Näistä kaksi ensin mainittua otetaan käyttöön käyttäjäasetuksista kokeelliset toiminnot käyttöön ottaen (ilmentyy lisäpainikkeina projektinhallinta-näkymässä), kolmannen osalta todennäköisyys tiuhempaan käyttämiseen on sen verran mahdollinen, että se on valmiiksi käytettävissä.

Tulostettava versio (teoksille, jotka käyttävät "plain structure" sisältölistausta)

Netissä luettavaksi valmistellusta julkaisusovelluksen teoksesta voidaan tehdä yhdellä toimintopainikkeen klikkauksella PDF-versio, jossa on erillinen kansisivu, kaikki kirjoitusten kokoelmat omissa osioissaan kaikkine kirjoituksien tulostettavine sisältöineen ja footerissa sivunumerot osiotiedon kera. Specialpaget myös mukana, kuvat yhtä hyvin asemoituvina kuin netissäkin, fonttivalinnat tismalleen oikein ja muutenkin kelpoisan oloinen. Nykyisellään on suositeltavaa käyttää sisältölistauksen tyyppiä "plain structure", sillä muut kuten "presentation page" ja blog-like saattavat tuottaa odottamattomia tuloksia. Koko teoksen sijaan voi rajoittaa toiminnon käyttämisen valittuun kirjoitusten kokoelmaan.

Tämä on toteutettu täysin eri tavalla kuin aiemmassa yritelmässä, missä ensin generoitiin TeX-tiedosto, joka sisälsi sekä tyylittelyä ja sisältöä, ja minkä perusteella PDF-tiedosto sitten luotiin. Tällaisen sijaan käytetty ulkoinen palvelu luo PDF-tiedoston samoista aineksista kuin mistä selaimet luovat nettisivut eli HTML-koodista, CSS-tyylittelystä ja JavaScript-koodista. Tärkeänä lisänä erityisesti CSS3 Paged Median hyödyntäminen:

"CSS module specifies how pages are generated and laid out to hold fragmented content in a paged presentation. It adds functionality for controlling page margins, page size and orientation, and headers and footers, and extends generated content to enable page numbering and running headers / footers." (CSS Paged Media Module Level 3. W3C Working Draft, 18 October 2018.)

PDF-version teko toimii hyvin A4-kokoa käytettäessä, mutta muiden kokojen osalta toteutustapa on vielä harkinnassa.

Monetkaan selaimet eivät ole implementoineet käyttöönsä kyseistä standardia ja juuri sen vuoksi tulostaminen suoraan jostain selaimesta ei tarjoakaan optimaalisia tuloksia sellaisenaan, kun tarkoituksena on saada mukaan sivunumerointia ym. Esim. Firefox-selain ei viimeisimmän kokeilun perusteella CSS Paged Mediaa kummoisemmin hyödynnä, mutta Edge ja Chrome sen sijaan kylläkin. Niitäkin käyttäessä on se ongelma, että ne sisällyttävät headeriin ja footeriin ylimääräistä tietoa päiväyksestä ym. tai sitten headerin ja footerin sisältöjen on oltava tyhjiä (tulostusasetuksissa ei ole kuin joko tai -tyyppinen vaihtoehto). Koko teoksesta tulostettavan version tekemiseen on painikkeensa, kirjoitusten kokoelma -kohtaisuuden riittäessä, ikoninsa.

Itse asiassa, koska ulkoinen palvelu, jota on ollut tarkoitus käyttää PDF-tiedostojen generoimiseen, vaatii maksun tiedostojen generoitavuutta vastaan, prosessia on lyhennetty yhdellä vaiheella. Täten käyttäjälle tarjoillaan ladattava HTML-tiedosto, joka sisältää sisällön lisäksi kaikki mainitut "ainekset". Käyttäjä voi sitten käyttää valitsemaansa selainta sen tulostamiseen, jos selaimessa on riittävästi tukea CSS3 Paged Medialle.

Teos julkaistavaksi toisaalla (palvelinriippumaton HTML-versio)

Projektin sisältämä teos on mahdollista exportata sellaiseen zip-paketoituun muotoon, että kyseisen zip-paketin sisältö voidaan kopioida FTP:llä tai SCP:llä valitsemansa palvelimen hakemistoon, jonka sisältö on julkisesti selaimella katseltavissa ja saada täten teos luettavaksi täsmälleen samassa ulkoasussa kuin se muutoinkin olisi, mutta sisältö olisi täysin "staattista" (ei generoitaisi erikseen joka sivulatauksella). Teoksen kuvat voivat valinnan mukaan olla CDN-palvelun kautta jaeltavia, suoraan tuolta joltain toiselta palvelimelta selaimen hakemia tai sivuihin sisältyvänä enkoodattuna datana.

Jos on tarpeen, project list -näkymässä on toiminto julkaistujen teoksien index-listan generoimiseksi, mutta se menee hieman advanced-toiminnallisuuden puolelle, jos käyttäjä voi joutua editoimaan index-listaa HTML-editorissa. Käytännössä kyseinen index.html -tiedosto sisältää kaikki kuvat enkoodattuna datana ja CSS-tyylitiedostot ja JavaScript-kirjastot mukaan sisällytettynä.

Kirjoituksen kuvineen exportoiminen (suht plaintexteiksi)

Valmistellessaan kirjoitusta kuvineen julkaistavaksi jossain toisaalla kuten keskustelufoorumilla tai Facebook-ryhmässä, voi kirjoituksen kuvineen exportoida zip-pakettiin, joka sisältää kirjoituksen kolmena eri versiona. Yksi näistä on tyylittelemätön HTML-versio, jossa on mukana tagit p, h1 ja h2 (listat muunnetaan tekstikappaleiksi). Kaksi muuta on plaintext-tyyppisiä sillä erolla toisistaan, että toisessa tekstikappaleiden jälkeen ei ole tyhjää riviä, mikä voi sujuvoittaa työnkulkuja esim. joihinkin toisaalle copypastettaessa. Pictureshow-kuvien tiedostonimet nimetään siten, että on helpompi tunnistaa, mitkä sellaisista ovat samaan pictureshow'hun kuuluvia. Toiminnon saa käyttöön textediting-näkymässä valitsemalla editorin valikosta "Export for use elsewhere".