Kun kaikenlaista valmista sisältöä ja mahdollisesti käytettävää kertyy paljon, voi kaikenlaisista nimeämis- ja järjestelykäytännöistä huolimatta olla hiukan vaikea muistaa tai päätellä, mikä olikaan vielä kesken tai aikeissa ottaa käsittelyyn. Kuvien osalta particularbrowsing-näkymä on jo aiemmin tarjonnut mahdollisuuden listata vain ne kuvat, jotka eivät vielä ole käytössä missään ja kirjoituksie ym. osalta on voinut valita onko jokin osallistuva (eng. participating) vai ei.

Näiden mahdollisuuksien lisäksi on tarjolla myös valmistelussa-merkintä, jonka voi asettaa kuvasäilöille, kirjoitusten kokoelmille ja adequateseille. Käytännössä merkinnät näkyvät yhtäläisella tavalla näitä listaavissa taulukoissa merkinnän kohteena olevan taulukon rivin vasemmassa laidassa, minkä näyttämiseksi ja poistamiseksi on kytkin-painikkeet näkymissä particularbrowsing, textediting ja adequates.