Kun teoksia tulee tuottaneeksi useita, saattaa niiden välille haluta luoda yhdensuuntaisia viittauksia sen sijaan, että kopioi kokonaisen kirjoituksen yhdestä teoksesta toiseen ja ylläpitää niitä molempia. Nämä luodaan textediting-näkymässä siinä missä tavalliset kirjoituksetkin. Vaikutus on nähtävissä "plain structure"-tyyppistä sisältölistausta käyttävässä teoksen sisällysluettelossa. Nämä linkit voivat olla kohdistuneita vain samaisessa julkaisusovelluksen instanssissa oleviin teoksien osiin ja huomioitavaa on. Näiden linkkien toimivuutta ei tarkisteta siinä yhteydessä, kun projekti tai sen osa, johon linkillä viitataan poistetaan tai kun projekti, jossa viittaus sijaitsee exportoidaan, poistetaan ja importoidaan sitten takaisin, mutta myöhemmin on tulossa käyttöön Käytettävyystarkistus-näkymä, jossa tällaisten seikat tarkistetaan automatisoidusti.

Redirect-linkit toimivat kaikissa erilaisissa teos-tyypeissä sillä ehdolla, että kohdeteoksen asetuksissa on erikseen sallittu redirect-linkeillä kohdistaminen. Kohteena olevan kirjoituksen tiedoista haetaan tilanteen mukaan käyttöön nimi, ingressi, päiväys, tagit ja mainimage.