läpi koko pelin. Eräs nimivalinta suggestoi vahvasti aiempiin Saimaan ammattikorkeakoulussa opiskeluihin, missä olin eräässä luokkatilassa puhunut luokan perältä 20 minuuttia hyvällä ja selkeällä äänellä kuvaillessani kanssaopiskelijoilleni harjoitustyön kohteena ollut bugitestausohjelmistoa.

Useimmiten tietokoneella tapahtuvat poikkeavuudet ovat jonkinlaisia laukaistavia skripti-toimintoja, jolloin esim. verkkosivuja selaillessa sivu skrollautuu vauhdilla johonkin DOM-elementtiin (esim. painikkeen luo) tai luvaton etäkäyttäjä ottaa käytetyn tietokoneen oheislaitteen hetkeksi kontrolliinsa (esim. hiiren pointteri tekee ylimääräisen kaarimaisen liikkeen). Jälkimmäisessä tapauksessa käy toisinaan niin, että kahden eri henkilön suorittamat hiirenliikkeet summautuvat, jolloin yhden siirtäessä vasemmalle ja toisen oikealle, hiiren pointteri kulkee sekavan oloisesti ylös- tai alaspäin.

Verkkoyhteyden jumittaminen on aiemmin ollut jonkinlaisena häiritsijöiden suosikkina, eikä siihen ole auttanut edes se, että sadattelee itsekseen ääneen "minkälainen yleisö pitää tällaista häirintää toistuvasti jatkamisen arvoisena". Neljän eri reititinlaitteen ja kolmen eri tietokoneen emolevyn käytön aikana on ilmennyt samanlaista verkkoyhteyden tukkeuttamista, missä juuri äskettäin käydyille sivuille verkkosivuille pääsee, mutta mihinkään uuteen ei pääse. Vaihtoehtoisesti kaikista muista langattomaan reitittimeen liitetyistä laitteista pääsee verkkoon paitsi pöytätietokoneesta, eikä siihen auta muu kuin reitittimen resetointi. Muitakin variaatioita on ilmennyt kuten kaiken muun dataliikenteen kelpoisena kulkemiseen, mutta verkkosivujen kuvat ovat saapuneet rikkonaisina.

Osa häirinnästä on ollut sellaista, että intuitiivisesti ei vaikuta olleen mahdollista muu kuin se, että häirintä on valmisteltu käytetyn verkkopalvelun toteuttajan toimesta. Esim. Nordean verkkopankissa ei laskuja maksaessa ole koko vuotena 2016 tullut muita maksun vahvistamiseen pyydettyjä kirjainmerkkejä kuin P,D,K ja L, mutta voisi mennä tovi muodostettua algoritmista/loogista/tilastollista selitystä sille, miksi näin ei voi olla. Tai mitenpä suhtautuisi siihen, että Googlen kuvahaku tuotti tiettynä aikana hakutuloksia, joka sisälsi näennäisesti sellaista, mikä ei vain yksinkertaisesti sovi joukkoon ja näitä oli tyypillisesti niin vähän, että ne erottuivat joukosta korostuneesti kuten haettaessa hakusanoilla "kroisos pennonen", jolloin mukaan päätyi kuva kahdesta hevosesta. Ja kun YouTuben haulla haki hakusanalla "SharePoint", mukaan päätyi video Idols-kisaan liittyen, pikkukuvassa näkyen vain sana ”dols” erittäin nuoren ja hintelän pojan kera. Joku voisi olettaa, että Google on tahallaan näprännyt hakutuloksia generoivaa ohjelmointikoodia jossain erityisessä tarkoituksessa, mutta tästä mietteestä ei ole helppo päästä kovin pitkälle eteenpäin. Googlen verkkosivuhaullahan päätyy monesti esim. keskustelufoorumeiden monisivuisten keskustelujen keskelle, missä ei ole kenellekään mitään relevanttia tietoa, mutta käytetyissä nimimerkissä on henkilökohtaista suggestoivuutta.

Lisää esimerkkejä

On jokseenkin työlästä arvioida ovatko erikoiset tapahtumat, missä tietoteknologia näyttelee jotain osaa, missä määrin mahdollisia tapahtua ilman kenenkään ulkopuolisen vaikuttamista vai ovatko ne osana jotain laajempaa vaikuttamispyrkimystä.

Tilanne Eclipse-ohjelmistokehitysympäristössä. Kun tietokoneen käyttäjärjestelmä tai käytössä ollut sovellus alkaa käyttäytyä omituisesti tai kenties tyypilliseksi käyvästi ärsyttävästi, sellainen ei käytännössä koskaan tapahdu muuna kuin sellaisena hetkenä, jolla on runsaasti runsaasti symbolista merkittävyyttä ja tietynlaista suggestoivuutta. Esim. Eclipse-sovelluskehitysympäristö toimii normaalisti täysin ok päivätolkulla, mutta toisinaan luvaton etäkäyttäjä rikkoo jotain. Normaaliin ohjelmistokehityksen rutiineihin kuuluu, että aina silloin tällöin luodun ohjelmistokoodin sisältämät tiedostot tallennetaan versionhallintajärjestelmään, mutta eräänä kertana tietyn yksittäisen tiedoston kohdalla ilmeni uudenlainen ongelma, mikä herätti ajatuksen siitä, että luvaton etäkäyttäjä on editoinut exim. HEX-editorilla jotain olennaista versionhallintajärjestelmän sisältämään asetustiedostoon. Kaikki muut tiedostot säilöytyivät normaalisti, mutta ShoutReplyControllerin kohdalla ilmaantui virhedialogi, jonka ilmaisemaa virhetilannetta ei pitäisi pystyä muodostumaan. Virheilmoitus antaa ymmärtää, että sellaista hakemistoa ei löydy kuin "lanteenpaikka", joka taasen on kaksi kirjainta menettänyt ”tilanteenpaikka”, jollainen se oletettavasti pitäisi olla.

Puhelinnumeroiden merkittävyys muina numeroina. Toisinaan jostain virastosta soitetaan vastaamattomasti muusta kuin jonkun työntekijän henkilökohtaisesta numerosta tai sitten puhelinmyyjäksi osoittautuva soittaa esim. 040-alkuisesta numerosta, joita tulee käytyä hakemassa kokeeksi Google-haulla, jos puhelinnumeroista tietoa kertova mobiilisovellus ei kerro mitään erityistä. Jostain syystä tälläisten hakukokeilujen top 10 sisältää monesti paljon sellaista, mikä assosioituu suoraan asianomaisen senhetkisen elämän tapahtumiin, virittää mielessä esiin tietynlaisia geometrisia muotoja (esim. sana "ruoto" tai "katto"), sekä palauttaa taas kerran mieleen jotain samaa, jota on käytetty eräänä avainsanana häirintäpelissä (esim. sanat "rasismi" ja "natsi").

Käyttöjärjestelmän toimintojen triggeroinnit. Monesti tuntuu siltä kuin joku ulkopuolinen haitantekijä pystyisi säätämään tietokoneen toimintaa laitteistotasolla vaikuttaen yksittäisten sovellusten toimintaan, mutta pyrkisi kuitenkin pitäytymään vain sellaisessa häirinnässä, joka tuottaa "soveltuvia" suggestioita tai jotka keskeyttävät keskittymisen mahdollisuuden. Jossain aiemmassa vaiheessa esim. kovalevyjen defrag-, indeksointi- tai antivirus-toiminnot käynnistettiin ilman, että niillä olisi minkäänlaista ajoitettua tehtävää suoritettavana ja usein jopa niihin aikoihin, jolloin niille oli asetettuna käynnistymiskielto (esim. tietokoneen ollessa kuormitettuna muista tehtävistä tai ne oli kokonaan pois päältä kytkettynä). Tyypillistä on, että käydessä tutkimaan käyttäjärjestelmän taustaohjelmille määritettyjä konfiguraatioita, seurailemaan logitietoja ja tarkkailemaan tietokoneen, sen laitteistokomponenttien ja sovellusten toimintaa esim. muistinresurssien- ja tiedostojenkäytön osalta, alkaa ratkaistuksi tulleilta näyttäneiden oireilujen tilalle tulla uusia, jotka vaatisivat lisää perehtymistä ja niiden jälkeen taas uusia. Käytännössä sitä on varsin hankala muistaa, mitä konfiguraatiota itse on tehnyt, koska konfiguroitavaa on valtavan paljon, jolloin etäkäyttäjä voi laittaa jonkin asetuksen takaisin päälle, eikä itse olisi aivan varma kumpi sen laittoi takaisin tai mihin asentoon sen viimeksi jätti.


Jälleen naapurin pihan kohdalla villiä koirien huutoa ja ulvontaa sillä ajoituksella, kun Zooski-deittisovellus lähettää tiedoteviestin. Tällä kertaa joku Minna-92 on osoittanut kiinnostusta profiiliani kohtaan. Ruohonleikkuun aikana joku kytkee älypuhelimesta ajo-toiminnon päälle, älypuhelimen lojuessa löyhästi housun taskussa.