Kun kuvia on paljon, eikä ehkä ole aivan varma, mitä niiden kanssa tekisi, ideoita voi alkaa muodostumaan asetellessa niitä jonkinlaisiin ryhmäntuntuisiin tai antaa ideoiden tulla siinä samalla, kun ihan vain siirtelee niitä jollakin luontevalta tuntuvalla tavalla toisistaan erilleen. Tässä selausnäkymässä kuva-tyyppiset tietynlaiset latautuvat ensin ruudukkoon aseteltuna, minkä jälkeen niitä voi alkaa liikuttelemaan näkymässä ilman erityisempiä siirtymää rajoittavuutta. Isokokoinen tablet-laite tai muu kosketusnäyttöinen päätelaite stylus-kynällä tulee tässä erittäin käteväksi, sillä käden liikeradat voivat tuolloin olla paljon vähäisempiä kuin hiirtä käytettäessä.

Kosketusnäyttöistä päätelaitetta varten tähän näkymään voisi toteuttaa mahdollisuuden tarrata kuvaan kahdella sormella ja kiertää kuvaa samalla, kun kenties myös muuttaa sen kokoa, mutta tällainen saattaa olla ylimääräistä "kikkailua" vailla erityisempää hyötyä.

Tämä näkymä mahdollistaa myös kuvien siirtämisen kuvasäilöstä toiseen pitämällä kuvaa klikatessa Alt-näppäintä pohjassa ja esivalitsemalla kuvasäilön, johon on aikeissa kuvia siirtää. Mahdollisina kohteina olevia kuvasäilöjä voi poistaa listaltaan klikkaamalla niitä Alt-näppäin pohjassa. Mobiililaitteita käytettäessä voi käyttää erillistä fyysistä näppäimistöä tai valita käyttäjäkohtaisista asetuksista, että tietyissä näkymissä näytetään, Alt-näppäintä vastaava kytkin-painike.

Jos kohdekuvasäiliö ei ole valittuna, kuvan klikkaaminen Alt-näppäimen kanssa avaa Large Preview -modaali-ikkunan, jossa on käytössä myös OCR-toiminto ja nuolipainikkein seuraavaan tai edelliseen kuvaan siirtymisen mahdollisuus.

Näppäimistöä käyttäessä kuvan klikkaaminen Shift-näppäimen kanssa tekee kuvan isompikokoiseksi. Shift- ja Ctrl-näppäintä yhdessä painamalla klikkaus saa kuvan suuremmasta pienemmäksi. Kuvan kokoa tällä tavoin näennäisen visuaalisesti muutettaessa on käytettävissä neljä eri kuvakokoa.

Näkymässä kuvia voi siirrellä useita kerrallaan klikkaamalla niitä ensin Alt ja Ctrl yhtä aikaa painettuna. Täten tehdyt valinnat eivät poistu valitsemattomia kuvia siirrellessä, vaan vain taustaa tai valittuja kuvia uudelleen klikkaamalla. Valittuna olevat kuvat voi poistaa kokonaan kuvasäilöstään painamalla Delete-näppäintä.

Kaiken kuvien asettelun voi myös tallentaa ja ladata myöhemmin uudelleen käyttöön. Tallentamisen yhteydessä tallennetaan myös tuolloinen selainikkuna leveys, jotta kuvien sijoittelu eri levyisessä selainikkunassa voidaan suhteuttaa siten, ettei mikään jäisi kuva-alan ulkopuolelle. Nämä asettelut resetoidaan kuvakohtaisesti, jos niitä siirtää kuvasäilöstä toiseen.

Usable-merkintöjä voi tehdä kuten kuvakatalogien selailu -näkymässä. Kuvien jossain käytettävissä olevuus on selkeyden vuoksi tehty hieman toisenlaiseksi tässä näkymässä, sillä kuvien käyttöpaikkaan vievät linkit on esitetty kirjaimisina symboleina kuvien päällä. Kuvissa voi olla yhtä aikaa merkintöinä highres, usable ja nämä käytössä olevuudet.

Rajaton-tyyppinen näkymä tästä kuvien vapaamuotoisesta selailusta on sellainen, missä kuvia voi levitellä näkyvissä olevaa aluetta laajemmallekin ja missä näkymän taustaan tarttumalla voi siirrellä katselualuetta (eng. viewport). Siihen voi avata kuvia useista kuvasäilöistä. Siitä voisi kehitellä näkymän, jossa voi vapaamuotoisesti sekä selailla kuvia, että editoida tekstiä, mutta toistaiseksi on se experimental feature, jonka saa käyttöön käyttäjäasetuksista. Eräs ongelma sen kanssa on siinä, että jos selaimessa käyttää gestures-tyyppisiä lisäosia, ne saattavat menettää kyvykkyytensä piirtää havainnollistavaa viivaa oikeaan kohtaan, sillä niiden toimivuus perustuu usein siihen, että ne muokkaavat esillä olevaa verkkosivua lisäämällä siihen koodia. Lisäksi monien laitteiden jotkin selaimet eivät aivan salli sitä, että katselualue olisi rajaton.