Tämä käyttäjäkohtainen näkymä on nimeämistään myöten erittäin prototyyppinen, mutta sinänsä toimiva. Se on tarkoitettu

a) Mahdollisten ongelmien huomioimiseen (Problems), joita voi päästä tapahtumaan esim. siirrellessä aineistoja hiukan vajavaisesti eli esim. projektista projektiin, mutta jotain unohtuukin siirtää. Mahdollisuuksien mukaan tarjolla on "yhden klikkauksen"-korjaustoimintoja.

b) Jonkun hieman lisäselvyyttä tarvitsevan asian varmistamiseen (Clarifications), joita ovat esim. teoskohtaisten välimuistien ajalliset pituudet ja kuvat, jotka ovat joissain kuvakatalogeissa, mutta eivät ole käytössä missään. Myös "kuvakatalogien selailu"-näkymässä on hiukan samantapainen toiminto, jolla saa listailtua vain ne kuvat, jotka eivät vielä ole missään käytössä. Kun kuvia on paljon, tällaiset asiat voivat unohtua.

c) Kenties ajoittain suht säännöllisesti vilkaistavien muistuttimien (Reminders) manuaaliseen käyttämiseen, joita olisivat esim. sellaisten kirjoituksien listaaminen, jotka on merkitty olevan tilassa "preparing". On mahdollista, että tämä toiminnallisuus päätyä jonnekin toisaalle eri tavoin toteutettuna.