Vaikuttaminen voi perustua myös johonkin sellaiseen, josta on jäänyt jälkiä mieleen jo kauan sitten, eikä vain tuntemattomien toimesta, vaan myös entisten tuttujen ja ystävien toimesta, mutta myöhemmin ei voida varmuudella määrittää mikä todennäköisyysarvo pitäisi asettaa sille, että tilannetta mahdollisesti havainnoinut kolmas osapuoli kirjasi tapahtuman ylös.

Tästä esimerkkinä Koskijärven Jani, joka pitää nykyisin Hobby ja Bitti Oy:tä Valtakadulla ja joka morjensti oranssin lakaisukoneen ohjaksista ollessani itse yli kymmenen vuotta sitten ajelemassa Kaukaan nurmialueita kesätyönä. Viime vuosina mielessäni on toistuvasti tullut nostatetuksi tuota tilannetta yhteyksissä, joissa ilmenee jotain sellaista, joka on esitettävissä visuaalisesti ympyrästä erkaantuvina lukuisina viivoina tai haarautumina. Näitä ovat olleet mm. näiden kaltaiset:

  • Aloitan kuukausien tauon jälkeen kehittelemään uudelleen Identiteettihippa-sovellustani, johon liittyy esineiden kuvailua adjektiivi-tarkennin -parien avulla, mikä esitetään visuaalisesti yhdestä pisteestä erkanevina, yksinivelisinä viivoina, joita voi olla ääretön määrä.
  • Tilanteissa, joissa on jollain tapa kyse aivojen neuroneista, dentriiteista, synapseista, aksoneista tai liiasta hermoverkostojen aktiviteetista.

Pyörivien harjasten muistiinpalauttamisesta vat pitäneet huolta mm. ne tahot, jotka putsaavat katuja oranssilla tai muun värisellä lakaisukoneella nykypäivänä. Heidän ilmestymistään edeltää tyypillisesti jonkun muun suorittama mieleenpalautus, joka kohdistuu Koskijärven Janin naimaan sukuun sisältyviin ihmisiin, jotka harrastavat Business Intelligenceä yritystoimintanaan tai niihin samaisen suvun jäseniin, jotka olen tuntenut pitkään lapsuudessa, nuoruudessa ja jonkin verran aikaisuudessa tai niihin samaisen suvun jäseniin, joilla on ollut arvostettua tee-se-itse -mentaliteettiä tai niihin, joilla on sellainen sukunimi, jota vastaava asia esiintyy asuintalon pihamaalla tai niihin, jotka ovat ovat pyörähtäneet tässä asuintalon läheisyydessä tietyssä erityisessä tilanneyhteydessä tai niihin, jotka ovat tuttuja omien sukulaisteni kanssa tai niihin, jotka työskentelevät paikassa, jonne olen lähiaikoina menossa tai niihin, jotka asuivat siinä talossa, jossa erään tämän suvun edustajan kanssa kiipeilin puussa ja pelasin kuusnepalla Bruce Leetä ym. Täten täytyy olla niin, että itsestä ja asiayhteyksistä tiettyihin ihmisiin on muodostettu jonkinlainen profiili, mikä taasen ei ole mahdollista ilman kartoitusta ja kyselemisiä mm. suvun edustajilta itseltään.

Kyse ei varsinaisesti ole pelkästään mentaalisista aikamatkoista samoihin kohteisiin suuntautuen, vaan asiaan liittyy myös ajatuksenkulun inhiboivuutta tyrehdyttämällä enemmän mielenkiintoisten asioiden muistamisen halukkuutta, priming-ilmiön pelillistämistä, käytöksenennakointijärjestelmiä ym., mistä oikeastaan on kyse lähes kaikessa, mistä tässäkin julkaisussa kerrotaan.

On mahdotonta sanoa varmuudella, miten tieto mainitusta tilanteesta on päässyt kenenkin muun tietoon, sillä kyse oli vain hetken kestäneestä kohtaamisesta, jonka aikana havaittavissa oli muutamia muita ihmisiä autoineen tai kävellen. Joku on kuitenkin tehnyt päätelmän, että juuri kyseinen tilanne jäisi jonkin syyn nojalla mieleeni. Harjasmaisuutta ja monen jostain erkaantuvuutta on pyritty jonkinlaisen siirtovaikutuksen kautta assosioitumaan myös erilaisiin spiraalimaisiin ilmiöihin ja muuhun sellaiseen, jossa esiintyy pyörivää liikettä jonkin keskipisteen suhteen kuten ruohonleikkuukoneeseen. Tätä täydentää mainitun henkilökavalkadin laajentaminen kyseisen suvun tuntemiin muihin ihmisiin, jotka minä itsekin tunnen, mikä myös todistaa sitä, että jonkinlaista kartoittamista ja kyselemistä on suoritettu jotta voitaisiin muodostaa minusta tarkoituksenmukainen profiili. Jotten pilaisi kaupunkilaisten mielekkyyttä asioida tietyn kadun tietyissä yrityksissä, en tässä kohdin mainitse, mitkä eri yrityksiin liittyvistä attribuuteista kytkeytyvät helposti toisiinsa.


”Hänen tyytymättömyytensä ei todellakaan ollut aiheetonta. Sattumalta kävi näet ilmi, että aviopuolisoiden kirjeenvaihtoa oli tarkkailtu aina vuoteen 1875 saakka. Kirjeet kulkivat siis Staraja Russan poliisin käsien kautta; Dostojevski sai vasta 1880 tietää, että sensurointi oli päättynyt viisi vuotta sitten, huomauttaa Belov Annan muistelmiin uittamissaan kommentaareissa. Dostojevskia siis tarkkailtiin pitkään, ikään kuin rangaistusvuosien viimeisinä jälkimaininkeina.” (Dostojevski ja todellisuus)

”Siten vihollisen liikkeiden ohjaamisessa taitavat luovat tilanteen, johon hänen on pakko vastata, he houkuttelevat häntä jollakin, johon hän varmasti tarttuu, ja ilmeisen voiton syötit odottavat häntä voimat koossa.” (Sodankäynnin taito)