KotvaWrite Stories ja KotvaWrite Explanations (2017)

Olennaisin tavoite KotvaWritessa on ollut se, että lukuisia kirjallisten teosten asettelukokeiluja ja säätöjä pystyisi tekemään useita siinä määrin lyhyessä ajassa, että odottavan aika ei tuntuisi pitkältä ja että mielekkäisiin vaihtoehtoisiin päädyttäisiin vaivattoman tuntuisesti. Käytetty ladontajärjestelmä (XeTeX) ei kuitenkaan pysy mukana niin nopeassa tahdissa, mikä ohjasi merkittävästi tuotekehitystä sillä tapaa, että päädyttiin jakautumaan kahteen eri tuotelinjaan, joista toinen (KotvaWrite Stories) tuottaa HTML-pohjaisia teoksia monipuolisemmin tyylikeinoin ja toinen (KotvaWrite Explanations) tuottaa sekä PDF-, että HTML-pohjaisia teoksia, mutta aiempaa hieman rajatummin asettelu- ja säätökeinoin.

JDK 1.8, JPA, REST, EclipseLink, Eclipse, Visual Paradigm for UML, Foundation, Backgrid, Backbone, Underscore.js, SASS, jQuery, HTML5, CSS 2.1/3, MySQL, MariaDB, MongoDB, JavaScript, NoSQL, JNDI, Tomcat 8, Digital Ocean, Putty, Linux command line tools, TeX, LaTeX, XeLaTeX, Loadster, NeoLoad, New Relic, Datadog, Nginx, HAProxy, Parse API, UML, Git, JUnit, Photoshop, MySQL Workbench

Prosessi yhden kirjoituksen esikatselusivujen generoimiseksi

Java-pohjainen sovellus generoi .tex-tiedoston, josta se tuottaa xelatex.exeä tai pdflatex.exeä käyttäen .pdf-tiedoston, jonka sisältöön ja rakenteeseen vaikuttavat web-käyttöliittymässä tehdyt säädöt, annettu teksti ja melko harkitsemattomiin kohtiin sijoitetut kuvat. XeTex-ladontajärjestelmä laskee mahtuvuudet, sekä latoo tekstit ja kuvat. Toisinaan sen täytyy antaa tehdä laskelmiaan kahden kierroksen verran. Apache PDFBoxia käytetään luomaan yksittäisistä sivuista esikatselukuvat web-käyttöliittymässä tarkastelua varten.

KotvaWrite 2

Edelleen kyse verkkosovelluksesta, joka jämäköittää kirjamaisien, verkossa luettavien teoksien tuotantoprosessia. Palvelu koostuu neljästä osiosta, joissa voi ajatella tehtävän seuraavia asioita:

  • Teksteissä käytettävän aineiston sisääntuontia eri lähteistä.
  • Aineiston ja kirjoituksien järjestelyä.
  • Tekstin luominen ja editointi, kokonaisen kirjamaisesti jäsennellyn teoksen generointi asetteluun, tyylittelyyn ja esillepanoon vaikuttavien parametrien perusteella.

Edelliseen versioon nähden merkittävin uudistus on tapahtunut käyttöliittymätasolla, joka on laitettu kokonaan uusiksi. Sovelluksen suunnittelussa on hyödynnetty mukautuvaa verkkosuunnittelua (eng. responsive design) sen parantaessa olennaisesti käyttökokemusta. Sittemmin mukaan on tullut jonkin verran lisäominaisuuksia (mm. automatisoidusti generoituva PDF-tiedosto ja HTML-version tulostusversiota on hienosäädetty).

Java EE 6, JPA, REST, EclipseLink, Eclipse, Oxygen XML, Visual Paradigm for UML, Foundation, Backgrid, Backbone, SASS, jQuery, HTML5, CSS 2.1, MySQL, OrientDB, XML, iText, JavaScript, NoSQL, JNDI, Tomcat 7, AppFog, UML, Mylyn, Git, JUnit, Photoshop, MySQL Workbench

KotvaWrite v1.0

KotvaWrite on hyödyllinen verkkopalvelu sellaisen tekstipohjaisen aineksen luomiseen ja editoimiseen, joka jolla on kirjamainen rakenne (käytännössä useita kirjoituksia sijoitettuna kokoelmiin, jotka voidaan yhdistää isommaksi kokonaisuudeksi) ja jonka voi exportata PDF-tiedostoksi tai antaa sen olla muiden luettavissa HTML-muotoisena. Tekstin joukkoon on mahdollista sijoittaa kuvia, kuvituksia, piirroksia ja tiettyjä muunlaisia "liitteitä", joita on usein nähtävissä blogiviesteissä.

Java EE 6, JPA, REST, EclipseLink, Eclipse, Oxygen XML, Visual Paradigm for UML, Dojo, jQuery, HTML5, CSS 2.1, MySQL, OrientDB, XML, JavaScript, NoSQL, JNDI, Tomcat 7, AppFog, UML, Mylyn, Git, JUnit, Photoshop, MySQL Workbench

Ancoaarmade (KotvaWriten edeltäjä)

Tarkoituksena ollut kehittää verkkopalvelu, joka palvelisi sen käyttäjiä mm. seuraavissa tarpeissa: havaintojen ylöskirjaaminen, itseoppiminen, tiedon järjestely ja julkaiseminen, tiedon tuottaminen, ajatusten jäsentely ja asioiden muistaminen. Lopputuotteena ovat haluttaessa julkiseksi(kin) asetettavat kirjoitukset, jotka voivat koostua erilaisista kerätyistä tai generoiduista aineksista kuten videoleikkeistä, kaavioista, kuvista, piirroksista yms. havainnollistavasta materiaalista. Työn alla olevaa teosta voi tarkastella useista eri "perspektiiveistä". Teoksiin sisällytettäväksi voi tuoda aineistoa ulkoisista tietolähteistä tai omilta päätelaitteilta.

Java EE 6, JAXB, JPA, EclipseLink, Eclipse, Oxygen XML, Visual Paradigm for UML, Dojo, jQuery, HTML5, CSS 2.1, MySQL, OrientDB, XML, JavaScript, NoSQL, JNDI, Tomcat 7, CloudBees, Amazon AWS, Jasmine, DOH Robot, UML, Microsoft Project, JIRA, Mylyn, Git, PureTest, CodePro Analytix, PMD, JUnit, Photoshop, Fireworks, SHA1, PayPal API, Chrome extension, Firefox Add-on, Mockingbird, Adobe AIR, MySQL Workbench, Jenkins, continuous integration, REST, async servlets + filters, refactoring, design patterns, naming conventions