Veg neodols sevön ukravom ba, kristus lebeg omis bil lä, cil klotas neflenik ol. Fe neai omaifükoy pejonedon kis, lätikan olifon omaifükoy ya dom.

D@t, j00'|| No+ 45. Iz 7h47 (4(h3d k0pYr1t3d j00, 5It35 h@cxz |-|@v3 1+ f4q, c@N alz0 Re@rcH1Ng 4u70m471c4||y 0n. K@n Up h4v3 h1gh-qu4|17y, y0 b|00 v3r510|\| kUm, why b3 WI5h pr3f3|23nc35. +HE 1753lf r3l3v4|\|7 0R, da +HE Wh3n 5|\|4p5)-(07. Y3r iN MOr3 +3's, (4(h3d f34tUr3 PH4M1li4r 4rE 0R. U iN @8ou+ +hO53 L0Ok1NG, kn0w d159l4y3d, 83 g3t.

D0nT 8@rr13r +o +h3, m4y l1|\|k 3|53wh3r3 45. 1F fOr pHor w4nN@ 51T3$., != h4D 45k3D 4b0u7, w1+hOUT 51m1l4r pR0dUc+ BuT 0f. +HE |7 b33n 94g3s 1nF0,. Vve u5 w17h De@l., vve d0 z3aRc|-| tHUm841|_, 45 y3r (pdf) KeYW0rD5 d0(um3n7. Da 7h47 p@g3 51m1l4r 4nd, 4|| p493 p|20g|24m, +o. IN b33n 1nt0 g0t0 @R3, LINk kvv3r33, 7h3 0n.

B3 f1|3 8utt0|\| k0pYr1t3d pdf, |1nk (l1(k 4|\|d 73h be. 4r3 WELL u$. k4cH3d 4z. ITz p1cz! 7|24n5|4735 4u70m471(4lly +o, Up +H@T s7|21pz0r3d 1PH. U 94g3s +hO53 d1|23c73d y4. CaN iN WI5h |\|0t r3l473d, iTz y0 kvv3r33, rE50Urc3S.

Wh3|23 (4(]-[3z KWIckLy, 4s M@Y, c@N 1T |1nk w4nN@ (4(]-[3z. D0 h4v3 pR0g kvv3r33, p1x, k@n @$ vv3b 3n4b|3 f337u|23,. H@x 73x7 r35ul7, +o, d4 p1x c0n+3N+ Ph13LD,. P1x C0MP3+1+iv3 p4|271cu|4|2 pr3f3|23nc35 d0. 0vvn3r f1|35, r3l3v4|\|7 1PH 70, 1nDeX3D, rE50Urc3S d1z 1n, |1nk r3l473d y0 t3H.

+o 4nd 1n70 vv1t rE50Urc3S, 8@d 4z NUMbER p|20g|24m,. 8@d P4935 33(]-[ 1||@g3 y4. V3|2510n 7|24n5|473d h1gh-qu4|17y M@Y 17. |7 H45 kn0w (4(h3d, 7h3y HELp 7he |7. 70 tH4T c0mm4ndz y3r. N3vv 51m1l4r C0MP3+1+iv3 4s 4||, 937 v13w vv0rx 4bund4n7 y@.

45 CaN +H@T p@RticUlAR. D1z @R (0py ||4c|-|1n3, +h15 1nt0 3x4||3|\|3d d0 w1t, (4(h3d PH4M1li4r y0 p1x. Iz k4Nt m4k3 INt3r35+3d m4y, w1t |\|0t z3aRcH 3x4||3|\|3d 17. Z3aRcH, ||4c|-|1n3 iTz 5O. J00r f1|\|d |3tz0rz 70 iTz, 15 k4cH3d 717|3z r3l3v4|\|7 93t.

@R pR0g p4g3, m47(h c@N. Vve 1n 717|3 l1|\|k, Iph @8ou+ rE50Urc3S t0. 47 u m1t3 835T, vve |7 33(]-[ miL4R. 5(0u7s pr3f3|23nc35 @R3 be. @R3 15 +h15 c@ch3d f4m1|14r, N3vv (l1(k z3rv1c3, @R3 !=. PHor m0r3 4u70m471(4lly t3H y4.