Editointioikeuksia on voinut antaa projektikohtaisesti julkaisusovelluksen instanssin käyttäjille jo pitkään ja jokaisella kirjoituksella on Authors-kenttänsä, jossa voi kertoa tekijöistä. Sisäänkirjautumisen jälkeen saatavaan sessiokoodia jakamallakin voi jakaa käyttöoikeuksia, mutta tuolloin tulee antaneeksi oikeuden kaikkeen siihen, mitä kyseisellä käyttäjätunnuksella voi tehdä. Julkaisusovelluksen sisäisissä toiminnoissa on nykyisellään mukana mahdollisuus viestiä koneellisesti reaaliajassa kahdella eri päätelaitteella julkaisusovellusta käyttävien kesken, jota sitä lisää kehittämällä voisi yhteiskehittämisestä tehdä hienoisempaa kuin pelkkien editointioikeuksien jakamisella.

Nämä ovat toimivuudestaan huolimatta jokseenkin kokeellista ilman kummoisempaa visiota, joten kaikki monikäyttäjäisyyteen liittyvä (authorit ja kanssaeditoivat käyttäjät) on saatavilla käyttöön vain Experimental features -vipukytkimellä käyttäjäasetuksista.

Käyttäjä voi lisätä sekä omiinsa, että editointioikeudellisten projektien kirjoituksiin authoreita, joita hyödynnetään niissä yhteyksissä, joissa tekijöiden ym. tiedot tulevat näytettäväksi. Esim. kirjoituksien hienosäätö -näkymässä voi lisätä contributors-placeholderin tekstiin, jonka perusteella kirjoituksen lopulliseen versioon sijoittuu mukaan author-tietoa. Toiminto tähän löytyy Tools-valikosta ("Functional embed: contributors"). Tämän placeholderin voi ALT-klikkauksella muuntaa tavalliseksi tekstiksi.

Näitä "authoreita" voi luoda käyttäjäasetuksien Authors-välilehdellä, sekä niitä voi tarvittaessa siirtää käyttäjältä toiselle. Niillä voi viestiä lukijoille siitä, minkälaisessa roolissa minkäkinlainen author on osallistunut kirjoituksen tai sen muiden osien tekemiseen. Myöhemmin myös kuvien käyttö mahdollista, mutta tässä vaiheessa nämä authorit vain tekstinä. Editointioikeudelliset käyttäjät eivät voi poistaa kirjoituksista kuin omia authoreitaan.

Nämä authorit ovat sillä tapaa löyhässä yhteydessä (eng. loose decoupling) kirjoituksiin, että relaatio niihin katkeaa, jos projekti ensin eksportoidaan ja sitten poistetaan muiden projektien joukosta. Varmuuskopion mukaan päätyy mukaan vain authorin nimen verran vihjettä, mutta toisaalta Usabilities-näkymässä tulee olemaan semiautomaattinen authoreita uudelleen kytkevä toiminto.