Palvelu on ositeltavissa hyvinkin monenlaisesti sellaisissa tarkoituksissa, missä käyttöaste merkittävästi lisääntyy tai ihan vaan halutaan erottaa esim. julkaisujen esilläpito ja sisällöntuotanto eri palvelimia kuormittavaksi.

Jos näistä kuvista on jotain luettavissa, niin vaikkapa sellaista, että verkkopalvelu voidaan siis ikään kuin lohkoa tai pilkkoa monella eri tavalla, jotta erilainen toiminnallisuus voidaan laittaa eri palvelinten tehtäväksi, jolloin esim. kuvien palveluun vienti (ja siinä samalla tapahtuva kuvien skaalaaminen useisiin eri kokoihin) ei kuormittaisi samaa palvelinta, jota käytetään valmiiden teosten näyttämiseen. Toimintavarmuutta voidaan lisätä moninkertaistamalla tiettyä toiminnallisuutta suorittavaa palvelinta ja antamalla kuormituksentasaus-komponentin päättää, mitä niistä milläkin ajanhetkellä hetkellisesti käytetään. Tietokantapalvelimet ja tiedostot voivat replikointi-tekniikalla varmistaa siten, että edes laiterikko ei keskeytä palvelun toimintaa, koska kaikki data ja tiedostot olisivat ennen laiterikkoa jatkuvasti vähintään kahdennettuja.

Muuta mainittavaa ovat esim. verkkotietojärjestelmä eli eri palvelimet voivat käyttää yhteisesti tiettyjä tiedostoja kuten käyttäjän kuvia; tietokannasta haetun tiedon välimuistituksen synkronointi palvelinten välillä. Näin siis tietenkin vain siinä tapauksessa, että käytetään enempää kuin yhtä palvelinta. Useamman palvelimen käyttö ei ole ollenkaan välttämätöntä eli kaikki tarvittava kuten tietokannanhallintajärjestelmä, kuvatiedostot ja sovelluspalvelin voivat sijaita sillä yhdellä ainoalla. Siihenhän voi sitten lisäillä resursseja kuten muistia, levytilaa ja aikasäikeitä prosessoriin (vCPU).

Palvelinlaitteiden ja ohjelmistojen kuormittumiseen liittyvät säädöt eivät tule täysin hyödynnetyiksi, jos sisääntulevat signaalit ensinnä vastaanottavat Linux-palvelin on konfiguroitu outbound-kaistan osalta tiedonsiirtoa runsaasti rajoittavaksi. Perusteita tälle on mainittuna ohjeiston kirjoituksessa "Sananen datansiirtokustannuksien rajoittamisesta ja kävijäliikenteestä".