Kuten on tarkoituksena välttää aiheuttamasta käyttäjälle muistikuormitusta julkaisusovellusta käyttäessä, ei haluta aiheuttaa muistikuormitusta myöskään liittyvien ulkoisten palveluiden kustannusten tai rajoitusten hallittavuuden osalta. Jotkin ulkoiset palvelut ovat käytettävissä vain sisällöntuotanto-vaiheessa, mutta karttapalvelut eräinä ovat osittain jatkuvasti käytettävissä, jos jotkin julkiset teokset sisältävät interaktiivisia karttoja, eivätkä ne aina ole rajattoman ilmaisia käyttää. Tämä on jossain määrin myös liiketoiminnallinen päätös eli mitä julkaisusovelluksen asiakkaaksi ryhtyvälle voidaan luvata ym.

Karttojen käyttäminen kirjoituksissa on näyttävä keino selventää sijaintiin liittyvää asiaa. Ulkoista ohjelmistorajapintaa käytetään reverse geocoding -tarkoituksessa muuntamaan esim. kaupungin nimellä tehty paikan määritys karttakoordinaateiksi. Karttapalveluina on vaihtoehtoina muutama erilainen.

Karttojen näyttämiseen hyödynnetään kolmannen osapuolen ohjelmistokomponentteja, joiden ensikokeilut ovat tämän verkkopalvelun toteuttamisen mielessä aiheuttaneet monenlaisia ideoita siitä, millä tavoin käyttäjän voisi antaa karttoja hyödyntää. Mahdollisuuksinahan olisivat mm. tyylillisesti erilaisten karttapalasten käyttö, kartan päälle lisättävät elementit ja reittiohjeet. Tässä lähinnä esimerkinomaisesti kokeiltu erilaisten ohjelmistokomponenttien toimivuutta. Oman mietintänsä aiheuttaa sekin, että karttapalveluiden käyttö saattaa olla jostain käyttöasteesta asti maksullista ja yhteydenottojen määrä per jokin ajanjakso voi olla rajoitettua. Voikin olla, että käyttäjän joutuu laittamaan hankkimaan itse käyttäjätunnuksensa karttapalvelun API:a varten (registeröinti näihin palveluihin helppoa, mutta voihan siinä hetki mennä, että löytää sen/ne kohdat, joista saa tarvittavan API-avaimen).

Muista harkinnasta olevista particularseista voidaan mainita esim. podcastit, joita varten on muutaman kymmentä sellaista hosting-palvelua, jotka tarjoavat myös verkkosivuille sijoitettavissa olevan äänisoittimen. Laittaisiko nämä kaikki nämä käytettäväksi vai vain joitakin sellaisia vai ehkä sittenkin pitäytyisi pelkkien äänitiedostojen käytettävyydessä? Voiko tällaisia päätöksiä tehdä moneen kertaan? Äänitteiden transkriptioiden käytettävyys on myös kokeellinen toiminto, mutta ehkä lähinnä siitä syystä, että ensikerralla se vaatii käyttäjältä hiukan ylimääräistä pohjustavaa vaivaa.