Naapuriin muuttanut henkilö on käyttäytynyt usean vuoden ajan kuin saisi joka palkkaa tai kompensaatiota siitä, että osallistuu niin merkittävässä määrin häirintään, priming-efektin hyödyntämiseen ja suggestointiin, mikä ei ole mahdollista mitenkään muuten reaaliaikaisen tietokoneen ja Internetin käytön seurannan avulla. Häneen attribuoidaan koordinoidunoloisen tarkasti valikoima vaikutelmia ja muita mielteitä kuten sota ja työttömyys ilmiönä; terävyys symboleiden ja esineiden osana. On mahdollista, että hänen autovalintansa eli Nissan Primera perustuu helpohkoon assosiointiin sanaan ”priming” ja että auton värisävy on tarkoituksellisesti samankaltainen kuin toisen naapurin roskis, jolla on pyritty suggestoimaan satoja erilaisia asioita. Ei piittaa kommenteista ja ehdotuksista, käyttäytyy kuin saisi ohjeensa jostain toisaalta. Antaa tarvittaessa tilaa uusille häirintään osallistuville. Lisäksi, häirintä ei varsinaisesti ole vain häirintää, vaan käytönksenennakointijärjestelmien tarpeisiin tarkoitettua tunnepitoisten muistijälkien luomista ja ylläpitoa.

Tämä tyyppi on eräs viimeisimmistä lähitaloihin muuttaneista, joka on osoittanut motivoituneisuutta vaikuttaa häiritsevästi tuottamalla suoria aistihavaintoja, jotka joko kestävät pitkään tai jotka ryöpsäyttävät mielessä esiin lisäajatuksia ja tuntemuksia, tapahtumahetken ja aiempien mietteiden ohjastamana. Hänen häirintätoimintansa on ollut suhteellisen tarkkaan koordinoidun oloista, paitsi silloin kun on ollut ilmeistä, että joku on taas seurannut reaaliajassa, mitä teen tietokoneellani ja jossain taholla on ilmennyt halukkuutta reakoida nopeasti. Tuolloin vaikuttamaan pyrkijöiden toiminnassa tulee esille tietynlainen kömpelyys, sillä se miten he tuolloin käyttäytyvät ei vaikuta sopivan niin hyvin yhteen heidän aiemmin tekemänsä kanssa, mikä kielii siitä, että kyse on pitkälti tietojärjestelmäavusteisesta häirinnästä, missä riittävän pitkä häirinnän suunnitteluaika takaa tasalaatuisemman aikaansaannoksen, mutta nopea reagointi tuottaa lähinnä tyhmää sekoilua, jossa on vain pikantisti nokkeluutta tms.

Ajoittaa reaaliaikaiseen monitorointiin perustuvan häirinnän suorittamisen kuin käskyn saaneena

Vielä pari vuotta sitten hän nökötti enimmäkseen sisätiloissa, eikä liikkunut millään kulkuvälineellä yhtään minnekään, paitsi lähinnä silloin, kun oli jotenkin erityisen sopiva aika esim. lähteä käynnistämään autoa, joka tuotti 20 – 50 sekuntia järkyttävää vinkunaa ja kirskunaa. Kaaviosta voi nähdä erään luonnehdinnan hänen osuudestaan tämäntyyppiseen häirintään, mistä ilmenee, että hän ajoitti häiritsemisensä käytännössä aina niihin kohtiin, missä itsellä oli meneillään jonkinlainen huippukohta esim. jostain uudesta asiasta lukemisen suhteen, symbolisesti merkittäviin hetkiin, viimeiselle tekemisen minuutille, sekä siihen kohtaan missä oma tekeminen loppuu ja avaa ikkunan tuulettaakseen huonetilaa (tyypillisesti ohjelmointityötä, uuden opiskelua, IT-alaan liittyviä harjoittelutehtäviä tai monenlaista lukemista kuten synapsien toimintaan tai kyberuhkiin liittyvää). Tällainen tarkka ajoittaminen ei mahdu sattuman rajoihin, vaan se vaatii sekä Internet-monitorointia, että joukkoa muita reaaliaikaisen seurannan mahdollistavia teknisiä keinoja, joilla voi pysyä selvillä siitä, mitä häirinnän kohteena oleva kulloinkin tekee.

Ovestakin on häiriöäänien lähteeksi

Ihan sama oliko yö vai päivä, hänen ovennaksautuksensa ja sitä seuranneet auton oven läimäytys ja järkyttävät auton käynnistysäänet tulivat kuultavaksi niissä kohdin, missä ne olivat erityisen epäsopivia. Ei niin, että hänellä olisi koskaan ollut kiire jonnekin muualle, sillä hän saattoi talsia hitaasti pihallaan ilman mitään ilmiselvää tarkoitusta ja lähteä vasta sitten. Ovi sanana on ollut monen muunkin tahon suosiossa, kuten Hovi-nimisen verkkokeskustelijan ja se on myös muistisääntö Word 2007 -toimistosovelluksessa käytetyllä näppäinyhdistelmällä, jolla saadaan aikaan toiminto ”liitä [leikepöydältä] määräten”. On sellainen myös osana äitini tuttavan yrityksen logoa ja isoäitini tykkää ripotella eri ovien tienoille kaikenlaista ihmeellistä tavaraa (tiettyjen sääntöjen mukaisesti).

Teki tilaa hieman erilaisin säännöin pelaavalle häiriöäänen tuottajalle

Kun hän sitten viimein sai näennäisesti autonsa kuntoon vai liekö ollut jokin kytkin auton sisätiloissa, joka kytkee äänenaiheuttajan pois/päältä, hän oli jonkin aikaa asiallisen oloisesti, mikä lienee johtunut siitä, että tällä tavoin hän teki tilaa uudelle tulokkaalle, joka alkoi kulkea asuintalojemme välistä hitaasti, pörr-ääntä pitävän harmaan autonsa kanssa. Tällä toisella tyypillä oli erilaiset ajoitukset, mutta selkeästikin edelleen siihen perustuen, että saatettiin seurata reaaliajassa, mitä teen tietokoneellani. Hänen ajoituksensa asettuivat eri tavoin merkittävien sanojen, symbolien, kuvien ym. esiintyessä juuri nyt tai hetken kuluttua, kun olen vaikkapa sulkenut yhden välilehden ja siirtynyt lukemaan mitä seuraavalla välilehdellä kerrotaan. Paikoitellen oli, ehkä vahingossa, jonkinlaista huumoriinkiin viittaavaa, hänen körötellessä ohitse iPush-laitteiden hetkellisen tarkastelun aikaan (näyttökuvan siirto laitteelta toiselle adapterin avulla). Vaikutti sijaitsevan jossain lähettyvillä ikään kuin ”kytiksessä” ja viive merkittävien ruudulta havainnointien ja äänen alkamisen välillä oli lähinnä sekunteja. On lähellä, etten menisi vannomaan, että hän vaihtoi kertaalleen rekisterikilvet, vaikka kirjoitin hänen rekisterinumeronsa paperille ylös ottaakseni yhteyttä, sillä myöhemmin rekisterikilvet olivat erilaiset kuin mitä olin kirjoittanut ylös. Sittemmin tämä tapaus kaikkosi jonnekin, mutta ehti tulla vaikuttaneeksi myös muissa yhteyksissä kuin ollessani sisätiloissa tietokoneeni ääressä. Näitä muita yhteyksiä olivat esim. kaupassakäynnit, pihatöiden tekemiset, kampukselle pyöräily ym. Jossain vaiheessa ensin mainittu naapuri alkoi osallistumaan yksityiskohtien aikaiseen esiintymiseen ovensa lukon aiheuttamalla naksuttelulla, joka kuului helposti sisätiloihin asti, sekä ajoittamaan lähtemisiään ja saapumisiaan sen mukaan, missä vaiheessa esim. lehtien haravointi tai nurmikonajo on (sentään ilman aiempia käynnistysääniä) eli tyypillisesti juuri kun olen saamassa lopuilleen tai olen sillä kohdin kadunreunaa, mistä on lyhin matka hänen pihaansa.

Mistä tai keneltä saa ennakkotiedon häirinnän ajoittamiseksi omien sukulaisteni saapumiseen?

Vaikka asianomainen ei ole koskaan ollut toteamassa, että tämä naapuri tuntisi asianomaisen enon, on hän ajoittanut autonsa häiritsevän äänen tuottamisen n. kymmenen minuuttia ennen sitä alkavaksi kun eno perheineen ja muine sukulaisineen saapuu viettämään mainitun isoäidin alakerran sisätiloihin jonkin asian juhlistamista. Tämä on merkittävää siinä mielessä, että kyseinen eno on itsekin aiheuttanut toistuvaa haittaa asianomaiselle ja tällä tavoin (mahdollisesti) tätä naapuria hyödyksi käyttäen aiheuttaa asianomaisessa tietynlaisen ärsytystilan, jota on vaikea karistaa mielestään, mikä aiheuttaa sekä stressihormonien ryöppyämistä, että eksekutiivisten toimintojen salpaantumista, jolloin asianomainen ei koe jaksavansa väitellä tai edes suorittaa kovin monimutkaisia päätelmiä alakerrassa enoa ja muita paikallaolijoita tavatessaan. Asianomainen asuu siis isoäitinsä asuttaman talon yläkerrassa. Voidaan ajatella, että tämä naapuri on tarjonnut toistuvasti enolleni eräänlaisen suojan. Sittemmin asianomainen on kehittänyt mielensä kestävyyttä mm. ruokavalion, liikunnallisen aktiivisuuden, luontaistuotteiden ym. toisenlaisen käyttämisen kautta, mutta voinee olettaa, että vinkuna ja kirskuna ovat yhdessä sellaisia ääniä, joita ei kovin pitkään kestä kuunnella, vaikka mielen ”peruskestävyys” olisikin hyvällä tolalla. Noina kuukausina, jolloin tämän naapurin auto tietynlaista ärsyttävää käynnistysääntä piti, oli hän hyvin harvoin mihinkään autolla lähdössä, joten pelkästään tarkka häirinnän ajoittuminen näiden toisen talon juhlien viettämiseen oli epäilyttävää. Mieleen hiipii kysymys siitä, onko tämä naapuri saanut esim. tekstiviestin tai soiton siinä yhteydessä, kun eno on jo melkein perillä ajeltuaan paikalle kotontaan tai on aikeissa saapua kymmenisen minuutin kuluttua oltuaan jo hyvän tovin ajan jonkun lähistöllä sijaitsevan tuttavansa luona. Eno on antanut viitteitä siitä, että hän haluaisi asianomaisen muuttavan pois talosta, mutta ei koskaan ole sanonut sitä suoraan.

Onko haluttu attribuoida persoonaan todellisuutta vastaamatonta sotateemaa?

Hänen väitetty vaimonsa oli pian heidän muuttamisensa jälkeen päätynyt pitkiin keskusteluihin asuintaloni alakerrassa asuvan isöäitini kanssa, mistä itselleni irtosi tiedoksi jälkeenpäin kerrottuna, että tämä naapuri olisi ollut sotilassoittokunnassa jonkin instrumentin soittajana, mistä asianomainen itse on nähnyt ”todisteena” sotilasasuisen henkilön ko. talon pihassa kokonaisen yhden kerran. On kyseenalaista, onko hän oikeasti ollut minkäänlaisessa sotiluuteen liittyvässä mukana vai haluttiinko vain luonnehtia hänet sellaiseksi, jotta erinäisten muiden ihmisten olisi myöhemmin helpompi johdattaa asianomaisen ajatukset tähän naapuriin aina kun asianomainen käsitteli jollain tapaa sotaan ja aseisiin liittyviä asioita (tai kuoroa tai rumpuja tai soittoniekkoja tai pasuunaa tai jonkinlaista kilkatusta tai äänentuottamista yleensä).

Tämä naapuri oli toistuvasti tuottamassa häiritseviä ääniä silloin, kun lähimetsässä tapahtui jotain sotilaallisuuteen viittaavaa, joka saattoi olla oikeiden sotaa harjoittelevien henkilöiden aiheuttamaa kohtaamista tai sitten ihan vain rähjäisiin maastohousuihin pukeutunutta vanhaa äijää, joka esim. odotteli sijoillaan, joidenkin polkujen risteyksessä ja näytti tyhmältä. Tyypillistä oli sekin, että kun oli itse tullut saaneeksi ajatuksensa pois reaaliatodellisuudesta pelaamalla tietokonepeliä, jossa oli armeijahenkistä teemaa (esim. Spec Ops: Line, Black Ops II ja Wolfenstein: New Order), hän kävi yön ollessa jo pitkällä naksauttamassa ovensa lukkoon n. 10 sekuntia sen jälkeen, kun oli itse saanut pelisession päätökseen ja mennyt avaamaan ikkunaa tuuletuksen vuoksi. RT.comin uutisten lukeminen ikkuna auki on samassa mielessä ”riskialtista”, koska siellä oli jotain sellaista, jonka lukemisen muistoon hänen katsottiin jonkin tahon toimesta olevan tärkeää päästä mukaan, niin hän meni pihalla puhumaan puhelimeen, postilaatikolle läimäyttämään sen kantta kiinni tai sitten tavanomaisesti tuottamaan ääntä ulko-ovellaan.

Lähinaapurit muodostavat keskinäisiä assosiaatioiden verkkoja

Lähinaapureista kaikki ovat sellaisia, että heillä vaikuttaa olevan pyrkimyksellisyyttä vahvistaa heistä muodostuvien keskinäisten assosiaatioiden verkkoja, joten jos vilkaisen Trafi.fi:stä minkäniminen tyyppi asuukaan tuossa vähän matkan päässä kadun toisella puolella, saaden tietää, että ”Ari Pekkahan se siellä”, tulee tämä naapuri sillä ajoituksella autollaan takaani ohitse (mennessäni lenkkeilemään), että ohitus tapahtuu juuri siinä kohdin, missä kuljen Ari Pekan talon postilaatikoiden ohitse (tästä toisesta naapurista ja hänen toimintaansa puoltavista tahoista kerrottakoon erikseen).

Jo ennen asuttautumista tiedossa rooli häiritsijänä?

Koska häirinnäksi koettu toiminta alkoi melko pian tämän naapurin muuttamisen jälkeen ja koska hänen toiminnastaan niin moni itseäni aivan jossain toisaalla muistuttaa ja koska muutkin lähinaapurit osallistuvat häirintään ja koska hänen toimintansa on usein synkronissa omien sukulaisten toimintaan, ei olisi ollenkaan kummallinen väite, että hänen koko asuttautumisensa oli ennalta suunniteltua. Tämä tarkoittaisi sitäkin, että ei ole mitenkään sattumaa, että hänen autonsa on Nissan Primera ja että ajatuksiani on toistuvasti johdettu huomioimaan sanojen primera ja prime ja priming samankaltaisuus kirjoitusasun osalta. Kuten moni muukin, hän on kätketyn aggressiivisesti osallistunut sellaisten mielleyhtymien luomiseen ja aiemman opin potentiaaliseen tuhoamiseen, mitkä liittyvät esim. matemaattisisten algoritmien käsittelyn yhteydessä esiintyviin käsitteisiin – niillä kun voi selittää monenlaista ihmisen käytöksestä reittivalintoihin ym.

Sitä en vielä ole ymmärtänyt, miksi hänen kohdallaan on jossain päätetty tehdä sellainen poikkeus, että hänen annetaan häiritä niissä yhteyksissä, joissa on erityisen suora assosiatiivinen yhteys hänen väitetyn Miina-vaimonsa, nimeen eli esim. miinakenttä-kuvien esiintyessä tietokoneeni ruudulla tai kun on kyse riskialttiista arvaamisesta. Normaalimpaahan on, että joku muu suorittaisi tällaisten yhteyksien luomisen ja silloinkin vain suggestoiden. Ehkä ”miina” sanana ylläpitää niin monia ajatusreittejä tjs? Siitähän saa viittaukset mm. aiempiin Saimaan ammattikorkeakoulussa opiskeluihin, joissa tietty nuori nainen hakeutui usein sellaiseen istumapaikkaan, missä saattoi minun nähteni pelata taas kerran Windowsin miinaharava-peliä, sekä toisella puolella asuintaloani asuu Minna-niminen henkilö, jolla on omanlaisensa häirintä- ja vaikuttamistoimet.

Symboliikka, tieto teoista ja ajoituksista muidenkin tietoon, teknologia-avusteisuus..

Muita moneen asiaan liittyviä avainsanoja, joilla kaikilla on yhteys sekä nykypäivän tekemiseeni ja aiempaan elämääni, ovat mm. katto ja siitä johdetut terävyys, kohdistuvuus ja vastapuolisuus. Olenkohan yhtään Assassin’s Creed -pelisarjan peliä pystynyt pelaamaan läpi ilman häiriötekijöitä (useita vaikuttamaan osallistujia)? Nettikaistan tukahduttamiset (ihan sama oliko 4G vai mikä käytössä) asettuivat lukuisia kertoja sellaiseen tapahtumaryppääseen, mihin tämä naapuri otti osaa juuri sellaisella hetkellä, jossa olin ensin teoreettista tuskastuneisuuttani selvitellyt itse, mistä voisi olla kyse ja sitten tajunnut, etten voisi juuri muuta kuin odottaa, että joku muu jossain toisaalla korjaa ongelman. On myös ollut tavanomaista, että eri konteksteissa tehdään suggestointia hänen suuntaansa silloin, kun uutisissa on kerrottu esim. ihmisiä katolta ampuvasta tyypistä tai olisi kerrottu jotain sellaista sotilaallista, missä oli jonkinlaista uutuudenviehätystä tms.

Ottaen huomioon, kuinka innolla muut ihmiset avittavat hänen merkittävyytensä lisäämisessä, muokkaamisessa ja ylläpitämisessä, sekä kuinka tietoa asianomaisen toiminnasta vuotaa niin helposti muiden ihmisten tietoon, olisi mielenkiintoista spekuloida sillä mahdollisuudella, että asianomaisen asuintalo ei ole pelkästään sillä tapaa tarkkailun kohteena, että hänen tietokoneitaan ja mobiililaitteitaan etäkontrolloidaan ja -monitoroidaan, vaan asuintalossa on monenlaisia sensoreita monitoroimassa erilaisia kohteita, joista kertyvä data päätyy ties kenen tietoon. Asianomainen on siis tietotekniikan insinööri (ja tietotekniikan mekaanikko), joten tällaiset vaihtoehdot tuntuvat pelkästään luontevilta mahdollisuuksilta.

Eduskunnan oikeusmieheltä ei juurikaan vinkkiä asian käsittelemiseksi

Hän väitti lapsensa kadottaneen asianomaisen postilaatikkoon jättämän lyhyen kirjeen, jossa suosittelin vahvasti hankkimaan autonkorjausajan jostain, sekä hän suorastaan piruili kun soitin asiasta hänelle puhelimitse – tosin vasta puhelun loppuvaiheilla. Jälkeenpäin olisi mielenkiintoista spekuloida sillä mahdollisuudella, että en välttämättä edes puhunut tämän naapurin kanssa, sillä se miten hän puhui ei tunnu täsmäävän hänen elekieleensä ja kävelytyyliinsä. Otin myös yhteyttä eduskunnan asiamieheen ja Kaakkois-Suomen poliisiin tiedustellakseni, mitä ovat mieltä, jos netissä ilmaisee epäilevänsä jonkun häiritsevän tahallaan, mutta vain jälkimmäinen vastasi ja tämäkin vain jotain ”asiallisen hyödytöntä”.