Editointioikeuksia on voinut antaa projektikohtaisesti julkaisusovelluksen instanssin käyttäjille jo pitkään, mutta kanssaeditoivien käyttäjien valinnan tekeminen vaatii laittamaan kokeelliset toiminnot hetkeksi käyttöön. Editoivan käyttäjän oikeudet ovat tarkasti esirajattuja ja mahdollistavat lähes kaiken projektin editoimisen poislukien sen poistamisen. Adequatesettejä ei sitenkään pysty yhteiseditoimaan.

Sisäänkirjautumisen jälkeen saatavaa sessiokoodia jakamallakin voi jakaa käyttöoikeuksia, mutta tuolloin tulee antaneeksi oikeuden kaikkeen siihen, mitä kyseisellä käyttäjätunnuksella voi tehdä. Julkaisusovelluksen sisäisissä toiminnoissa on valmisteltuna mahdollisuus viestiä koneellisesti reaaliajassa kahdella eri päätelaitteella julkaisusovellusta käyttävien kesken, mutta sitä ei ole hyödynnetty yhteiskehittämisen tarkoituksessa.

Authors-merkinnät on myös vain aikeilua, jota ei saa käyttöön edes kokeelliset toiminnot päälle laittamalla. Ideana on ollut, että käyttäjä voi lisätä sekä omiinsa, että editointioikeudellisten projektien kirjoituksiin authoreita, joita hyödynnetään niissä yhteyksissä, joissa tekijöiden ym. tiedot tulevat näytettäväksi. Esim. kirjoituksien hienosäätö -näkymässä voi lisätä contributors-placeholderin tekstiin, jonka perusteella kirjoituksen lopulliseen versioon sijoittuu mukaan author-tietoa. Toiminto tähän löytyy Tools-valikosta ("Functional embed: contributors"). Tämän placeholderin voi ALT-klikkauksella muuntaa tavalliseksi tekstiksi.

Näitä "authoreita" voi luoda käyttäjäasetuksien Authors-välilehdellä, sekä niitä voi tarvittaessa siirtää käyttäjältä toiselle. Niillä voi viestiä lukijoille siitä, minkälaisessa roolissa minkäkinlainen author on osallistunut kirjoituksen tai sen muiden osien tekemiseen. Myöhemmin myös kuvien käyttö mahdollista, mutta tässä vaiheessa nämä authorit vain tekstinä. Editointioikeudelliset käyttäjät eivät voi poistaa kirjoituksista kuin omia authoreitaan.

Nämä authorit ovat sillä tapaa löyhässä yhteydessä (eng. loose decoupling) kirjoituksiin, että relaatio niihin katkeaa, jos projekti ensin eksportoidaan ja sitten poistetaan muiden projektien joukosta. Varmuuskopion mukaan päätyy mukaan vain authorin nimen verran vihjettä, mutta toisaalta Usabilities-näkymässä tulee olemaan semiautomaattinen authoreita uudelleen kytkevä toiminto.