Jokainen erillinen näkymä (esim. "item moving") on jaettu vaakasuunnassa 1 – 3 ryhmään, mihin vaikuttaa se, kuinka leveänä selainikkunaa pitää. Vähemmän leveänä joissakin näytöissä piilotetaan oikeanlaitimmainen ryhmä paneeleja ym. ja jos leveyttä on alle tietyn pikselileveyden verran, kaikki paneelien ja elementtien ryhmät mahdutetaan päällekkäin, jolloin näkymästä tulee muodoltaan pitkulainen. Tällaisella ominaisuudella tai mahdollisuudella voi olla käyttöä pidettäessä useita eri näkymiä auki useassa eri selainikkunassa tai jos tavoitteena on vain hieman rajoittaa sitä, mihin haluaa huomionsa keskittää (esim. tekstin editointi -näkymässä particulars-ryhmän saattaa toisinaan haluta piilottaa).

Kuva 1. Tekstin editointi -näkymän kaikki kolme vaakasuuntaista ryhmää näkyvissä. Tekstikenttien alla saattaisi olla lisää (piilottamattomia ja optionaalisia) tekstikenttiä.
Kuva 2. Tekstin editointi -näkymässä näkyvissä yhden kirjoitusten kokoelman kirjoitukset ja avattuna oleva kirjoitus.
Kuva 3. Tekstin editointi -näkymän kaikki vaakasuuntaiset ryhmät päällekkäin aseteltuina, selainikkunan vähimmäisleveyden alittaessa tietyn rajan.

Joillakin näkymillä voi olla muita enemmin erilaisia selainleveyteen perustuvia triggereita, mikä vaikuttaa sitten siihen, miten sivu järjestäytyy. Tietynlaisten selaus -näkymä on eräs sellainen, jossa näitä triggereitä on useita ja mikä sen tapauksessa johtuu tavoitteesta tarjota pikainen mahdollisuus esittää kuva-tietynlaisia erilaisin asetteluin ilman, että näitä asetteluja tarvitsee käydä valitsemaan joistain painikkeista.

Tekstin editointi -näkymässä on erikseen valikosta valittava toiminto tekstieditorin tekemiseksi olennaisen huomion kohteeksi ilman pyrkimystä matkia väitettyjä "rauhaisan editoinnin tila"-moodeja, joita jotkut muut tekstinkäsittelyohjelmat tai tekstieditorit tarjoavat, sillä se tarkoittaisi käytännössä vain sitä, että siirrytään fullscreen-moodiin ja kätketään kaikki muu näkyvistä paitsi editoitava teksti. Ei ajatuksenkulun kannaltakaan ole järkevää häivyttää suurinta osaa visuaalisista elementeistä pois näkyvistä.