Eihän parapsykologiaan voi silloin viitata, kun halutaan todeta, että ihminen pystyy muokkaamaan aivojaan sekä toiminnallisesti, että fyysisesti pelkästään ajattelun voimalla (neuroplastisiteetti)? Eihän? Ja olisiko kuitenkin hiukan kornia todeta ensin, että lääkityksen sivuoireena voi olla jopa kuolema ja jatkaa siitä toteamalla lapsien luovuuden jäävän hyödyntämättä turruttavan ja tylsistyttävän lääkityksen vuoksi, sillä "aloillaan pysymättämyys ja päiväunelmointi" ovat "mitä todennäköisimmin" siitä indikoivia, että lapsi on luova ja standardoidusta opiskelun muotista huonosti stimuloituva? Tällaista voi kuitenkin odottaa mm. Collective Evolutionilta, jonka moni saattaisi ryppäyttää samaan maailmanlaajuisiin juonitteluihin keskittyvien sivustojen kanssa - jotka toisinaan osuvat suht hyvin ajan hermoon, vaikkakin jokseenkin kapeakatseisesti ja loputtomasti mm. "Big Pharmaan" kohdistuvaa paheksuntaa ilmaisten. Activist Post ja Global Research edustavat näitä jälkimmäisiä. Kaikilla näillä on useita eri kirjoittajia, mutta psykiatriasta heiltä keneltäkään ei aivan helposti hyvää sanottavaa irtoa.

Natural News, Collective Evolution ja Waking Times löytävät mm. rokotteista, ruokien säilöntäaineista ja kasvien tuholaiskemikaaleista syitä sille, miksi ihminen ei voi olla sellainen kuin hän todella on eli kaikki huono pitäisi saada parannettua, poistettua tai korvattua. Ei sinänsä järkyttävä lähtökohta, mutta samalla voinee laittaa myös vaikkapa ravintolisätablettien sidosaineet yksiselitteisesti kiellettävien asioiden listalle? Huolestuttavana voi kuitenkin pitää sitä, että ADHD-lapsista puhuttaessa selkeästi pidättäydytään puhumasta aivoista tarkemmin, minkä voi arvella johtuvan siitä, ettei lukijan lukuhetkisiin mielikuviin tulisi päätyneeksi kuvia aivojen eri osista (esim. otsalohko ja aivojen osien väliset yhteydet), synapsiraoista (missä dopamiini vaikuttaa eri reseptoreihiin) ym. ja annetaan ymmärtää, että kaikki ADHD:n mahdollisuutta ounastelevat tai diagnoosin saaneet voitaisiin tosiallisesti hoitaa kotikonstein - ja koulun oppimistilanteita muokkaamalla. Selityksien tyngät liian tietokonepelien pelaamisen vaikutuksesta alkaen tapaavat toimia ohjaavina keinoina sen poisselittämisessä, että lapsella olisi muka jotain todellista ongelmaa ("parempaa vanhemmuutta vaan ja koulu-/ympäristöolosuhteet kuntoon"). Sinänsä huomio siitä, että elämäntavat ja elinolosuhteet voivat diagnoosia tehtäessä jäädä huomioimatta, on kelpoisa, mutta kuitenkin..

Furthermore, poor-parenting, the national epidemic of poor health brought about primarily by an unhealthy food system, sedentary lifestyles, and addiction to television and video games are often cited as the primary causes for legitimate behavioral problems in children, which are not at all addressed with ADD/ADHD diagnoses and pharmaceutical treatments.
Perhaps we should stop looking at the student and focus more on the environment we surround our children with? If it's not stimulating enough for some students, that does not mean they have a mental disorder and should be given harmful medications.
Wise and informed parents who manage to work around and avoid the CDC's insane vaccination schedule have much less trouble with neurological issues and allergies with their kids.
When it comes down to it, developing methods for your child to pay attention to something they find boring and/or useless is a difficult task, and for parents who struggle with this, it's important to remember that most likely your child is perfectly normal.

Toisinaan vaikkapa Collective Evolutionin tai Waking Timesin kirjoituksiin pääsee mukaan hyväksyntä sille, että käytös- ja oppimisongelmat voivat olla todellisia, sekä "toisinaan lääkitys voi olla hyväkin ratkaisu", mutta jo heti seuraavassa ADHD-aiheisessa kirjoituksessa todennäköisesti kutsutaan sitä feikkidiagnoosiksi, jota ei ole olemassakaan (pelkkä kokoelma oireita); todetaan ylidiagnosoinnin johtuvan lääketeollisuuden, psykiatrian ja koulutusjärjestelmän muodostamasta mafiasta, jolla pyritään standardoimaan oppilasaines ja lisäämään lääkemyyntiä; esitetään listoja lääkäreiden sidonnaisuuksista ja lääketeollisuudelta saamistaan rahoista. Kaikki nuo ovat tietenkin sellaisenaan tarkemman miettimisen arvoisia, mutta on sekä kirjoittajien, että lukijoiden älykkyyttä kyseenalaistavaa olla tekemättä edes laadukkaita spekulaatioita asioiden tiloista. Lääkeyrityksien maksavat miljoonakorvaukset ovat todellisia uutisointeja valtavirtamediassakin, mutta niiden löperö listaileminen ja käyttäminen osoituksena kaiken pahan selittäjänä ei toivottavasti ole riittävää lukijoiden asenteiden jyrkäksi muokkaamiseksi.

It should come as no surprise that the chairman of this new, 4-18 years of age, ADHD guidelines, Mark Wolraich, MD, of the University of Oklahoma, is a consultant to Shire Pharmaceuticals, Eli Lilly, Shinogi, and Next Wave Pharmaceuticals, or that the AAP itself has received millions in pharmaceutical funding -- --
The diagnosis of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is a total scam designed by the psychiatric profession in order to sell the need for "treatment" and drugs.
Perhaps sitting down and talking to your child, letting them know that there is nothing wrong with them and that they don't have a 'disorder' is a good start, at least for those who have already been labeled.

Jonkinlaisena kutsuna toimintaan voi nähdä lausahdukset kuten "päätimme yhteiskuntana, että on liian kallista muokata lasten ympäristöä, joten päätimme muokata lapsia itseään" (lääkkeillä):

These children have become targets for pharmaceutical companies and targets for what might very well be a false labeling campaign based on very little science.
Many of these medications seem to dull the emotions and energy of the children taking them, ultimately making for a less positive and rich life experience.
Ritalin – methylphenidate hydrochloride – is considered safe by allopathic standards and time-tested, but is a serious drug with the ability to cause nausea, mood swings, fatigue, insomnia, loss of appetite, heart problems, heart attacks and is linked to suicide.

mutta ei tämä suoranaisesti johda muuhun kuin mahdolliseen lääkkeitä vastustavan asenteen juurtumiseen, ylläpysymiseen ja lisääntymiseen.

Vaikka esim. Waking Timesin kirjoittajia ei "toimituksellinen päätöksenteko" väitetysti ohjaa niin paljon kuin esim. aikakauslehtien sisällön tuottajia ("we have many independent contributing writers from around the globe"), päätyy esim. "lääkekannabiksen" käyttökelpoisuutta ADHD:n hoidossa selvittelevä artikkeli hylkimään virallisia ADHD-lääkkeitä, mutta suhtautumaan leppoisasti siihen, että kannabista ei vielä ole tutkittu tarpeeksi ja että niiden soveltuvuudessa ollaan pitkälti lääkärin statusta nauttivien puhemiehien tietojen varassa. Tämä ei tietenkään ole täysin linjassa juuri muun kanssa kuin sen, että ainakin kyse on jostain "luonnollisesta".

Jos väitetään, kuten tekevät mm. Collective Evolution, Natural News ja Waking Times, että lääkkeet eivät ole hyväksi ihmisille ja erityisesti lapsille, eikö vaihtoehtoina voisi ajatella olevan vähintään paremmanlaatuisen lääkityksen kehittämisen ja ns. luonnollisempien vaihtoehtojen puoltaminen? Varomattomammat, ADHD-aiheesta tietoa etsivät eivät kuitenkaan tule kohdanneeksi toista näistä vaihtoehdoista edes vivahteeksi, jos he ajautuvat lukemaan kyseisiä julkaisuja, päätyen jyrkkää lääkevastaisuutta ja (usein) vajaita perusteluja hyödyntävien artikkeleiden kautta sellaisten väittämien äärellä, jotka puoltavat puhdasta ruokaa, puhdasta ympäristöä ja puhdasta mieltä tjs. Mikään näistä ei tietenkään ole yksiselittäisen pahasta, vaan pinnallisesti ottaen aivan päinvastoin. Kukapa haluaisi syödä ruokaa, joka on haitallista itselleen tai lapsilleen, mutta koska joillakin näistä sivustoista on omat verkkokauppansa mm. puhtaan ruoan ja paremman mielen varmisteluun, voisi ajatella eräänä taktiikkana olevan ydinviestistä poispäin johtavien mietteiden "poisneppailu", jolloin lukijalle jää jäljelle sellaisista väittämistä vaikuttuminen, jotka johtavat sivustoja ylläpitävien kannalta tavoitteenmukaisiin päätöksiin.

One great way to improve your child's ability to focus is to change their diet. It's a shame that hardly any research has been published examining the relationship between mental 'disabilities' and diet, since many medical professionals strongly believe there is a direct link between them.
The problems AND answers lie in food. Sadly, the pharmaceutical companies will do everything in their power to get the "experts" and medical community to say otherwise.
"When you eat processed foods containing additives and artificial colors, you are introducing toxic chemicals into your bloodstream," Adams' article states.
Countless parents have discovered that 'treating' an ADHD-riddled child is as easy as altering the junk-food diet he/she has had for years.
The core issue, the diet, must be addressed first before patients can be treated therapeutically for ADHD.
The western diet is the main cause of ADHD; hidden refined sugar is one of the main culprits.

Esimerkkejä psykiatrian ja lääketieteen vastaisuudesta:

Why, Oh Why, Does Everyone BELIEVE Big Pharma's Shtick?

The Rise Of The Psychiatric State Under Obamacare

Taking apart psychiatry: fraud-kings of the mind

Manufacturing madness: the pseudoscience of modern psychiatry

Pulling back the curtain on the organized crime ring that is the pharmaceutical drug cartel

Don't let your child.. see a psychiatrist ..ever

The top 15 lies you're being told about.. health and mainstream medicine

Cognitive Dissonance and the Psycho-Pharmaceutical Industry

The Many Victims of America’s Psychiatric and Psychopharmaceutical Industries

http://www.activistpost.com/2015/10/why-oh-why-does-everyone-believ...

http://www.activistpost.com/2013/11/the-rise-of-psychiatric-state-u...

http://www.wakingtimes.com/2016/03/01/taking-apart-psychiatry-fraud...

http://www.wakingtimes.com/2014/04/03/manufacturing-madness-pseudos...

http://www.wakingtimes.com/2013/10/16/pulling-back-curtain-organize...

https://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_industrypsychiat...

https://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_industrybigpharm...

http://www.globalresearch.ca/cognitive-dissonance-and-the-psycho-ph...

http://www.globalresearch.ca/the-many-victims-of-americas-psychiatr...

Sinänsä, jos ajatellaan maailman kehitystä siten, että isot toimijat useilla eri toimialoilla tulevat ajan kanssa ”löytäneeksi toisensa” ja erilaisista eettisistä komiteoista ym. huolimatta liittoutuvat keskenään, integroiden tietojärjestelmiään toisiinsa ja vaihdella tutkimustietoa ym. toistensa kanssa, on joissain herätetyissä huolissa jotain miettimisen arvoista. Waking Times ja Activist Post tietävät kertoa, kuinka media kätkee tällaisen:

http://www.wakingtimes.com/2017/05/26/manipulating-mass-mind-attent...

http://www.activistpost.com/2014/07/11-tactics-used-by-mainstream-m...