Kullakin teoksella on projektisivunsa, joka pitää sisällään navigointilinkit/painikkeet kaikkiin tuotannon kannalta olennaisiin näkymiin/modaali-ikkunoihin kirjoittelun aloittamisesta lopullisen teoksen hienosäätöön, varmuuskopioinnista kuvakatalogien valintaan ja aineiston hallinnasta hakutoimintoihin. Tässä muutama näistä erillisistä näkymistä (eng. screen).

Importing. Tämä näkymä sisältää "raahaus-alueen" kuvatiedostojen palveluun lähettämiseksi. Kuvia voi tuoda yksittäin tai useamman kerrallaan. Lisäksi tässä näkymässä on mahdollista teettää kirjoitusten kokoelmia sisältävästä JSON-rakenteisesta datasta uusia kirjoitusten kokoelmia kyseiseen projektiin (exportoitu alunperin project managing -näkymässä). Kokonaiset projektit kuvineen kaikkineen importoitaisiin project listing -näkymässä. Käyttäjäkohtaisissa asetuksissa on säätö sille, että kaikki hyväksyttävät kuvamuodot tallennetaan tietoa hävittämättömään PNG-muotoon. Ohjeistuksen sivulla "Particulars (kirjoituksiin lisäiltävät kuvat ym.)" kerrotaan lisää mm. kuvien esiskaalauskokoihin vaikutettavuudesta ja kuvarajaus-työkalun esiin saamisesta.

Kirjoituksien ja kuvien siirtely. Vaikka kuvia olisi jo kirjoituksiin paikoilleen sijoitellutkin, ei se estä mitenkään sitä, etteikö kuvia voisi siirrellä kuvasäilöstä toiseen tai koko kuvasäilöä johonkin eri kuvakatalogiin, sillä kuviin viitataan id-koodilla, joka ei vaihdu kuvia täten siirrellessä. Näkymä sisältää kytkin-painikkeita kuvien ja kirjoitusten mahdollisten kohteiden vaihtamiseksi siten, että toisessa asennossa siirto mahdollista vain projektin ja projektiin liitettyjen kuvakatalogien rajoissa, mutta koska toisinaan halunnee siirtää muuannekin, on sekin tehty mahdolliseksi. Kirjoituksien osalta siirtämisen lisäksi voi myös kopioida.

Writing particular -kuvan valitseminen aiheuttaa hyödyllisesti sen, että avautuvan kuvasäilön kuvista merkataan siirtovalmiiksi ne kuvat, jotka on käytetty writing particulars -kuvina avatussa kirjoituksessa. Kuvien siirto toiseen kuvakatalogiin vaatii tässä näkymässä käyttämään väliaikaista kuvasäilöä ellei siirrä jo käytössä olevaa sellaisenaan. Vaihtoehtoisesti kuvia voi siirtää myös image assorting -näkymässä, missä ei tarvitse käyttää väliaikaisia kuvasäilöjä.

Jos tarkoitus on siirtää jotain projektiin, johon on vain editoivan käyttäjän oikeudet, tunnistaa nämä projektit niiden nimiin lisätystä "(side project)"-merkinnästä. Jos tavoitteena on siirtää jotain sivuprojektiin, silloin täytyy olla sen projektin moving things -näkymässä tai muuten kohdekatalogia ei ole näkyvillä. Sama pätee myös kirjoitusten kokoelmille. Siirron lähteinä olevien kirjoitusten kokoelmiakin on enemmän näkyvillä vain, jos ollaam sivuprojektin moving thing -näkymässä.

Kirjoituksia projektista toiseen voi kopioida projektin hallinta -näkymässä ottamalla Export-toiminnolla yhden projektin kirjoitukset talteen leikepöydälle (JSON-datarakenteena) ja antaa nämä sitten syötetietona toisen projektin Import-näkymässä. Tätä JSON-dataa voi editoida millä tahansa monista JSON-editoreista, jolloin voi esim. poistaa liiaksi koettuja kirjoituksia tai kirjoitusten kokoelmia ennen kuin importoi jäljelle jääneet johonkin projektiin. Areatextit ja endtextit eivät pysy tällaisen importoinnin jälkeen osana jotain kirjoitusta, koska kyseisenlainen tieto ei ole mukana JSON-datassa.

Muina keinoina erityisesti projektin sisällön kopiointiin ovat tekstin editointi -näkymässä käytössä olevat "overwrite writing"- ja copy/paste -toiminnot. Erilaista näppäryyttä kuvien siirtoon on tarjolla näkymässä "image assorting" (kirjoituksessa "Kuvien vapaamuotoista pläräämistä").

Massa-toiminnot kirjoituksille. Joitakin toimintoja voi haluta tehtävän useille kirjoituksille kerrallaan kuten piilottaa niistä ei-tarvittavat kirjoituksen osat (esim. ingressi), vaihtaa oudonnäköiset lainausmerkit tavallisempiin tai tyylitellä kymmenittäin kirjoituksia samanlaisiksi. Yksitellen tällaisen tekeminen olisi melkoista kliksuttelua, mutta vähemmälläkin vaivalla siis pääsee. Muina hyötyinä mm. kaikkien teoksen kirjoituksien päiväyksien kerralla silmäiltävyys ja siinä samalla vaihdeltavuus. Kuvasta voisi arvata, että muutokset voivat kohdistua vain kirjoitusten kokoelmaan kerrallaan, mutta mainittakoon tässäkin kohdin, että pitämällä Ctrl-painiketta pohjassa sillä hetkellä, kun valitsee valikosta kirjoitusten kokoelmaa, listattavat kirjoitukset eivät korvaa edellistä listausta, vaan ne lisätään listaan mukaan. Taulukon otsakekentillä voi tehdä arvattavanlaista lajittelua.

Kirjoituksien ja kuvasäilöjen haku. Riittämiin kirjoiteltuaan ja/tai oltuaan pitkään kirjoittelematta, voi kirjoituksien löytämiseksi haku-työkalulla tulla käyttöä. Silmäiltävyyden helpottamisen apuna hakusanan esiintymä merkitään korostuneesti sekä otsikoista, että leipäteksteistä. Hakusanan esiintymän ympäriltä näytetään hiukan tekstiä sitä edeltävältä ja seuraavalta osin. Tässä näkymässä tehtävän haun voi alustaa lisäämällä sivun osoitteeseen parametrin "seachquery" ja antamalla sille jonkin hakukriteerin. Jos hakukriteeri on "author:"-alkuinen, oletetaan, että sitä seuraava teksti viittaa authorid:hen (näitä luodaan käyttäjäasetuksien kohdassa Authors). Kuvasäilöjen nimistä haettavuus (toisella painikkeella) saattaa käydä olemaan tarpeen siinä vaiheessa, kun kuvasäilöjä on jo useita kymmeniä.